TransInfo

Port of Dover nuotr.

Didžiosios Britanijos vyriausybė atidėjo ES prekių patikrinimus

Didžiosios Britanijos vyriausybė oficialiai paskelbė, kad atideda muitinės ir veterinarijos patikrinimus, kurie turėjo įsigalioti sekantį mėnesį. Kaip jau kurį laiką buvo įtariama ir spėliojama, nauja patikrinimo data yra 2022 m. sausio mėn.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Nepaisant to, kad pandemijos metu ES įgyvendino savo iš Didžiosios Britanijos gabenamų prekių kontrolę, generalinė iždininkė Penny Mordaunt Didžiosios Britanijos parlamento nariams pasakė, kad papildomą vėlavimą sukelia koronavirusas ir pasaulinės tiekimo problemos.

Vyriausybė iš pradžių paskelbė tvarkaraštį, kuriame buvo nurodyta, kad galutiniai patikrinimų etapai bus įvesti kovo 11 d. Vyriausybės pasirengimas atsižvelgiant į sistemas, infrastruktūrą ir išteklius, toliau vyksta pagal šį tvarkaraštį. Tačiau pandemija tiek Didžiojoje Britanijoje, tiek Europos Sąjungoje, padarė didesnį poveikį verslui nei daugelis stebėtojų tikėjosi kovo mėnesį.

„Pasaulinės tiekimo grandinės taip pat patiria spaudimą dėl daugelio veiksnių, įskaitant pandemiją ir padidėjusias su pasauliniu krovinių vežimu susijusias išlaidas. Šis spaudimas ypač jaučiamas žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje“, – aiškino Mordaunt.

Todėl  Didžiosios Britanijos vyriausybė paskelbė, kad:

  1. Reikalavimas iš anksto pranešti apie žemės ūkio ir maisto produktų importą bus įvestas 2022 m. sausio 1 d., o ne 2021 m. spalio 1 d.
  2. Nauji eksporto sveikatos sertifikavimo reikalavimai, kurie turėjo būti įvesti 2021 m. spalio 1 d., bus įvesti 2022 m. liepos 1 d.
  3. Fitosanitariniai sertifikatai ir fiziniai SFS prekių (t.y. prekių, kurioms taikomas Sutartis dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo) patikrinimai pasienio kontrolės postuose, kurie turėjo būti įvesti 2022 m. sausio 1 d., bus atidėti iki 2022 m. liepos 1 d.
  4. Reikalavimas dėl saugumo ir saugos deklaracijų įvežant bus įvestas nuo 2022 m. liepos 1 d.

Tačiau nesikeičia kitų formalumų, pvz., muitinės deklaracijų ir patikrinimų įvedimo tvarkaraštis ir bus jie taikomi nuo 2022 m. sausio 1 d. 

Bendradarbiavimas: Gregoras Govansas

Paantraštės