Briuselis turi planą ir pinigus tam, kad išspręstų amžiną sunkvežimių vairuotojų problemą

Briuselis turi planą ir pinigus tam, kad išspręstų amžiną sunkvežimių vairuotojų problemą

Vidutinis skaitymo laikas 7 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

02.04.2019

Briuselis turi planą ir pinigus tam, kad išspręstų amžiną sunkvežimių vairuotojų problemą

Europos Komisija praleido metus tyrinėdama automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Paaiškėjo, kad Bendrijoje trūksta net 100 tūkst. saugių stovėjimo vietų sunkvežimiams. Tai yra didelė problema tiek vežėjams, vairuotojams, tiek pakrovėjams. Briuselis jau rengia planą, kuris ją turėtų išspręsti.

Tarptautinės transporto organizacijos IRU duomenimis, Europos krovinių vagysčių metiniai nuostoliai tai 6–7 mlrd. Eur. Iki 75 proc. tokių incidentų įvyksta nesaugomose automobilių stovėjimo aikštelėse. IRU per pastaruosius metus bendradarbiavo su Europos Komisija tyrinėjant automobilių stovėjimo aikštelių infrastruktūros būklę ir nustatant bendrus saugių sunkvežimių stovėjimo aikštelių standartus Europos Sąjungoje.

Europos Komisija pateikė ataskaitą, kurioje nurodoma, kad ES sunkvežimiams trūksta 100 tūkst. stovėjimo vietų. Remiantis kelių transporto paklausa, krovinių srautais ir galiojančiomis taisyklėmis dėl vairavimo ir poilsio laiko, apskaičiuota, kad bendras automobilių stovėjimo vietų poreikis ES tai 400 tūkst. Tačiau tik apie 300 tūkst. saugių stovėjimo vietų yra paruošta sunkvežimiams.

Toks didelis deficitas tai rimta problema tiek vairuotojui, kuris bijo dėl savo saugumo, tiek vežėjui ir pakrovėjui, kurie patiria finansinių nuostolių. Be to, būtina užtikrinti saugias vietas sunkvežimiams tam, kad vairuotojai galėtų laikytis ES taisyklių (EB) Nr. 561/2006 dėl vairavimo laiko.

Briuselio veiksmai

Galiausiai Europos Komisija pastebėjo, kad sunkvežimių vairuotojams trūksta tinkamos infrastruktūros, ir 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje pradėjo tyrimą, kurio rezultatas, tai anksčiau minėta ataskaita. Tyrimo tikslas – sukurti nuoseklius ES automobilių stovėjimo aikštelių saugos standartus ir remti infrastruktūros plėtrą. Ekspertai taip pat turėjo patikrinti, kur tokių vietų sunkvežimiams trūksta labiausiai.

Bet ataskaita tai ne viskas. EK planuoja skirti daug lėšų automobilių stovėjimo aikštelių plėtrai ir saugai didinti. Iš viso 178 mln. Eur bus skiriama įmonėms, kurios nuspręs sukurti saugias automobilių stovėjimo aikšteles pagal vienodus Europos standartus.

Trūkumų ir poreikių žemėlapis

Ataskaitos autoriams buvo labai svarbu nustatyti, kur sunkvežimių stovėjimo aikštelių trūkumas yra didžiausias. Šiuo tikslu jie išanalizavo tarpvalstybinius srautus ir tolimąjį transportą transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T), automobilių stovėjimo aikštelių ir vietų, kuriose jos jau yra, paklausą bei krovinių vagystės statistiką.

Štai yra devyni TEN-T koridoriai, kurie yra svarbūs tolimajam krovinių vežimui:

Europos Komisijos nuotr.

Tyrimo autoriai atsižvelgė čia į transportavimus, kurių metu vairuotojui būtina naktį pailsėti. Tokie gabenimai sudaro 27 proc. bendrų transporto darbų (išreikšti tonkilometriais), kuriuos atlieka įmonės iš 28 ES šalių.

Toliau pateiktame žemėlapyje parodytas sunkvežimių eismo intensyvumas nurodytuose TEN-T koridoriuose. Jame pristatomos pagrindinės arterijos, naudojamos tolimajam krovinių vežimui.

Kitame žemėlapyje rasime logistikos taip vadinamas „hotspot“ vietas, t.y. regionus, kuriuose koncentruojasi logistikos centrai, paskirstymo centrai, uostai ir kur transporto paslaugų paklausa yra didžiausia. Rasime jas daugiausia Europos centre, bet taip pat jos tęsiasi visomis kryptimis į žemyno pakraščius. Stovėjimo aikštelių infrastruktūros sukūrimas išilgai koridorius, ataskaitos autorių nuomone, leistų veiksmingai patenkinti didelę poreikių dalį.

Kalbant apie saugių automobilių stovėjimo vietų trūkumą, būtina atsižvelgti į krovinių vagysčių statistiką. Žemiau esančiame, remiantis TAPA duomenimis parengtame žemėlapyje aiškiai matome, kad nusikaltimai dažniausiai įvyksta taip vadinamuose logistikos „hotspot“ vietose.

Europos automobilių stovėjimo aikštelių saugos standartai

Briuselis konsorciume su tokiomis organizacijomis kaip IRU, DEKRA, ESPORG, Panteia, CERTH / HIT ir CBRA sukūrė saugių automobilių stovėjimo aikštelių standartus („Safe and Secure Truck Park Area”, trumpai – SSTPA).

Atlikus tyrimą nustatyta, kad dabartiniai saugių stovėjimo aikštelių standartai (pvz., Olandijoje galiojantis LABEL, VEDA Vokietijoje, PSR arba TAPA standartai) labai skiriasi tarpusavyje, ir daugelio objektų, sertifikuotų pagal šiuos standartus, niekas nekontroliuoja.

Todėl EK siūlo bendruosius saugių automobilių stovėjimo aikštelių standartus – „ES automobilių stovėjimo aikštelė“ – nuo žemiausio lygio (ruda) per vidutinį (sidabrinė) iki aukšto (auksinė ir platinos spalva).

Žemiausias saugumo standartas užtikrina, tarp kitų reikalavimų – tinkamo intensyvumo apšvietimą, stebėjimo kameras (CCTV) prie įvažiavimo ir išvažiavimo, tinkamai apipjaustytus augalus (siekiant užtikrinti gerą matomumą), patikrinimus įvažiuojant ir reguliarų stebėjimą arba stovėjimo aikštelės patikrinimą. Platinos lygio standartas jau reikalauja, pavyzdžiui, stebėjimo realiuoju laiku, įskaitant taip pat pėsčiųjų įėjimo ir išėjimo stebėjimą, bei specialius sprendimus elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju.

Paslaugų standartai vairuotojams

ES standartai apima ne tik saugos reikalavimus. Automobilių stovėjimo aikštelės sanitarinės sąlygos taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį naujose standartuose, tokioje vietoje vairuotojams turi būti pasiūlytos tokios paslaugos, kaip:

– tualetai vyrams ir moterims (prieinami, veikiantys, valomi ir reguliariai tikrinami),

– dušai vyrams ir moterims (prieinami, veikiantys, valomi ir reguliariai tikrinami),

– atliekų konteineriai,

– tinkamas ženklinimas, siekiant užtikrinti saugų judėjimą automobilių stovėjimo aikštelėje,

– skubios pagalbos numeriai, pateikti matomoje vietoje,

– visą parą parduodami užkandžiai ir gėrimai

– prieinamas Wi-Fi,.

– vairuotojams prieinama elektros energija.

Audito procedūra

Tam, kad automobilių stovėjimo aikštelės Europoje tikrai būtų saugios, vien sertifikavimo nepakanka. Būtina taip pat reguliariai tikrinti tiek saugumo, tiek paslaugų lygį. Todėl ES pareigūnai parengė išsamią audito procedūrą, užtikrinančią atitikimą reitingų sistemai, taip pat transporto sektoriaus ir valdžios institucijų patikimumą. Ji yra pagrįsta techninėmis specifikacijomis, atitinkančiomis bendrą SSTPA standartą.

SSTPA standartai jau buvo įgyvendinti keliose bandomosiose automobilių stovėjimo aikštelėse. Tos aikštelės tai: Béziers pietų Prancūzijoje, Barselona Ispanijoje ir Lugoj Rumunijoje.

Taip atrodo viena iš automobilių stovėjimo aikštelių su naujais ES standartais:

Europoje yra tik 57 sertifikuotos automobilių stovėjimo aikštelės (su ESPORG, VEDA sertifikatu):

Žemėlapyje aiškiai matyti, kad jos koncentruojasi tik keliose šalyse.

Pagal EK ataskaitą dar 500 vietų turi galimybę gauti sertifikatą, tačiau tai vis dar lašas poreikių jūroje:

Europos Komisijos nuotr./Trans.INFO nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi