ES valstybės sutinka dėl „laikino pabėgėlių prieglobsčio“
Twitter.com/Straz_Graniczna nuotr.

ES valstybės sutinka dėl „laikino pabėgėlių prieglobsčio“

Europos Komisija priėmė direktyvą, pagal kurią pirmą kartą istorijoje pabėgėliams iš Ukrainos suteikiamas laikinas prieglobstis ir visose Europos Sąjungos valstybėse suteikiama tokia pati teisė dirbti ir mokytis bei gauti socialinę ir medicininę pagalbą. Europos Sąjungos valstybės sutiko įgyvendinti šias nuostatas.

Europos Komisija priėmė direktyvą, pagal kurią pirmą kartą istorijoje pabėgėliams iš Ukrainos suteikiamas laikinas prieglobstis ir visose Europos Sąjungos valstybėse suteikiama tokia pati teisė dirbti ir mokytis bei gauti socialinę ir medicininę pagalbą. Europos Sąjungos valstybės sutiko įgyvendinti šias nuostatas.

ES valstybės sutinka dėl „laikino pabėgėlių prieglobsčio“
Twitter.com/Straz_Graniczna nuotr.

ES valstybių vidaus reikalų ministrai susitarė dėl direktyvos dėl „laikino pabėgėlių prieglobsčio“.

Minėtoje ES direktyvoje numatyta ukrainiečiams, be kita ko, teisė laikinai gyventi, įsidarbinti, mokytis, gauti būstą, socialinę, medicininę ar kitą pagalbą bei priežiūros priemones. Be to, planuojama supaprastinti pasienio kontrolę ES ir Ukrainos pasienio punktuose.

Briuselis rekomendavo valstybėms narėms suorganizuoti privilegijuotus koridorius (eismo juostas), siekiant teikti humanitarinę pagalbą.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi