Pagrindinis puslapis

/

Transportas

/

Esminiai vairuotojų darbo pokyči...

Esminiai vairuotojų darbo pokyčiai Ispanijoje. To transporto sektorius laukė labai ilgai
Stock nuotr.

Esminiai vairuotojų darbo pokyčiai Ispanijoje. To transporto sektorius laukė labai ilgai

Ispanijos oficialiajame įstatymų leidinyje paskelbtas karališkasis dekretas, turintis įstatymo galią, pagal kurį, be kita ko, draudžiama vairuotojams atlikti pakrovimus ir iškrovimus, numatytas maksimalus laukimo prie rampos laikas bei privaloma registruoti komandiruojamus vairuotojus, vykdančius gabenimus Ispanijoje.

Ispanijos oficialiajame įstatymų leidinyje paskelbtas karališkasis dekretas, turintis įstatymo galią, pagal kurį, be kita ko, draudžiama vairuotojams atlikti pakrovimus ir iškrovimus, numatytas maksimalus laukimo prie rampos laikas bei privaloma registruoti komandiruojamus vairuotojus, vykdančius gabenimus Ispanijoje.

Esminiai vairuotojų darbo pokyčiai Ispanijoje. To transporto sektorius laukė labai ilgai
Stock nuotr.

Kovo 2 d. įsigaliojo kovo 1 d. karališkasis dekretas Nr. 3/2022 dėl priemonių, kuriomis siekiama gerinti krovininio kelių transporto tvarumą ir logistikos grandinės funkcionavimą, kuriuo įgyvendinamos kai kurios Mobilumo paketo nuostatos Ispanijos teisės aktuose.

Vadovaujantis šiuo teisės aktu, be kita ko, transporto įmonė privalo organizuoti darbą taip, kad vairuotojas kas keturias savaites galėtų grįžti į darbdavio buveinę ar gyvenamąją vietą. Be to, pagal šį dekretą Ispanijos teisėje įsigalioka Europos Sąjungos teisės aktai dėl vairuotojų komandiravimo.

Tarptautinio gabenimo ar kabotažo paslaugos, kurių pradinė ar galutinė (tikslinė) vieta yra Ispanijoje, turi būti iš anksto registruojamos elektroniniu būdu. Šių operacijų atveju vairuotojui taikomos toje šalyje galiojančios darbo užmokesčio sąlygos pagal kolektyvines sutartis – praneša „Fenadismer“ Ispanijos transporto asociacijų federacija.

Keičiasi situacija prie rampų

Nauji Ispanijos teisė aktai įveda taip pat daugybę pokyčių, nesusijusių su Mobilumo paketu. Čia kalbama apie maksimalaus iškrovimo ir (ar) pakrovimo laiko nustatymą – itin svarbus ir aktualus klausimas visam transporto sektoriui.

„Jeigu vairuotojas iki pakrovimo ar iškrovimo pabaigos turi laukti ilgiau nei valandą, vežėjas turi teisę reikalauti iš pakrovėjo sumokėti kompensaciją už prastovą“, – rašoma dekrete.

Pagal teisės aktus, minėtas terminas bus skaičiuojamas nuo to laiko, kai transporto priemonė bus pasirengusi pasikrauti ar išsikrauti sutartyje numatytais terminais.

„Nors tokiu atveju nenumatyta žymiai didesnė kompensacija, tai, jeigu transporto priemonė sulaikoma dėl nuo vežėjo nepriklausomų priežasčių, be kita ko dėl pakrovimo ir iškrovimo veiksmų, bus taikoma kompensacija, kurios dydis lygus Viešąjį pajamų už daugkartinį poveikį rodiklį/už dieną (2022 m. 19,30 Eur) padauginus iš 2 už kiekvieną prastovos valandą ar kitą valandos dalį (neatsižvelgiant į pirmąją valandą). Kai transporto priemonės prastovos laikas bus ilgesnis nei viena diena, antrą dieną kompensacija skaičiuojama pagal tą pačią formulę ir didinama 25 proc., trečią ir kitomis dienomis – 50 proc.“, – rašoma dekrete.

Kitas labai svarbus pokytis – draudžiama vairuotojui pakrauti ir iškrauti krovinį. Pagal naują teisės aktą, vairuotojui draudžiama atlikti veiksmus, susijusius su krovinio pakrovimu ir iškrovimu tiek transporto paslaugos vykdymo pradžioje, tiek ir pabaigoje, t. y. pasiekus tikslinę vietą. Išimtis numatyta tik vykdant tam tikros rūšies specialiuosius gabenimus, kurių metu dėl jų specifikos būtinas vairuotojo dalyvavimas, pavyzdžiui, persikraustymo, cisternų, autovežių, automobilinių kranų, siuntų bei mišriųjų krovinių pristatymų į pardavimo punktus atvejais.

Tačiau šis teisės aktas įsigalios tik praėjus 6 mėnesiams nuo dekreto paskelbimo, taigi nuo rugsėjo pradžios. Įstatymų leidėjas nori sudaryti galimybes pakrovimų ir iškrovimų centrų savininkams įdarbinti ir apmokyti krautuvų vairuotojus bei darbuotojus, kurie vykdys šiuos darbus. Už šio draudimo nepaisymą bus taikomos iki 4600 eurų piniginės baudos, kaip už labai rimtą nusižengimą.

Transporto kainų tikslinimas

Pagal dekretą įvedamas taip pat privalomas transporto paslaugų tarifų tikslinimas. Tai reiškia, kad privalomas transporto kainų, kurias vežėjai gauna iš savo klientų, atnaujinimas, atsižvelgiant į kintančias dyzelino kainas, nesudarant naujos sutarties.

Šios taisyklės bus taikomos visoms pastovioms transporto sutartims, tiek sudarytoms raštu, tiek ir žodžiu. Galiojančių sutarčių atveju, įstatymo galią turinčio karališkojo dekreto, kuriame nebuvo įrašo dėl kainų tikslinimo dėl kintančių dyzelino kainų, įsigaliojimo dieną gabenimo kainos tikslinimas dėl kintančių dyzelino kainų bus privalomas transportui, vykdomam po karališkojo dekreto įsigaliojimo.

Vežėjai, kurie su savo klientu buvo raštu sudarę sutartį, ir kuriose yra kitas įrašas dėl kainų atnaujinimo, turės 6 mėnesius ją pritaikyti pagal naują teisės aktą.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi