TransInfo

Baudos vairuotojams Vokietijoje. Kaip negauti, ir ką daryti, jei gavome?

Vidutinis skaitymo laikas 7 minutės

Tikriausiai kiekvienas sunkvežimio vairuotojas per savo karjerą buvo nubaustas už kokį nors eismo taisyklių pažeidimą. Baudų, skiriamų profesionaliems vairuotojams Vokietijoje, tema neabejotinai paveikia užsakymų pelningumą, nes sumažina pelną, kurį vežėjas tikisi gauti vykdydamas transporto operaciją. Kaip rodo praktika, Vokietijoje, net už, atrodytų, nerimtus sunkvežimių įvykdomus nusižengimus, gresia kelių šimtų eurų baudos.

Piniginės baudos o kas dar gresia profesionaliam sunkvežimio vairuotojui už taisyklių pažeidimus?

Bauda Vokietijoje už sunkvežimiu įvykdytus nusižengimus gali turėti ne tik finansines pasekmes. Asmuo, kuris dalyvauja eisme pagal Vokietijoje gautą vairuotojo pažymėjimą, papildomai gauna baudos taškus – laimei, tai netaikoma užsienio vairuotojams. Tačiau iš praktinės pusės, skausmingesnė Lietuvos vairuotojui arba jį įdarbinančiai įmonei yra bauda, skiriama sunkesnių nusižengimų atveju – vietoje baudos taškų vairuotojas gali gauti „Laikiną uždraudimą vairuoti”.

Už ką galima gauti baudą Vokietijoje?

Mūsų savaitinių ciklų „Baudos Vokietijoje” metu, apibūdinsime dažniausius vairuotojų nusižengimus, dėl kurių Vokietijoje skiriamos baudos. Dažniausiai jos yra susijusios su:

  • greičio viršijimu,
  • atstumo tarp automobilių nesilaikymu,
  • perkrova,
  • ne darbo laiko viršijimu,
  • draudimo vairuoti sunkvežimį sekmadienį ar švenčių metu pažeidimu,
  • vairavimu apsvaigus nuo alkoholio.

Vokiečiai visada rūpinosi kelių eismo saugumu ir teikia didelę reikšmę šiai sričiai, todėl griežtos baudos laukia kiekvieno, kuris pažeidžia saugumo taisykles. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta, kiek Vokietijoje gali kainuoti greičio viršijimas:

Greičio viršijimas virš 3,5 t sunkvežimiams (už miesto ribų / mieste)

Greitis Baudos dydis Eur Baudos taškų skaičius Vairavimo draudimas
iki 10 km/val. 15 / 20
nuo 11 iki 15 km/val. 25 / 30
nuo 16 iki 20 km/val. 70 / 80 1/1
nuo 21 iki 25 km/val. 80 / 95 1/1
nuo 26 iki 30 km/val. 95 / 140 1/2 – / 1 mėnesis
nuo 31 iki 40 km/val. 160 / 200 2/2 2 mėnesiai / 1 mėnesis
nuo 41 iki 50 km/val. 240 / 280 2/2 2 mėnesiai / 2 mėnesiai
nuo 51 iki 60 km/val. 440 / 480 2/2 2 mėnesiai / 3 mėnesiai
daugiau kaip 60 km/val. 600 / 600 2/2 3 mėnesiai / 3 mėnesiai

Greičio viršijimas virš 3,5 t sunkvežimiams, vežantiems pavojingas medžiagas (už miesto ribų / mieste)

Greitis Baudos dydis Eur Baudos taškų skaičius Vairavimo draudimas
iki 10 km/val. 30 / 35
nuo 11 iki 15 km/val. 35 / 60 1/1
nuo 16 iki 20 km/val. 120 / 160 1/1
nuo 21 iki 25 km/val. 160 / 200 1/2 – / 1 mėnesis
nuo 26 iki 30 km/val. 240 / 280 1/2 – / 1 mėnesis
nuo 31 iki 40 km/val. 320 / 360 2/2 2 mėnesiai / 2 mėnesis
nuo 41 iki 50 km/val. 400 / 480 2/2 2 mėnesiai / 3 mėnesiai
nuo 51 iki 60 km/val. 560 / 600 2/2 2 mėnesiai / 3 mėnesiai
daugiau kaip 60 km/val. 680 / 760 2/2 3 mėnesiai / 3 mėnesiai

Važiavote per greitai?

Dažnai profesionalūs vairuotojai susiduria su spaudimu dėl laiko, nes prekės visada turi atvykti laiku pas gavėją (iš vokiečių kalbos „die Liefertreue“). Aišku aukščiau minėti veiksmai yra atliekami pažeidžiant saugumo taisykles, o tai yra pavojus, kad vairuotojai, padarę greičio viršijimą bus nubausti pinigine bauda ar net uždraudimu vairuoti. Tai koks yra maksimalus leistinas greitis sunkvežimiams?

Maksimalus leistinas greitis

Iš esmės StVO („Straßenverkehrsordnung“: Vokietijos kelių kodeksas, toliau vadinamas „StVO”) išskiria didžiausią leistiną sunkvežimių greitį gyvenvietėse ir ne gyvenvietėse.

Maksimalus greičio apribojimas sunkvežimiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 3,5 t iki 7,5 t ir daugiau, yra 50 km/val. gyvenvietėse,

  • Federaliniuose ir šalies keliuose maksimalus, transporto priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra nuo 3,5 t iki 7,5 t, greitis yra 80 km/val. O sunkvežimiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra daugiau kaip 7,5 t, leidžiama važiuoti maksimaliai 60 km/val. greičiu.
  • Greitkeliuose, kuriuose keliai yra aiškiai atskirti vienas nuo kito, sunkvežimiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra virš 3,5 t, pagal StVO taisykles leidžiama važiuoti 80 km/val. greičiu.

Kitos aplinkybės?

Baudos dydį lemia dar kiti veiksniai. Jei vairuodamas su nepriimtinu greičiu vairuotojas tam tikru būdu kelia grėsmę kitų kelių eismo dalyvių saugumui, jam gali būti skirta papildoma piniginė bauda iki 145 Eur ir vienas baudos taškas.

Vairuotojai, kurie kelis kartus per metus buvo baudžiami už leidžiamo greičio viršijimą (ne mažiau kaip 25 km/val.), gali tikėtis didesnių baudų. Esant didelėms nusižengimams, gali būti atimtos teisės keliems mėnesiams, o jei net to nebus pakankama, vairuotojas bus siunčiamas į priverstinius psichologinius tyrimus (iš vokiečių kalbos „Idiotentest“), kurių metu specialistas nustato, ar jis gali vairuoti automobilį.

Be to, verta prisiminti, kad jei matomumas dėl rūko, smarkaus lietaus bus mažesnis nei 50 metrų, maksimalus greitis sunkvežimiams tai 50 km/val.

Paskirtos baudos apskundimas?

Gautą baudą galima apskųsti dviejų savaičių bėgyje nuo baudos gavimo dienos. Atšaukimas turi būti suformuluotas raštu ir pateikiamas jo išdavusiai įstaigai.

Pirmiau nurodyta informacija svarbi yra vairuotojams, kurie buvo nubausti už greičio viršijimą, nes du trečdaliai visų išduotų baudų pasirodo, išrašomos neteisėtai, daugiausia dėl klaidingų matavimų. Šiuolaikiniai įrenginiai leidžia atlikti tikslius matavimus, bet jei jie yra blogai sumontuoti arba suformatuoti, klaidos galimybė yra neatmetama.

Dar viena priežastis, dėl kurios galima bandyti apskųsti gautą baudą – neteisinga įrodymo nuotrauka. Jei valstybiniai numeriai nematomi, bauda yra neteisėta.

DĖMESIO!

Verta žinoti, kad Vokietijoje taikoma atvirkštinė taisyklė. Klausimais, susijusiais su baudomis, skundas / paaiškinimas turi būti pristatytas laiku į biurą/teismą. Tačiau svarbi yra ne pašto antspaudo data, o data, kai valstybės administracijos pareigūnas gauna laišką ant stalo. Tai reiškia, kad dėl pašto aplaidumo apkaltinamas pareiškėjas.

Paantraštės