TransInfo

Europos Parlamentas priėmė teisės aktus dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Europos Parlamentas patvirtino reglamentą elektroninės krovinių vežimo informacijos (eFTI). Naujuoju reglamentu siekiama paspartinti krovininio transporto skaitmeninimą sukuriant elektroninę platformą, kurioje įmonės ir valdžios institucijos keisis informacija apie kelių operacijas.

Liepos 8 d. Europos Parlamentas oficialiai patvirtino praėjusių metų lapkritį su ES Taryba pasiektą susitarimą dėl elektroninio keitimosi informacija transporto srityje (eFTI). Po europarlamentarų aktų priėmimo, įstatymas bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalios per 20 dienų.

Ką tai reiškia praktikoje?

Taigi, vėliausiai iki 2025 m. (iki to laiko reglamentas turėtų būti įgyvendintas valstybėse narėse), vežėjai galės naudotis elektroniniais dokumentais bet kurioje ES vietoje. Sprendimas turi prisidėti prie biurokratijos mažinimo ir administracinių procedūrų supaprastinimo tiek valdžios institucijoms, tiek transporto sektoriaus verslininkams. Tačiau įmonės vis tiek galės naudotis ir popieriniais dokumentais.

Pasak Briuselio politikų, eFTI dėka krovininis transportas taps efektyvesnis ir darnesnis. Per aštuonerius su puse metų nuo reglamento priėmimo, Europos Komisija tirs, kaip naudojamos naujos galimybės ir ar eFTI naudojimas turėtų būti privalomas.

Laikas dirbti techninių standartų srityje

Dabar Europos Komisija turi 30 mėnesių, kad parengtų reikiamų duomenų rinkinių, jų pardavimo ir tvarkymo techninius standartus, taip pat duomenų apsaugos taisykles. Vėliau valstybės narės turės dar 30 mėnesių, kad sukurtų reikiamas elektronines platformas, per kurias įmonės ir valdžios institucijos ateityje keisis prekių gabenimui būtina informacija.

Iki šiol valstybių narių kontrolės įstaigoms trūko techninių galimybių, kad galėtų patikrinti teisiškai reikalaujamus vežėjų elektronine forma pateikiamus dokumentus. Kita kliūtis yra daugybė nesuderinamų, elektroniniam duomenų perdavimui tarp įmonių ir valdžios institucijų skirtų IT sistemų.

Kaip eFTI susijus su e.CMR?

Paklausėme pranešimo autoriaus, europarlamentaro Andoro Deli, kaip eFTI platforma veiks su e.CMR, kurią priėmė daugelis ES šalių. Kaip paaiškina europarlamentaro biuras, EFTI reglamentu nustatomos naujos konkrečios informacijos platformos, kurioms taikoma reglamento sritis. E.CMR joms nepriklauso, tačiau gali dubliuoti informaciją platformoje.

„Būtent e.CMR duomenys ir informacija, kurios reikalauja kompetentingos institucijos, norint įrodyti atitiktį norminės informacijos reikalavimams, gali būti identiški“, – informavo Trans.INFO redakciją Andora Deli biuras.

„Šiuo atveju e.CMR gali atlikti svarbų vaidmenį atitikties įrodyme. Kita vertus, šiuo metu elektroniniams važtaraščiams naudojama platforma, jei ji atitinka reglamento reikalavimus, gali būti sertifikuota kaip eFTI platforma. Šiuo atveju turime universalią platformą, kuri gali būti naudojama tiek e.CMR, tiek eFTI“, – aiškina europarlamentaro biuras.

Paantraštės