Briuselis leis ES keliais važinėti 44 tonas sveriantiems ir 25,25 m ilgio sunkvežimiams
Dorotos Zemkovskos nuotr.

Briuselis leis ES keliais važinėti 44 tonas sveriantiems ir 25,25 m ilgio sunkvežimiams

Europos Komisija (EK) pristatė keletą naujų sunkvežimiams ir vežėjams skirtų taisyklių. Pakeitimai susiję su sunkiasvorių svoriu ir ilgiu - Briuselis leis ES keliais važinėti sunkvežimiams, kurių maksimalus leistinas svoris yra 44 tonos, o ilgis - 25,25 metro.

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

13.07.2023

Europos Komisija (EK) pristatė keletą naujų sunkvežimiams ir vežėjams skirtų taisyklių. Pakeitimai susiję su sunkiasvorių svoriu ir ilgiu - Briuselis leis ES keliais važinėti sunkvežimiams, kurių maksimalus leistinas svoris yra 44 tonos, o ilgis - 25,25 metro.

Briuselis leis ES keliais važinėti 44 tonas sveriantiems ir 25,25 m ilgio sunkvežimiams
Dorotos Zemkovskos nuotr.

Liepos 11 d. Europos Komisija, įgyvendindama Europos darnaus judumo strategiją, pateikė pasiūlymą pakeisti galiojančią direktyvą dėl transporto priemonių svorio ir matmenų. Šioje strategijoje numatytas didelis priemonių paketas (Greening Freight Package), kuriuo siekiama sumažinti neigiamą krovininio kelių transporto poveikį aplinkai.

Kodėl Europos Komisija peržiūrėjo svorių ir matmenų direktyvą? Persvarstydama sunkiųjų krovininių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartus, EK pasiūlė iki 2030 m. išmetamą teršalų kiekį sumažinti 45 proc., o iki 2040 m. – 90 proc., ir skatinti naudoti netaršius sunkvežimius.

Siekiant sukurti bendrą sistemą, kuri skatintų netaršių sunkvežimių naudojimą Europos Sąjungos rinkoje, būtina peržiūrėti svorių ir matmenų direktyvą”, – pranešė Europos Komisija.

Europos Komisija nagrinėja tris pagrindinius klausimus: krovininio kelių transporto aplinkosauginį veiksmingumą, tarpvalstybines transporto operacijas bendrojoje rinkoje ir nuostatų įvykdymo užtikrinimą.

Ką siūlo Europos Komisija?

EK siūlomi pakeitimai apima tarpvalstybiniam, kombinuotajam ir multimodaliniam vežimui naudojamų dyzelinių transporto priemonių masės didinimą iki 44 tonų. Be to, persvarstytoje direktyvoje numatyta daugiau svorio ir ilgio išimčių nulinės emisijos transporto priemonėms, dažniau tarpvalstybiniu mastu naudoti Europos modulines sistemas (European Modular Systems, t.y. leidimas naudoti ilgas ir sunkesnes transporto priemones) ir palengvinti bei supaprastinti leidimų išdavimo procesą negabaritiniams kroviniams vežti.

EK patvirtino visoms valstybėms narėms taikomus bendrus standartus, pagal kuriuos 44 tonų sveriantys sunkvežimiai galės vežti krovinius šalies ir tarptautiniais maršrutais. Tarptautinis vežimas 44 tonų transporto priemonėmis su vidaus degimo varikliais nebebus leidžiamas – vežimas gali būti vykdomas tik tokio tonažo ekologiškais sunkvežimiais.

Sunkvežimių ilgis

Šiuo metu 25 metrų ilgio sąstatų tarptautinis eismas yra ribotas ir tam reikia atskirų susitarimų tarp ES šalių. EK siūlo leisti tarptautiniame krovinių vežime naudoti ilgas priekabas, t. y. transporto priemones, kurių ilgis siekia 25,25 m ir 60 tonų, jei tranzito šalys tai leidžia. Be to – be jokių papildomų susitarimų.

Sunkvežimių svoris

EK siūlo padidinti maksimalų svorį iki 44 tonų intermodaliniam vežimui standartiniais sunkvežimiais, nereikalaujant vežti 45 pėdų konteinerio, kaip buvo iki šiol. Taip pat bus padidintas konteinerių, skirtų intermodaliniam vežimui įprastais sunkvežimiais, aukštis.

Kaip ir ilgio atveju, jų judėjimas negali pažeisti atskirų valstybių narių taisyklių. Visos šalys, esančios konkrečios kelionės maršrute, turi leisti vežti tokį didelį krovinį.

zurnalas transporto vadovams

Sunkvežimių parko dekarbonizacija

Kaip jau minėjome, ES direktyvos pakeitimu nulinės taršos transporto priemonių svorio limitas didinamas nuo dabartinių 42 tonų iki 44 tonų, neatsižvelgiant į faktinį nulinės taršos technologijos svorį. Tačiau dėl to šalys turės apsispręsti pačios.

Tai reiškia, kad, jei technologija taps lengvesnė, operatoriai gaus papildomą krovos svorį, taigi ir naudingosios apkrovos pajėgumą. Taip pat numatytos įvairiarūšio transporto paskatos. Pavyzdžiui, kelių operatoriams, kurie savo sunkvežimius, priekabas ir puspriekabes naudoja įvairiarūšio vežimo operacijoms, bus naudingas papildomas 4 tonų svoris, kaip šiuo metu leidžiama tik transporto priemonėms, vežančioms krovinius konteineriuose, arba įvairiarūšio vežimo nuimamiesiems kėbulams. Be to, vežant didelės talpos konteinerius bus leidžiama taikyti papildomą aukštį, taip sudarant sąlygas standartinėms transporto priemonėms vykdyti šios rūšies įvairiarūšį vežimą”, – aiškina Europos Komisija.

Briuselio teigimu, šiuo pakeitimu siekiama tiesiogiai paskatinti investuoti į nulinės taršos sunkvežimius, leidžiant jiems sverti papildomas keturias tonas (be didžiausios leidžiamos 40 t masės).

Šis papildomas svoris ne tik visiškai kompensuos netaršios technologijos svorį, bet ir leis padidinti naudingąją apkrovą, kai technologija taps lengvesnė. Taip pat tikimasi, kad tai paskatins naudoti aerodinamines kabinas ir prietaisus, o tai gali padėti sumažinti energijos suvartojimą ir taip padidinti netaršių galios pavarų diapazoną ir (arba) efektyvumą”, – teigia EK.

Kas toliau?

Direktyvos 96/53/EB dėl sunkiųjų krovininių transporto priemonių svorio ir matmenų peržiūros patvirtinimas dar nėra galutinis, nes ją dar turi patvirtinti Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. 

Naują paketą remia daugelis transporto sektoriaus organizacijų. Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU), nors ir susirūpinusi pakeitimais, vis dėlto teigė, kad ekologiško transporto paketas yra “labiau ambicingas” nei 2013 m. pateiktas paketas ir kad “padės transporto sektoriui geriau aptarnauti Europos piliečius ir kitus asmenis, priklausomus nuo kelių transporto paslaugų”.

Vokietijos vežėjų organizacija BGL paskelbė, kad naujosios sąlygos prisidės prie tvaresnio krovinių vežimo keliais, nes taupys degalus ir padės sumažinti išmetamo CO2 kiekį. „Dėl itin konkurencingos logistikos rinkos sąžiningai konkurencijai užtikrinti visoje ES būtinos vienodos bendrosios sąlygos”.

Belgijos vežėjų asociacija „Febetra” džiaugiasi, kad „pagaliau buvo panaikintos kelios absurdiškos taisyklės”. Organizacijos teigimu, leidimas naudoti 44 tonas sveriančias transporto priemones „didina transporto efektyvumą ir daro teigiamą poveikį aplinkai”.

Bendradarbiavimas: Agneška Kulikovska-Velgus, Sabina Koll

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi