Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Europos Transporto Darbuotojų Konfederacija (ETF) nuo Mobilumo paketo pristatymo momento, t. y. nuo 2017 m. gegužės 31 d., stebi ir komentuoja visus pasiūlymus dėl naujo reglamentavimo. Šį kartą ETF pasisako dėl vairuotojų darbo ir poilsio laiko.

2017 m. gegužės mėn., iš karto po Mobilumo paketo paskelbimo, ETF organizacija oficialiu pranešimu siekė, kad Europos Komisija (EK) atsisakytų siūlomų teisės aktų, reglamentuojančių vairuotojų darbo ir poilsio laiką, pakeitimų ir šioje srityje paliktų galioti šiuo metu galiojantį reglamentavimą.

Europos Komisijos pasiūlymas

Priminsime, kad EK nutarė paremti 3/1 tipo sistemą, pagal kurią tris savaites praleidžiama kelyje, o ketvirtą – namuose. Be to, pagal Pakete išdėstytus pasiūlymus, vairuotojai turės galimybę sutrumpinti du savaitinius poilsius iš eilės iki 24 valandų. Praktikoje bus įmanoma praleisti 3 savaites sunkvežimio kabinoje (draudimas nakvoti kabinoje taikomas tik reguliaraus savaitinio poilsio atžvilgiu) naudojant toliau nurodytą sprendimą:

1. savaitė: darbas nuo pirmadienio iki šeštadienio, 24 valandos poilsio; 2. savaitė: darbas nuo pirmadienio iki šeštadienio, 24 valandos poilsio; 3. savaitė: darbas nuo pirmadienio iki penktadienio; 4. savaitė: grįžimas namo ir savaitė poilsio.

ETF aštrina poziciją

Vasario 18 d. konfederacijos tinklalapyje buvo paskelbtas pranešimas, kuriame ETF informuoja apie pozicijos ir konkrečių reikalavimų Sąjungos institucijų atžvilgiu pakeitimą.

“Nuo šios dienos ETF sieks visiško teisės aktų, reglamentuojančių važiavimo ir poilsio laiką, pakeitimo”- skaitome.

Štai ko reikalauja organizacijos nariai:

– maksimalus 8 valandų važiavimo limitas per dieną (tik du kartus per savaitę 9 valandos),

– valandos pertrauka kas 4 važiavimo valandas (60 minučių galima padalinti į dvi dalis po 30 minučių),

– ne daugiau negu 48 valandos važiavimo per savaitę ir ne daugiau negu 80 valandų taikant dviejų savaičių sistemą,

– absoliutaus draudimo praleisti 45 valandų trukmės poilsio laiką transporto priemonėje (įskaitant ir sutrumpintą 24 valandų poilsį) įvedimas.

ETF pabrėžia, kad šie reikalavimai atsirado dėl nuogąstavimų, kad ES institucijos, atsakingos už sąjungos teisės aktų, susijusių su važiavimo ir poilsio trukme, peržiūrą nepaiso vairuotojų, keleivių bei kitų kelių naudotojų saugumo.

Profesinių sąjungų nariai patys riša sau kilpą?

Darbdaviai vienbalsiai teigia, kad ETF pasiūlymus rengė teoretikai, nieko nežinantys apie tarptautinius pervežimus keliais. Kaip pavyzdys, situacija, kai vairuotojas turi nuvežti prekes iš Estijos į Portugaliją, o tada grįžti su kitu kroviniu atgal. Jeigu jis būtų priverstas taikyti Europos profesinių sąjungų atstovų pasiūlymą, tai laikas, kurį jis praleistų keliaudamas ir nebūdamas namie, prailgtų mažiausiai per pusę.

Nuotr. European Union

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros