TransInfo

Naujos EK gairės dėl kontroliuojančių pareigūnų atliekamo plombos pašalinimo ar sulaužymo

Europos Komisija nustatė naujas gaires dėl kontroliuojančių pareigūnų standartinės rašytinio pareiškimo formos dėl plombos pašalinimo ar sulaužymo.

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės
|

28.11.2022

Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 165/2014 22 str. 5 d. Europos Komisija suderino kontroliuojančių pareigūnų standartinę rašytinio pareiškimo formą dėl plombos pašalinimo ar sulaužymo.

Gairių priede pateikiamas tokio rašytinio pareiškimo standartinės formos pavyzdys, kuris gali būti naudojamas visoje Europos Sąjungoje, jei taip nusprendžia visos valstybių narių kontrolės institucijos.

Kai tikrinimo tikslais atliekama plombos pašalinimo arba sulaužymo operacija, pareigūnai turi išduoti rašytinį pareiškimą, kuriame pateikiama minimali informacija:

  • valstybė narė ir kontroliuojančios įstaigos pavadinimas,
  • kontroliuojančio pareigūno vardas ir pavardė,
  • kontrolės kortelės numeris,
  • plombos pašalinimo arba sulaužymo data ir laikas,
  • transporto priemonės identifikavimo numeris,
  • pašalintos arba sulaužytos plombos numeris (jei taikoma, uždėtos naujos plombos numeris).

Vairuotojui rekomenduojama, kad jis dokumento originalą laikytų transporto priemonėje, o tikrinimo įstaigai – kopiją. Standartinės formos kitoje pusėje pateikiamos informacijos apie plombas, kurio gali padėti kontroliuojančioms įstaigoms tikrinti transporto priemonėse esančių plombų atitiktį.

Šaltinis: Lukašas Medajas, “Legaltrans

Paantraštės