Lenkija keičia vairuotojų komandiravimo įstatymą. Pakeitimai susiję su užsienio vežėjais
ITD nuotr.

Lenkija keičia vairuotojų komandiravimo įstatymą. Pakeitimai susiję su užsienio vežėjais

Lenkijos vyriausybė vakar priėmė įstatymo projekto dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje pakeitimą. Juo patikslinamos nuostatos dėl užsienio vežėjų vykdomų vežimų deklaravimo.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

14.06.2023

Lenkijos vyriausybė vakar priėmė įstatymo projekto dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje pakeitimą. Juo patikslinamos nuostatos dėl užsienio vežėjų vykdomų vežimų deklaravimo.

Lenkija keičia vairuotojų komandiravimo įstatymą. Pakeitimai susiję su užsienio vežėjais
ITD nuotr.

Įstatymo projektu Lenkijos teisės aktai pritaikomi prie ES reikalavimų, įtrauktų į Mobilumo paketą. Projektas apima nuostatas dėl sunkvežimių vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje.

Svarbiausias vakar Lenkijos Ministrų tarybos įvestas pakeitimas – nauja prievolė, kuri bus taikoma užsienio įmonėms, vykdančioms tarptautinį kelių vežimą pagal už transportą atsakingo ministro išduotą leidimą arba pagal Tarptautinio transporto forumo išduotą daugkartinį užsienio leidimą (ETMK). Toks vežėjas turės pranešti apie vežimą SENT sistemoje.

„Svarbu pažymėti, kad toks pranešimas turi būti pateiktas prieš pradedant vežimą Lenkijoje”, – pažymi Lenkijos Infrastruktūros ministerija.

Vežėjų pareigos

Naujosios taisyklės taikomos tiek Europos Sąjungos, tiek trečiųjų šalių vežėjams, kurie laikinai siunčia sunkvežimio vairuotoją dirbti į Lenkiją. Projekte numatyta, kad pagrindinės komandiruojančio savo vairuotoją į Lenkiją vežėjo pareigos bus sekančios:

  • ES vežėjų atveju: naudojant IMI sistemą deklaruoti vairuotoją ne vėliau kaip kelionės pradžioje, ir užtikrinti, kad vairuotojas turėtų tam tikrus popierinius arba elektroninius dokumentus,
  • trečiųjų šalių vežėjų atveju: apie vairuotoją pranešti tiesiogiai Valstybinei darbo inspekcijai ir įteikti jam popierinį įgaliojimo patvirtinimą, kurį jis turės parodyti patikrinimo kelyje metu.

Be to, Vyriausybės pakeitimu siūloma, kad prieiga prie SENT sistemoje surinktų duomenų būtų suteikta Kelių transporto inspekcijai (ITD). Šiuo metu ši prieiga suteikiama tik jautrių krovinių vežimo stebėsenai.

SENT sistemos duomenys

Lenkijos Ministerija taip pat patikslino, kokius duomenis užsienio vežėjai privalės pateikti SENT sistemoje. Siekiant užtikrinti registre renkamų transporto duomenų vienodumą, duomenys bus sekantys:

  • leidimo numeris,
  • krovinio pakrovimo ir iškrovimo šalis,
  • numatoma vežimo pradžios Lenkijoje vieta ir data,
  • planuojama vežimo Lenkijoje pabaigos vieta ir data.

„Mes ne tik pritaikome savo teisės aktus prie ES reikalavimų, bet saugome Lenkijos rinką nuo nesąžiningos konkurencijos. Naujausiomis taisyklėmis vairuotojams užtikrinamos tinkamos darbo sąlygos ir socialinė apsauga, o verslininkams – tinkamos verslo sąlygos ir sąžininga konkurencija”, – pasakė Lenkijos infrastruktūros ministras Andrzejus Adamczykas.

Pakeitimai taip pat susiję su Lenkijos teisės aktų pritaikymu prie sprendimų, priimtų pagal penktąjį ES sankcijų, taikomų Rusijai dėl jos veiksmų Ukrainoje, paketą. 

Pakeitimai susiję su įstatymo dėl vairuotojų komandiravimo kelių transporto sektoriuje projektu, kurį Lenkijos Ministrų taryba priėmė 2023 m. gegužės 23 d.

Bendradarbiavimas: Bartoszas Wawryszukas

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi