TransInfo

AdobeStock/vit

ES nori sumažinti amžiaus ribą sunkvežimio vairuotojo pažymėjimui gauti ir supaprastinti teisių atėmimą už nusižengimus užsienyje

Europos Komisija (EK) pristatė pasiūlymus dėl vairuotojo pažymėjimų taisyklių modernizavimo, įskaitant visoje ES taikomo skaitmeninio vairuotojo pažymėjimo įvedimą ir naujas taisykles, kurios palengvintų kelių eismo taisyklių vykdymą tarpvalstybiniu mastu.

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

EK teigimu, naujieji reglamentai užtikrins visų eismo dalyvių saugumą ir padės ES įgyvendinti vadinamąją „Viziją nulis” – t. y. iki 2050 m. sumažinti žuvusiųjų skaičių ES keliuose iki nulio. Be to, bus suteikta galimybė jauniems vairuotojams įgyti patirties vairavimo su lydinčiu asmeniu programos metu – nuo ​​17 metų jaunuoliai galės mokytis vairuoti ir įgyti vairuotojo pažymėjimą C kategorijoje. Tie, kurie egzaminą išlaikys būdami 17 metų, nuo 18 metų galės vairuoti savarankiškai. Tai padės išspręsti dabartinę vairuotojų trūkumo problemą.

EK pasiūlyme taip pat numatoma sumažinti kalbų naštą, susijusią su vairavimo egzamino laikymu. Jei kandidatas laiko vairuotojo teisių egzaminą šalyje, kurios kalbos jis nemoka ir neturi galimybės pasinaudoti vertėjo pagalba, naujieji reglamentai sudarys jam sąlygas egzaminą laikyti tokioje ES šalyje, kurios kalbą jis moka. 

Skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas

Tuo tarpu, siekdama supaprastinti vairuotojo pažymėjimų pripažinimą tarp valstybių narių, Komisija siūlo pirmą kartą pasaulyje įvesti skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą. Bus daug lengviau pakeisti, atnaujinti ar iškeisti vairuotojo pažymėjimus, nes visos procedūros bus vykdomos internetu. Taip pat ne ES šalių piliečiams, kurių kelių eismo saugumo standartai yra panašūs, bus supaprastintos sąlygos keičiant vairuotojo pažymėjimą į ES.

Atnaujinta vairuotojų mokymo apimtis atsižvelgs ir į perėjimą prie nulinės transporto priemonių emisijos. Pavyzdžiui, bus vertinamos žinios ir įgūdžiai, susiję su pažangiomis vairavimo pagalbos sistemomis ir kitomis automatizuotomis technologijomis. Pradedantieji vairuotojai taip pat bus mokomi, kokiu būdu jų vairavimo stilius veikia išmetamų teršalų kiekį – pavyzdžiui, atsižvelgiant į pavarų perjungimo laiką. Be to, vairuotojams, turintiems „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą, leistinas transporto priemonės svoris bus pritaikytas transporto priemonėms, varomoms alternatyviais degalais, nes nulinės emisijos automobiliai su akumuliatoriais gali būti sunkesni – oficialiame pranešime aiškina EK.

Veiksmingesnis baudžiamasis persekiojimas užsienyje

Dabartinės ES taisyklės dėl tarpvalstybinio taisyklių vykdymo padėjo užtikrinti, kad nusikaltėliai nerezidentai neliktų anonimiški. Tačiau, 2019 metais apie 40 proc. tarpvalstybinių nusikaltimų buvo padaryta nebaudžiamai, nes arba nebuvo nustatytas kaltininkas, arba nebuvo atliktas baudžiamasis mokėjimas.

Komisija nori išspręsti šią problemą leisdama teisėsaugos institucijoms prieigą prie nacionalinių vairuotojo pažymėjimų registrų. Briuselis taip pat siūlo sustiprinti įsteigtų nacionalinių kontaktinių centrų vaidmenį, kad jie galėtų geriau bendradarbiauti su nusikaltimų tyrimuose dalyvaujančiomis teisėsaugos institucijomis. Tokiu būdu bus pašalinti dabartiniai valstybių narių bendradarbiavimo tiriant nusikaltimus trūkumai.

Be to, dabartinis įstatymas apima keitimąsi informacija apie dažniausiai pasitaikančius ir rimčiausius pažeidimus, tokius, kaip greičio viršijimas ir vairavimas apsvaigus nuo alkoholio. Komisija siūlo išplėsti šių kelių eismo taisyklių pažeidimų sritį, įtraukiant:

  • pakankamo atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės nesilaikymą;
  • pavojingą lenkimą;
  • pavojingą sustojimą automobilių stovėjimo aikštelėje;
  • vienos ar daugiau vientisų baltų linijų kirtimą;
  • važiavimą prieš srovę;
  • naudojimosi avariniais koridoriais taisyklių nesilaikymą;
  • perkrautos transporto priemonės naudojimą.

Specialus informacinis portalas suteiks piliečiams lengvą prieigą prie informacijos apie kiekvienoje valstybėje narėje taikomas kelių eismo saugumo taisykles ir laikui bėgant, galima bus čia tiesiogiai sumokėti baudas.

Vairuotojo pažymėjimo netekimas už nusikaltimus užsienyje

Svarbu tai, kad siekiant užkirsti kelią kelių eismo taisyklių pažeidėjų nebaudžiamumui, bus įdiegta nauja sistema, kuri leis atimti vairuotojo pažymėjimus visoje Europos Sąjungoje, valstybei narei nusprendus atimti vairuotojo pažymėjimą už jos teritorijoje padarytą pažeidimą.

„Kelių eismo taisyklių pažeidimus padariusius asmenis patraukimas atsakomybėn visose valstybėse narėse yra būtinas siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą. Tačiau pagal dabartines taisykles, jei vairuotojas padarė pažeidimą kitoje ES valstybėje, nei jam buvo išduotas pažymėjimas, ir pavyzdžiui, tas pažeidimas buvo tiek rimtas, kad turėtų būti jam atimtos vairavimo teisės – tai nėra taikoma visoje ES, o tik toje valstybėje narėje, kur buvo išduotas pažymėjimas“ – aiškina EK.

Pagal dabartines taisykles draudimas vairuoti negali būti vykdomas visoje Sąjungoje, todėl kelių eismo taisyklių pažeidėjai yra santykinai nebaudžiami.

Naujos taisyklės turi tai pakeisti. Tai bus padaryta sukuriant tam tikrų draudimų vairuoti visoje ES taikymo sistemą, kai vairuotojas neteko vairuotojo pažymėjimo vienoje iš valstybių narių. 

Už ką galima bus prarasti vairuotojo teises ES?

Nors vairuotojo pažymėjimo atėmimo skirtumai valstybėse narėse labai žymūs, yra tam tikrų kelių eismo saugumo pažeidimų, dėl kurių uždraudžiama vairuoti visose arba keliose valstybėse narėse.

EK pasiūlymas apima kelių eismo taisyklių pažeidimus, kurie dažnai prisideda prie kelių eismo įvykių ir žūčių, visų pirma, greičio viršijimą ir vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų, taip pat mirtį ar sunkų kūno sužalojimą dėl bet kokio kelių eismo taisyklių pažeidimo.

Pateikti pasiūlymai bus svarstomi Europos Parlamente ir Taryboje pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

Paantraštės