Kvotos užsienio vairuotojams labiau atitiks vežėjų poreikius. Ministerija siūlo didinti kvotų skaičių transporto sektoriui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija peržiūrėjo esamą kvotos trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams nustatymo sistemą ir siūlo tobulinti jos nustatymo tvarką, kad kvotų dydis ateityje labiau atitiktų darbo rinkos poreikius.

Kvotos užsienio vairuotojams labiau atitiks vežėjų poreikius. Ministerija siūlo didinti kvotų skaičių transporto sektoriui

Pasak socialinės apsaugos ir darbo viceministro Vytauto Šilinsko, esama praktika apskaičiuojant kvotas paskelbtais laisvų darbo vietų duomenimis neatitinka realybės.

“Analizuodami duomenis pastebime, jog kvota realybėje reiškia ne žmogaus įdarbinimą, o supaprastintą jo atsivežimo į Lietuvą procedūrą, o atvykę žmonės nebūtinai įsidarbina Lietuvoje. Svarbu paminėti ir tai, kad esamas kvotų reglamentavimas niekaip neriboja žmonių atvykimo į Lietuvą bendra tvarka ir įsidarbinimo“, –  pasakė V. Šilinskas.

Išnaudojus kvotą, vežėjai ir toliau gali įdarbinti užsieniečius, tačiau jiems taikoma bendra teisės aktuose nustatyta tvarka , t. y. atlikus darbo rinkos testą ir nustačius, kad į tą darbo vietą nėra tinkamo Lietuvos ar Europos Sąjungos piliečio, reikės gauti leidimą dirbti arba sprendimą dėl atitikties darbo rinkos poreikiams. 

13 tūkst. vairuotojų iš trečiųjų šalių

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija trūkstamų profesijų kvotos dydį užsieniečiams siūlo nustatyti atsižvelgiant į realiai įdarbintų asmenų skaičių ir išnaudotas kvotas. Jeigu ekonominėje veikloje išnaudota daugiau nei 20 proc. patvirtinto kvotos dydžio, ateinantiems kalendoriniams metams siūloma nustatyti tokį patį kvotos dydį. Jeigu išnaudota iki 20 proc. patvirtinto kvotos dydžio, būtų nustatomas 50 proc. mažesnis kvotos dydis, nei buvo patvirtintas einamaisiais metais.

Išnaudojus visą kvotą, ateinantiems kalendoriniams metams kvotos dydis būtų nustatomas atsižvelgus į sudarytų darbo sutarčių su užsieniečiais iš trečiųjų šalių skaičių”, – pranešė ministerija.

„Sodros“ duomenis, šiemet per 10 mėn. buvo įdarbinta kiek daugiau nei 23 tūkst. užsieniečių iš trečiųjų šalių. Transporto įmonėse įsidarbino 13 tūkst. užsieniečių iš trečiųjų šalių, statybų sektoriuje – apie 5 tūkst., likusieji – kituose sektoriuose.

2020 m. Užimtumo tarnyba išdavė 7,4 tūkst. leidimų dirbti trečiųjų šalių piliečiams. 2019-aisiais šis skaičius siekė 9,1 tūkst. Daugiausiai leidimų – 38 proc. – gavo krovinių gabenimo sektorius (2019 metais – 43 proc.).

Kvotos didės transporto sektoriui

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, pakeitus tvarką kitąmet kvotos leistų įdarbinti apie 35 tūkst. užsieniečių, kurių profesija įtraukta į Lietuvoje trūkstamų profesijų darbuotojų sąrašą: 16 tūkst. darbuotojų paslaugų srityje, 9,5 tūkst.  – pramonės, 9,1 tūkst. – statyba, 1 tūkst. – žemės ūkyje. 

Kvotų užsieniečiams skaičius didėtų paslaugų srityje (kartu ir transporto sektoriui), mažėtų žemės ūkyje. Beje, trūkstamų profesijų sąrašas šiemet dar buvo papildytas naujomis profesijomis, atsižvelgus į socialinių partnerių pasiūlymus ir darbo rinkos poreikius.

Numatoma, kad kvotos dydį tvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministras, suderinęs su vidaus reikalų ministru, iki gruodžio 10 d.

Populiariausi
komentarai
0 komentarai
Naudotojas pašalintas
Populiariausi