TransInfo

Flickr nuotr.

Europos Komisija rengia viešąsias konsultacijas dėl transporto nenumatytų atvejų plano

Rugpjūčio pabaigoje Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, siekdama parengti nenumatytų atvejų planą transporto sektoriui koronaviruso pandemijos metu. Suinteresuotųjų grupės, įskaitant vežėjus, kviečiamos pareikšti savo nuomonę.

Vidutinis skaitymo laikas 1 minutė

Siekdama išvengti 2020 m. pradžioje susidariusios padėties, Europos Komisija rengia nenumatytų atvejų planą. Jis turi užtikrinti verslo tęstinumą transporto sektoriuje atsinaujinus koronaviruso krizei.

Galiausiai bus sukurtas krizių valdymo vadovas, į kurį bus įtrauktos tinkamos priemonės, siekiant sušvelninti bet kokį neigiamą poveikį krovinių ir keleivių vežimo sektoriui ir vidaus rinkai krizės atveju.

Europos Komisija tikisi surinkti kasdienines patirtis, kaip kovoti su COVID-19 pandemija. Konsultacijos, kurios vyks iki šių metų spalio 26 d., leis suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei pareikšti savo nuomonę.

Pasak Europos Komisiją, pagrindinės suinteresuotųjų šalių grupės yra: nacionalinės valdžios institucijos (ministerijos ir agentūros, atsakingos už transportą), regioninės ar vietos valdžios institucijos, vežėjai/transporto įmonės ir sektoriaus asociacijos, keleivių asociacijos, piliečiai, atitinkamos tarptautinės organizacijos, regioninės ir europinė agentūros susijusios su transportu.

Konsultacijoje galite dalyvauti užpildžius internetinį klausimyną.

Paantraštės