Jie nori, kad „Mobilumo paketas“ būtų priimtas kuo greičiau. Tai yra naujosios Sąjungos šalių vežėjų „naikinimo“ pradžia

Jie nori, kad „Mobilumo paketas“ būtų priimtas kuo greičiau. Tai yra naujosios Sąjungos šalių vežėjų „naikinimo“ pradžia

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

29.04.2020

Jie nori, kad „Mobilumo paketas“ būtų priimtas kuo greičiau. Tai yra naujosios Sąjungos šalių vežėjų „naikinimo“ pradžia

16 kelių transporto organizacijų bendrame laiške ragina Europos Parlamentą baigti teisėkūros procesą ir skubiai priimti „Mobilumo paketą“. Jų tarpe – vežėjai iš Čekijos bei Slovakijos.

Bendrame pranešime transporto sąjungos iš Vokietijos (BGL), Prancūzijos (FNTR), Čekijos (CESMAD Bohemia), Slovakijos (CESMAD Slovakija), Nyderlandų (TLN), Portugalijos (ANTRAM), Ispanijos (ASTIC, CETM), Italijos (CONFTRASPORTO, FAI) bei Švedijos (SA), Norvegijos (NLF), Suomijos („Fin Mobility“) ir NLA organizacija iš Skandinavijos šalių, ragina Europos Parlamentą po trejų metų teisėkūros darbo galutinai patvirtinti „Mobilumo paketą“.

„Dabar svarbu, kad EP nariai panaikintų sutrikimus Europos kelių transporto rinkoje, kurie kyla dėl daugybės skirtingų valstybių narių požiūrių laikymosi. Paketas užtikrins darnesnę Europos sistemą, veiksmingesnes konkurencijos sąlygas ir sąžiningesnę konkurenciją tarp kelių transporto įmonių ES“, – rašoma Vokietijos BGL asociacijos pranešime.

„Nebegalime leisti prarasti daugiau laiko, kai susiduriame su kitais dideliais iššūkiais, tokiais kaip skaitmeninimas, švari energija ir ekologiškas kelių transportas! Dabartinė COVID-19 pandemijos sukelta krizė yra dar viena priežastis priimti „Mobilumo paketą“, kad būtų užtikrintas aiškumas ir suderintos krovinių vežimo keliais taisyklės Europoje“, – tęsia organizacijos.

„Šiandieninė krizė aiškiai rodo, kad logistikos grandinės ir garantuoto tiekimo gyventojams išlaikymui lygiai taip pat būtinos gerai veikiančios vidaus krovinių transporto rinkos kaip ir tarptautinis transportas“, – apibendrina transporto asociacijos.

Redakcijos komentaras

Vidurio ir Rytų Europos transporto sektoriaus organizacijos griežtai kritikuoja Vakarų remiamas „Mobilumo paketo“ nuostatas. Nors jos galėtų prisidėti prie kelių transporto taisyklių Europos Sąjungoje suderinimo, tai dėl administracinių kliūčių jos sumažintų daugelio įmonių konkurencingumą, o tai galėtų sukelti jų žlugimą.

Vežėjų iš mūsų regiono požiūriu, tai toks ir yra „Mobilumo paketo“ tikslas – sužlugdyti naujosios Sąjungos šalių „nesąžiningą konkurenciją“. Tokią nuomonę neseniai „Twitteryje“ pateikė Rumunijos transporto asociacija UNTRR, taip sukeliant aštrią Europos Parlamento nario iš Vokietijos Ismail Ertug, kuris yra kai kurių „Mobilumo paketo“ įrašų dėl galimybės naudotis profesija ir kelių transporto rinkos bei kabotažo autorius, reakciją.

Ertug apkaltino sąjungą „nešvaria kampanija“ ir pabrėžė „Mobilumo paketo“ svarbą sunkvežimių vairuotojams, kurie trejus metus laukė pagerėjusių darbo sąlygų.

UNTRR nebetylėjo, teigiant, kad tai yra Rumunijos transporto įmonių naikinimo pradžia, o Vokietijoje laukiami tik Rumunijos sezoniniai darbuotojai, kurie dirba šparagų derliaus nuėmime. O sunkvežimių vairuotojai nebelaukiami.

Europos Parlamento nuotr.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi