Eismo apribojimai Liuksemburge 2019 m.

Eismo apribojimai Liuksemburge 2019 m.

Eismo apribojimai Liuksemburge 2019 m.

Pateikiame dienų, kai galioja eismo draudimai sunkvežimiams Liuksemburge, sąrašą. Taip pat informuojame apie transporto priemones, kurioms apribojimai netaikomi.

Liuksemburge apribojimai taikomi visam kelių ir greitkelių tinklui. Sunkiasvorės transporto priemonės, važiuojančios iš Belgijos ar Vokietijos į Prancūziją, kai maksimali leistinoji masė viršija 7,5 t su priekaba arba be jos, negali važiuoti vietiniais keliais nuo 21:30 val. šeštadieniais ir dieną prieš valstybines šventes, iki 21.45 val. sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Sunkvežimiams su tuo pačiu LBM, važiuojantiems iš Belgijos ar Prancūzijos į Vokietiją, apribojimai taikomi nuo 23:30 šeštadieniais ir dieną prieš valstybines šventes, iki 21:45 sekmadieniais ir švenčių dienomis.

Švenčių dienos Liuksemburge 2019 m.

Balandžio 22 (Velykos),

Gegužės 1 (Darbo diena),

Gegužės 9 d. (Europos diena – Liuksemburgo valdžios institucijos dar turi patvirtinti apribojimus sunkvežimiams tai dienai),

Gegužės 30 d. (Šeštinės),

Birželio 10 d. (Sekminės),

Birželio 23 d. (valstybinė šventė)*,

Rugpjūčio 15 d. (Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmėmis – Žolìnė),

Lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena),

Gruodžio 25 d. (Kalėdos),

Gruodžio 26 d. (Kalėdos) – galioja tik sunkvežimiams važiuojančioms link Vokietijos.

* Nepaisant šventės, birželio 23 d. nėra eismo apribojimų.

Be pirmiau minėtų apribojimų dėl valstybinių švenčių, Liuksemburge apribojimai bus taikomi taip pat liepos 11 d. ir lapkričio 11 d., transportui link Prancūzijos, o balandžio 19 d., spalio 3 d. ir gruodžio 26 d. gabenimams link Vokietijos.

Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) teigimu, transporto priemonės, kurioms taikomi pirmiau minėti apribojimai, negali sustoti ar stovėti viešuosiuose keliuose. Apribojimų galiojimo metu, ši sąlyga taip pat taikoma transporto priemonėms, kurių LBM yra didesnė nei 7,5 t, kurios yra registruotos arba turi dalį krovinio Liuksemburge ir kurios gabena prekes į Prancūziją arba Vokietiją.

Papildomi eismo apribojimai

Be to, sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms, kurių maksimali leistinoji masė yra didesnė nei 3,5 t (išskyrus transporto priemones, priklausančias gyventojams ir pristatymo transporto priemonėms), eismo apribojimas taikomas tokiuose keliuose:

– CR150, tarp šio kelio sankirtos su CR152 Burmerange ir CR150 sankryžos su CR152 Remerschene (abiem kryptimis),

– CR152, tarp šio kelio sankirtos su CRCR150 Burmerange ir sankryžos su CR152B Šengene (Schengen) (abiem kryptimis),

– N16, tarp sankirtos su N16A Mondorf-les-Bains ir mazgo Mondor jungiančio A13 ir N16 greitkelius (abiem kryptimis),

– Šengeno ir A13 sankirta link Croix de Bettembourg, tarp N10 ir A13,

– CR151 nuo sankirtos su N16 „Kapebësch” iki sankirtos su CR152 Bech-Kleinmachere,

– CR162 nuo sankirtos su CR150A Elvange iki sankirtos su CR152. Vintrange (Wintrange).

Be to, kai kuriuose keliuose taikomas nuolatinis tranzito eismo apribojimas transporto priemonėms, gabenančioms prekes tranzitu, su priekaba arba be, kurių maksimali leistinoji masė viršija 3,5 t.

Kaip priminė IRU, privalomi keliai pažymėti ženklu, rodančiu transporto priemonės kontūrą, užrašą „3,5 t“ ir nurodytą važiavimo kryptį: „Transit Belgium”, „Transit France”, „Transit Germany” arba „Transit Germany/France”. Šie apribojimai netaikomi transporto priemonėms, kurios įvažiuoja į Liuksemburgą keliu į šiaurę nuo Steinfortą-Rosenbergą (Steinfort-Rosenberg), per N6 ir Echternachas-Echternacherbrjukas (Echternach-Echternacherbrück), ir per N11 esančius sienos perėjimo punktus.

Transporto priemonės, kurioms apribojimai netaikomi

Remiantis IRU pateikta informacija, švenčių ir sekmadienio eismo draudimai netaikomi:

– transporto priemonėms vežančioms gyvus gyvūnus, greitai gendančius ir šviežius gyvūninės ir augalinės kilmės produktus, skintas gėles arba augalus,

– tuštiems transportams, susijusiems su pirmiau minėtų prekių gabenimu, tačiau jei transporto priemonės vyksta į Vokietiją,

– transporto priemonėms, kurios derliaus nuėmimo metu naudojamos žemės ūkio produktų rinkimui ir transportavimui,

– transporto priemonėms vežančioms krovinius reikalingus tinkamam renginių organizavimui,

– transporto priemonėms vežančios tik laikraščius,

– transporto priemonėms atliekančios biurų ir gamyklų perkraustymą,

– mažmenininkams priklausančioms transporto priemonėms naudojamoms parduoti jų produktus turguose ar mugėse,

– transporto priemonėms atliekančioms kombinuotą kelių-geležinkelio transportą tarp pakrovimo vietos ir perdavimo stoties, su sąlyga, kad nuvažiuotas maršrutas neviršija 200 km, o gabenimas vyksta link Vokietijos,

– transporto priemonėms, važiuojančioms transporto ministro specialių leidimų pagrindu, su pirmiau nurodyta mase. Leidimas turi būti pateikiamas patikrinimo metu.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi