Dar viena šalis, kurioje draudžiama vairuotojui pakrauti ir iškrauti krovinius? Atsiliepė vežėjų organizacija
AdobeStock/jdarius nuotr.

Dar viena šalis, kurioje draudžiama vairuotojui pakrauti ir iškrauti krovinius? Atsiliepė vežėjų organizacija

Vykdant Prancūzijos susisiekimo ministerijos pradėtą ​​darbą dėl reglamentų, kuriais siekiama gerinti vairuotojų darbo sąlygas, šiuo metu svarstomas pakrovimo ir iškrovimo standartizavimo klausimas. Vežėjų organizacija OTRE komentavo draudimą vairuotojams atlikti šį darbą o taip pat laukti ant rampos.

Vykdant Prancūzijos susisiekimo ministerijos pradėtą ​​darbą dėl reglamentų, kuriais siekiama gerinti vairuotojų darbo sąlygas, šiuo metu svarstomas pakrovimo ir iškrovimo standartizavimo klausimas. Vežėjų organizacija OTRE komentavo draudimą vairuotojams atlikti šį darbą o taip pat laukti ant rampos.

Dar viena šalis, kurioje draudžiama vairuotojui pakrauti ir iškrauti krovinius? Atsiliepė vežėjų organizacija
AdobeStock/jdarius nuotr.

Siekiant Prancūzijos transporto sektoriuje didinti profesijos patrauklumą ir reaguoti į įdarbinimo problemas, 2022 metų vasario 19 d. vykusiame socialiniame susitarime buvo numatyta pradėti derybas keliomis temomis, kuriomis siekiama gerinti vairuotojų darbo sąlygas. Vis dažniau keliamas pakrovimo ir iškrovimo klausimas.

„Mes pasisakome už geresnį pakrovimo ir iškrovimo operacijų sąlygų teisinį reguliavimą“, – sako Jean-Marc Rivera, Prancūzijos transporto organizacijos OTRE generalinis delegatas.

Pasikonsultavusi su savo nariais, darbdavių organizacija norėtų, kad pakrovimą, pleištavimą, apsaugojimą, tvirtinimą ir iškrovimą „vykdytų prisiėmęs atsakomybę siuntėjas/gavėjas”. Tai būtų taikoma didesniems nei 3 tonų kroviniams, vežamiems daugiau kaip 7,5 tonos sunkvežimiais.

„Mes pasisakome už galimybę nukrypti nuo šios taisyklės, jei tai numatyta konkrečioje sutartyje dėl mokamos paslaugos“, – paaiškino Jean-Marc Rivéra.

 „Sutartis turi apimti tik pakrovimo ir iškrovimo operacijas vykdomas tarp paskirstymo punkto ir pardavimo vietos. Sutartyje bus nurodytos paslaugos teikimo sąlygos, ypač patekimo į pakrovimo ir iškrovimo vietą, bei vairuotojo saugumą garantuojančios darbo sąlygos“, – priduria OTRE generalinis delegatas.

Jei tokios sutarties nėra (dėl pakrovimo ar iškrovimo paslaugų teikimo), vairuotojui šios operacijos turėtų būti draudžiamos.

Be to, organizacija norėtų, kad Prancūzijoje galiotų taisyklės, panašios į galiojančias Ispanijoje ir Portugalijoje, pagal kurias būtų įvestos kompensacijos už delsimą rampose.

Primename, kad Iberijos pusiasalyje draudimai vairuotojams pakrauti/iškrauti krovinius paskatino transporto sektoriaus asociacijas teikti paraišką dėl darbų šiuo klausimu Prancūzijoje inicijavimo, 2022 m. pradžioje pasirašant kolektyvinių susitarimų sutartį. Susisiekimo ministerijos paskirtas ekspertas, Clément Beaune, po derybų pateiks savo ataskaitą. Tai turi įvykti šių metų rugsėjo mėnesį.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)