TransInfo

rpt

Kelias tvarumo ir ekologijos link. “90 proc. visų organizacijos procesų yra skaitmenizuoti”

Apie tvarumą versle kalbama jau ne vieną dešimtmetį. Vieni vaikosi tendencijų ir nori neatsilikti nuo jų, kiti – jausdami klimato kaitos padarinius, jaučiasi socialiai atsakingi ir imasi įvairių priemonių, kad kuriamas verslas būtų neutralus klimato kaitai. cargoGO sėkmingai Vakarų Europos rinkoje įsitvirtinusi tarptautinius pervežimus vykdanti organizacija. Tvarumas – viena iš puoselėjamų vertybių, kuris leidžia išlikti greitai besikeičiančioje rinkoje ir prisitaikyti prie pokyčių.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

cargoGO įsipareigoja klientams veiklą vykdyti vadovaujantis verslo šaką reglamentuojančiais LR teises aktais bei kitais reikalavimais, kuriuos organizacija prisiima vykdyti, siekdama veiklos atitikties pagal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartų reikalavimus.  

Organizacija diegia naujoves ir ieško sprendimų tobulinti paslaugos teikimo kokybę, siekia racionaliai naudoti energetinius ir gamtinius išteklius, edukuoja darbuotojus apie aplinkos apsaugos sąmoningumą, aplinkos taršos prevenciją, saugiau ir atsakingai naudojant gamtinius išteklius, tvarkant atliekas. cargoGO kuria ne tik saugią darbo aplinką, bet ir padeda darbuotojams suvokti jų pačių atsakomybę, įgyvendinant tvarumo idėjas.  

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai tvarumo tema rodo organizacijos siekį kurti švaresnę aplinką, todėl tvarumo idėjų puoselėjimas prasideda darbuotojų edukacija. Darbuotojai įsitraukia į visas iniciatyvas ir mažais žingsneliais cargoGO biuras tampa vis labiau draugiškas aplinkai, tausojami gamtos ištekliai, o atliekos rūšiuojamos ir perdirbamos. 

“Atsisakėme popierinių darbo knygų, lipnių lapelių, darbams planuotis ir užduotis pasižymėti darbuotojai naudoja virtualias darbo knygas ar kalendorius. 90 proc. visų organizacijos procesų yra skaitmenizuoti, vykdomi skaitmeninėse platformose, todėl spausdiname tik būtiniausius  dokumentus. Rūšiuojame atliekas, o  daugkartinio naudojimo medvilniniai rankšluosčiai jau tapo neatsiejama mūsų biuro buities dalimi“ – sako Personalo skyriaus vadovė Gabrielė Beržonskytė. 

Modernus autoparkas 

Tradiciškai dėl transporto sektoriaus veiklos į aplinką patenka dideli kiekiai CO2, todėl cargoGO imasi visų priemonių, kad į aplinką patektų kuo mažiau kenksmingų medžiagų. Plečiant nuosavą autoparką ir įsigyjant naujas transporto priemones, daugiausiai dėmesio skiriama jų ekonomiškumui ir aplinkos poveikiui. cargoGO autoparką sudaro ne senesni nei 2 metų, aukščiausią kokybę garantuojančių gamintojų vilkikai: DAF, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN, atitinkantys Euro 6 emisijos standartą.   

„Mums rūpi aplinka, kurioje gyvename, todėl labai svarbu, kad mūsų transporto priemonės sukeltų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, o klientams krovinius galime pristatyti draugišku aplinkai būdu ir saugiai. Toks požiūris išsigrynino per ilgą laiką, siekiant atliepti augančius ir besikeičiančius klientų poreikius. Pastebime, kad klientai akcentuoja ekologinius aspektus, svarbesnis tampa tvarus krovinių pristatymas nei pervežimo kaina“ – apie tvarumo idėjų puoselėjimą pasakoja Pardavimų skyriaus vadovas Mindaugas Žilys. 

Ekovairavimo kultūros diegimas 

Organizacijoje diegiama saugaus, ekonomiško ir aplinkai draugiško vairavimo kultūra. Reguliariai vykdomų mokymų metu, vairuotojai instruktuojami ekovairavimo klausimais. Tai aplinkai draugiškas ir ekonomiškas vairavimo stilius, kurį diegiant vairuotojams, pateisinami tvarumo įsipareigojimai klientams, partneriams ir sau, o į aplinką patenka daug mažiau kenksmingų medžiagų.  

cargoGO vairuotojų mokymo centre periodiškai atliekami naujai įdarbintų ir esamų vairuotojų žinių patikrinimai. Mokymai vyksta specialiai tam skirtoje auditorijoje su virtualiais stendais, todėl užsiėmimų metu naudojama daug vaizdinės ir virtualios medžiagos.  Mokymus veda patyrę savo srities specialistai, kurie puikiai išmano vairavimo ypatumus bei transporto priemonių technines savybes, domisi naujovėmis bei gilina savo žinias vidiniuose ir išoriniuose mokymuose.   

„Tokie  mokymai padeda minimizuoti su pervežimu susijusias rizikas, užtikrinti krovinio saugumą, klientų pasitenkinimą, prisideda prie pačių vairuotojų gerovės bei komforto, taip pat leidžia sumažinti kuro sąnaudas ir sušvelninti aplinkai daromą žalą“ – įžvalgomis dalijasi Vairuotojų valdymo skyriaus vadovas Pranas Pernaravičius. 

Bendradarbiaudami su klientais, partneriais ir tiekėjais, laikomės tvarumo įsipareigojimų, siekiame abipusiai naudingo bendradarbiavimo ne tik sau ir klientams, bet ir supančiai aplinkai. Sekdami rinkos tendencijas, matome, kad ateityje šie įsipareigojimai bus dar svarbesni, todėl jau dabar kryptingai dirbame, kad mūsų vykdoma veikla sukeltų kuo mažesnį neigiamą poveikį gamtai. Didėjantis klientų pasitikėjimas rodo, kad mūsų pasirinktas kelias yra teisingas ir atitinkantis jų poreikius. 

Paantraštės