Koks bus kombinuotas transportas Europos Sąjungoje? Realia alternatyva vežimui sunkvežimiais

Koks bus kombinuotas transportas Europos Sąjungoje? Realia alternatyva vežimui sunkvežimiais

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

11.01.2019

Koks bus kombinuotas transportas Europos Sąjungoje? Realia alternatyva vežimui sunkvežimiais

Europos Sąjungos Taryba nustatė derybinę poziciją šiuo klausimu, Europos Parlamentas taip perbalsavo projektą. Atėjo laikas tarpinstitucinėms deryboms, t. y. trialogui. Apie kokias taisykles vyks diskusijos?

Jau praėjusių metų pabaigoje ES valstybių narių ministrai susitarė dėl nuostatų, kurios tiri privesti prie to, kad kombinuotas transportas taptų realia alternatyva tolimajam vežimui sunkvežimiais. Siekiama padidinti ekologiškesnėmis transporto priemonėmis, tarp kitko traukiniais ir laivais, vykdomų operacijų skaičių.

Ką sutarė ministrai?

Tarybos bendras požiūris yra toks, kad naujosios taisyklės bus taikomos tarptautiniam kombinuotam transportui, t. y. transportui tarp ES šalių arba tarp ES šalies ir ne ES šalies. Iš esmės tai reiškia, kad bus išlaikyta dabartinės direktyvos taikymo sritis, tačiau bus patikslinta, kad bus prijungiami tam tikromis sąlygomis trečiosiose šalyse atliekami transportai – skaitome ES Tarybos interneto svetainėje.

Tai ne viskas. Direktyvos reforma taip pat padidina lankstumą kelio ruožo ilgio atžvilgiu, todėl galima bus pasiekti artimiausį perkrovimo terminalą, kuris yra labai svarbus šalims, kuriose yra mažiau išsivysčiusi infrastruktūra arba ji geografiškai didelė.

Ministrų patvirtintame projekte taip pat numatoma infrastruktūros, pvz., perkrovimo terminalų, plėtra.

Numatoma galimybė nuspręsti apie tam tikrus apribojimus susijusius su kabotažu, įskaitant maksimalų 5 dienų limitą dėl nuolatinio transporto priemonės buvimo valstybių narių teritorijoje.

Europos Parlamento pasiūlymai

Šie reglamentai yra tik ES Tarybos pasiūlymas. Europos Parlamento pasiūlymai, dėl kurių balsuota rugsėjo viduryje, yra taip pat svarbūs.

Ataskaitoje paaiškinama, kad kelio ruožas gali būti tik ES valstybėje narėje. Nuostata dėl kelių ruožo apribojimo iki 20 proc. visos kelionės trukmės, darant prielaidą, kad tai bus ne daugiau kaip 150 km, buvo pašalinta. Taip pat patvirtintas kabotažo reglamento išimtis, tačiau tik tarptautinėms kombinuotojo transporto operacijoms – parašė mums eurparlamentaras.

Kokie reglamentai galiausiai įsigalios, bus aišku po trišalių derybų.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi