TransInfo

Europarlamentarai žengė dar vieną žingsnį, kad Europos Sąjungos keliais galėtų važinėti didesni sunkvežimiai

Kovo 12 d. Europos Parlamento plenarinėje sesijoje buvo patvirtinta bendroji pozicija dėl sunkvežimių svorio ir matmenų padidinimo. Transporto priemonių gamintojai ir vežėjai su džiaugsmu laukia būsimų pokyčių. Savo pasipiktinimo dėl to neslepia aplinkosaugininkai ir Europos transporto saugos taryba (ETSC).

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Europos Parlamento plenarinėje sesijoje buvo patvirtinta bendroji pozicija dėl direktyvos dėl sunkvežimių ir autobusų svorio ir matmenų persvarstymo. ES šalys dar turi susitarti dėl bendros pozicijos dėl įstatymo projekto Europos Sąjungos Taryboje, kol prasidės kitos kadencijos Komisijos, Tarybos ir Parlamento derybos.

Ši pozicija leidžia padidinti elektrinių transporto priemonių, kurių bendroji masė neviršija keturių tonų, skaičių, kad būtų galima kompensuoti akumuliatoriams arba vandenilio elementams skirtą vietą ir taip užtikrinti papildomą įkrovimo galią. Priminsime, kad liepą Europos Komisija pasiūlė peržiūrėti ES leidžiamų naudoti sunkvežimių svorį ir matmenis. Pasiūlyme taip pat numatoma leisti tarptautinį iki 44 tonų sveriančių sunkvežimių (tiek elektra varomų, tiek dyzelinių transporto priemonių) transportą tarp dviejų valstybių narių, kurios jau leidžia tokį svorį ir matmenis.

Tačiau tai nereiškia, kad šalys yra įpareigotos padidinti leistiną bendrąją transporto priemonių masę, kurią gali gabenti sunkvežimiai. Šiuo sprendimu siekiama palengvinti tarpvalstybinį vežimą toms Sąjungos narėms, kurios leidžia naudoti didesnes transporto priemones. Tačiau svarbu pažymėti, kad tarpvalstybinis vežimas 44 tonas sveriančiomis dyzelinėmis transporto priemonėmis bus leidžiamas tik iki 2034 m.

Patenkinti vežėjai ir gamintojai

Darbdavių asociacijai ACEA priklausantys sunkvežimių gamintojai palankiai vertina direktyvos pakeitimus, dėl kurių antradienį balsavo Europos Parlamentas. ACEA komercinių transporto priemonių direktorius Thomasas Fabianas visų pirma pabrėžė, kad svarbu padidinti elektrinių sunkvežimių keliamąją galią keturiomis tonomis.

Dabartiniai svorio ir matmenų nuostatai nebeatitinka reikalavimų ir iš tikrųjų yra nepalankūs beemisinėms transporto priemonėms, kurios paprastai yra sunkesnės. Sprendimu, kuriuo keturiomis tonomis buvo padidinta masė ir viena tona padidinta ašies apkrova, dėl kurių susitarė Parlamentas, siekiama ištaisyti disbalansą dyzelinių variklių modeliuose, tačiau būtina atlikti tolesnius patikslinimus“, – teigė jis.

Tarptautinė kelių transporto organizacija (IRU) taip pat palankiai įvertino tai, kad Europos Parlamentas patvirtino šiuos teisės aktus, ir pabrėžia, kad „nesant stebuklingo anglies dioksido išmetimo mažinimo sprendimo, negalima neišnaudoti didesnių sunkvežimių teikiamų galimybių“.

Tačiau IRU neigiamai vertina laiko apribojimą, susijusį su 44 tonų dyzelinių sunkvežimių naudojimu tarptautiniame transporte.

Aplinkosaugininkai nepatenkinti

Tuo tarpu „Transport & Environment“ (T&E) apgailestauja, kad iki 2034 m. tarptautinį 44 tonų krovinių vežimą bus galima vykdyti ir dyzeliniais sunkvežimiais, nes, pasak organizacijos, tai neskatina vežėjų pirkti elektrinius sunkvežimius.

Nors elektriniams tolimųjų reisų sunkvežimiams reikia papildomo svorio, kad kompensuotų akumuliatorius, dyzeliniai sunkvežimiai tiesiog padidins savo naudingąją apkrovą. „T&E“ ragina įstatymų leidėjus vengti mažinti krovinių vežimo dyzeliniais sunkvežimiais kainą ir mažinti elektrinių transporto priemonių konkurencingumą“, – sakė Bernardas Galantinis, „T&E“ krovininio transporto skyriaus vadovas.

Pasak Galantini, „svorio padidinimas turėtų padėti tik elektra varomiems tolimųjų reisų sunkvežimiams, užtikrinant, kad akumuliatorių svoris nesumažintų transporto priemonių naudingosios apkrovos“.

Europos transporto saugos komisija ( ETSC) taip pat neigiamai reagavo į Europos Parlamento narių patvirtintus siūlomus pakeitimus.

Dideli sunkvežimiai yra didelė Europos klaida. Nors kai kuriose šalyse „mega sunkvežimiai“ gali atsirasti tik tam tikromis aplinkybėmis, šie teisiniai pakeitimai paskatins jų masinį pasirodymą rinkoje, o tai gali turėti labai didelį poveikį kelių eismo saugai“, – komentavo ETSC projekto direktorė Graziella Jost.

Komisija ragina ES persvarstyti siūlomus pakeitimus.

ETSC yra labai susirūpinusi dėl didesnių transporto priemonių poveikio kelių eismo saugai ir teigia, kad visas platesnio naudojimo poveikis nėra iki galo įvertintas.

Galimi pavojai, kurie, ETSC teigimu, nėra iki galo ištirti, apima šiuos aspektus:

  • didieji sunkvežimiai gali pagreitinti kelių infrastruktūros būklės blogėjimą, dėl kurio dažniau kyla techninės priežiūros ir saugumo problemų;
  • didiesiems sunkvežimiams reikia pritaikytos infrastruktūros, todėl kyla iššūkių darbo vietose, automobilių stovėjimo aikštelėse, poilsio vietose ir kitur;
  • esamos transporto priemonių saugos priemonės, įskaitant užtvaras, rampas ir sustojimo vietas, nėra pritaikytos didiesiems sunkvežimiams;
  • priešgaisrinė sauga tuneliuose kelia susirūpinimą, ypač dėl didelių sunkvežimių, kurie apvirtus gali užblokuoti eismo juostas;
  • dideli sunkvežimiai gali sukelti problemų sankryžose. Posūkiuose jie gali išnaudoti pažeidžiamiems eismo dalyviams skirtą erdvę, potencialiai užvažiuodami ant šaligatvių ar dviračių takų.

https://premium.trans.info/vadovas2024

Paantraštės