TransInfo

Koronavirusas: Vokietijoje panaikinami visų prekių gabenimui taikomi apribojimai | Pokyčiai Bulgarijoje | Laikina forma Portugalijoje

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Visos Vokietijos federalinės žemės panaikino visų prekių gabenimui sunkvežimiais taikomus apribojimus. Bulgarija uždaro savo sienas ir įveda naujas taisykles, tarp kitko ir tranzitu važiuojantiems vairuotojams. Portugalai Velykiniu laikotarpiu ir per pačias šventes įveda sunkvežimių vairuotojams papildomą laikiną formą.

Remiantis Federalinės krovinių transporto tarnybos (BAG) pateikta informacija, visos federalinės žemės sušvelnino visų prekių gabenimui sunkvežimiais taikomus apribojimus. Iki šiol kai kuriuose regionuose dėl galiojančių apribojimų galima buvo gabenti tik vad. sausą asortimentą ir higienos priemones.

Tačiau reikia atsiminti, kad kiekvienoje žemėje sušvelninimas buvo įvestas skirtingam laikotarpiui. Pavyzdžiui, Hamburge savaitgaliais ir švenčių metu taikomi apribojimai panaikinami pradžiai galioja iki balandžio 16 d., o Saksonijoje-Anhaltyje net iki rugpjūčio 31 d. Patikrinkite išsamią informaciją žemiau esančiame žemėlapyje spustelėdami atitinkamos žemės kontūrą.

width="640" height="480">

Transportavimo sąlygos Bulgarijoje

Balandžio 6 d. Bulgarijos sveikatos ministras išleido reglamentą, įvedantį laikiną draudimą atvykti visiems trečiųjų šalių piliečiams (ne ES) ir asmenims, atvykstantiems iš Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Nyderlandų, Šveicarijos, Austrijos, Belgijos, Lichtenšteino ir Liuksemburgo, nepriklausomai nuo jų pilietybės. Apribojimai netaikomi transporto sektoriui.

Kaip paaiškino Tarptautinė kelių transporto sąjunga (IRU), Bulgarijos rinkai skirtas prekes gabenančių sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai iš užsienio turėtų patekti į šalies teritoriją, iškrauti gabenamas prekes ir (arba) pakrauti krovinius ir nedelsdami išvykti iš jos. Sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai, gabenantys krovinius į kitas šalis, gali važiuoti per Bulgariją Kelių infrastruktūros agentūros nurodytu maršrutu.

Be to, nacionalinė rinkliavų tarnyba šalį kertančiam vairuotojui išduoda pažymėjimą, kuriame nurodoma data ir laikas, kada jis turėtų išvykti iš Bulgarijos, taip pat nurodomas sienos perėjimo punktas, per kurį jis turi išvykti. Išvykimo iš šalies terminas negali būti ilgesnis kaip 24 valandos nuo rašto išdavimo.

Į šalį įleidžiamiems tranzito vairuotojams, kurie negali išvykti iš Bulgarijos dėl apribojimo kaimyninėje šalyje, bus nustatyta vieta, kur sunkvežimis ir vairuotojas turi pasilikti iki draudimo panaikinimo. Apribojimą panaikinus jis nedelsiant turės iš šalies išvykti.

Nauja forma Portugalijoje

Vairuotojai, kurie Velykų laikotarpiu vykdo transportus Portugalijoje, privalo turėti specialią laikiną deklaraciją, kurioje darbdavys patvirtina, kad sunkvežimio vairuotojas dirba savo darbą. Ispanijos CETM vežėjų organizacijos duomenimis, šį pažymėjimą privaloma turėti tik nuo balandžio 9 d. vidurnakčio iki balandžio 13 d. vidurnakčio.

>>> Deklaracijos pavyzdys portugalų kalba su komentarais lietuvių kalba.

Portugalijos valdžia nusprendė įgyvendinti tokią priemonę, nes portugalai Velykiniu laikotarpiu pradėjo naudotis sunkvežimiais važinėjimui po visą šalį. Tuo tarpu Portugalijoje važiuoti galima tik darbo reikalais ir tenkinant pagrindinius poreikius, pavyzdžiui, apsipirkti parduotuvėje ar vaistinėje.

Paantraštės