Europos Komisijos rekomendacijos dėl nenutrūkstamo prekių judėjimo per žaliuosius koridorius

Europos Komisijos rekomendacijos dėl nenutrūkstamo prekių judėjimo per žaliuosius koridorius

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

27.03.2020

Europos Komisijos rekomendacijos dėl nenutrūkstamo prekių judėjimo per žaliuosius koridorius

Kovo 23 d. Europos Komisija oficialiai paskelbė naujas praktines rekomendacijas dėl savo parengtų Sienų valdymo gairių įgyvendinimo. 

Valstybių narių prašoma nedelsiant nurodyti visus atitinkamus transeuropiniams transporto tinklams (TEN-T) priklausančius vidaus sienų kirtimo punktus, kuriuose sieną būtų galima kirsti žaliaisiais koridoriais. Kirsti sieną žaliuoju koridoriumi turėtų būti galima visomis krovininėmis transporto priemonėmis, nesvarbu, kokios prekės jomis būtų vežamos. Sienos kirtimo laikas, įskaitant patikras ir sveikatos patikrinimą, turėtų neviršyti 15 minučių.

„ES transporto tinklas jungia visą ES. Mūsų rekomendacinio dokumento tikslas – šiomis sudėtingomis aplinkybėmis apsaugoti ES tiekimo grandines ir užtikrinti, kad prekės ir transporto darbuotojai galėtų neužlaikomi pasiekti paskirties vietas. Šiandien kaip niekad svarbu laikytis bendro suderinto požiūrio į tarpvalstybinę vežimo veiklą. Žalieji koridoriai konkrečiai skirti ir šios krizės fronto linijoje atsidūrusiems transporto darbuotojams apsaugoti. Šios rekomendacijos padės palengvinti jų jau ir taip įtampos kupiną darbą ir padidins jo saugą ir nuspėjamumą”, – pasakė už transportą atsakinga Komisijos narė Adina Vălean.

Transeuropiniai transporto tinklai (TEN-T)

Europos Komisijos rekomendacijos dėl nenutrūkstamo prekių judėjimo per žaliuosius koridorius

Vairuotojų tikrinimas – minimalus

Žaliuoju koridoriumi sieną kertančioms transporto priemonėms turėtų būti taikomos tik būtiniausios supaprastintos procedūros. Patikros ir patikrinimai turėtų būti atliekami vairuotojams nepaliekant transporto priemonės, o patys vairuotojai turėtų būti tikrinami tik minimaliai. 

Krovininių transporto priemonių vairuotojų neturėtų būti prašoma pateikti jokių kitų dokumentų, išskyrus jų tapatybės dokumentus, vairuotojo pažymėjimą ir, jei reikia, darbdavio parengtą raštą. Turėtų būti leidžiama dokumentus pateikti ir (arba) parodyti elektroninėmis priemonėmis.

Neturėtų būti diskriminuojamos jokios krovininės transporto priemonės ar vairuotojai, nepriklausomai nuo išvykimo ir paskirties vietos, vairuotojo pilietybės ar transporto priemonės registracijos šalies.

Atsižvelgiant į dabartinę padėtį, valstybės narės taip pat raginamos laikinai sustabdyti visus naudojimosi keliais apribojimus, kurie šiuo metu taikomi jų teritorijose, pavyzdžiui, savaitgaliais, naktimis ar tam tikrose kelio atkarpose.

Komisija ragina valstybes nares sukurti saugius keleivių tranzito koridorius, kad asmeninių automobilių vairuotojai ir jų vežami asmenys, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir transporto sričių darbuotojai, taip pat repatrijuojami ES piliečiai, nepriklausomai nuo jų pilietybės, galėtų be kliūčių pirmumo tvarka TEN-T tinklu kirsti šalį bet kuria reikiama kryptimi. Tai turėtų būti daroma griežtai laikantis nustatyto maršruto ir darant būtinas minimalias poilsio pertraukas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bent per vieną jų oro uostą būtų galima vykdyti repatriacijos ir tarptautinės pagalbos skrydžius.

Taisyklių taikymas transporto darbuotojams

Komisija rekomenduojaimtis veiksmų, kuriais būtų užtikrintas laisvas visų tarptautinėje vežimo veikloje, nepriklausomai nuo transporto rūšies, dalyvaujančių darbuotojų judėjimas

Visų pirma transporto darbuotojams turėtų būti netaikomi kelionių apribojimai ir, jei asmeniui nėra pasireiškę simptomai, privalomo karantino taisyklės. Pavyzdžiui, valstybės narės neturėtų reikalauti, kad transporto darbuotojai turėtų medicinos pažymą, kuria patvirtinama, kad jie sveiki. 

Siekiant užtikrinti transporto darbuotojų saugą taip pat būtina oro uostuose, jūrų ir upių uostuose, geležinkelio stotyse ir kituose sausumos transporto mazguose taikyti griežtesnes higienos ir veiklos priemones. 

Tarptautiniu mastu pripažinti profesinės kvalifikacijos pažymėjimai turėtų būti laikomi pakankamu įrodymu, kad darbuotojas dalyvauja tarptautinėje vežimo veikloje. Nesant tokio pažymėjimo (jį turi ne visi tarptautinių reisų vairuotojai) turėtų būti priimamas darbdavio pasirašytas raštas.

Visi šie principai turėtų būti taikomi ir trečiųjų šalių piliečiams, be kurių būtų neįmanoma užtikrinti, kad kroviniai laisvai pasiektų ES ir judėtų jos viduje.

ec.europa.eu

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)