Lenkijos vyriausybė pratęsė vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimą

Lenkijos vyriausybė pratęsė vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimą

Lenkijos vyriausybė pratęsė vairuotojų darbo ir poilsio laiko taisyklių sušvelninimą

Pratęstos ankstesnės nuo vairuotojų darbo laiko nukrypti leidžiančios nuostatos. Lenkijos Infrastruktūros ministro reglamente taip pat įtraukta informacija apie galimybę praleisti laisvalaikį sunkvežimio kabinoje. 

Nuo balandžio 17 iki gegužės 31 d. Lenkijoje galios laikinos nuostatos leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų su vairuotojo darbo laiku susijusių taisyklių. Daugumoje tai yra tos pačios taisyklės, kurias ministerija paskelbė kovo viduryje. Kaip rašoma ministerijos tinklalapyje paskelbtame minėtame reglamente, nuo šiandien: 

– kasdienio vairavimo trukmė negali viršyti 11 valandų (ir dėl šios priežasties dienos ir savaitės poilsio laikotarpiams nebus taikomos jokios leidžiančios nukrypti nuostatos – nurodo ministerija),

– kassavaitinio vairavimo trukmė negali viršyti 60 valandų,

– bendra vairavimo trukmė per dvi savaites paeiliui negali viršyti 96 valandų,

– po penkių su puse valandų vairavimo vairuotojas turi daryti ne trumpesnę kaip 45 minučių pertrauką.

Bet tai ne viskas. Ministerija pabrėžė, kad vairuotojas taip pat gali praleisti savo reguliarų kassavaitinį poilsį sunkvežimio kabinoje, „jei joje kiekvienam vairuotojui yra pakankamai vietos miegoti, o transporto priemonė stovi“. Sprendimą taip praleisti poilsį priima vairuotojas.

O kas patikrinimo atveju?

Dėl pakeitimų buvo susitarta su Europos Komisija, tai reiškia, kad važiuodami Europos keliais vairuotojai patikrinimo metu parodys „ant analoginio tachografo išrašo ar skaitmeninio tachografo spaudinio lapo užpakalinės dalies ranka užrašytą pirmiau nurodytų nukrypti leidžiančių nuostatų taikymą“.

Pirmiau minėtų nuostatų sušvelninimas taikomas krovininio kelių transporto paslaugos atliekantiems vairuotojams. Tie, kurie veža keleivius, gali jais naudotis tik gabendami keleivius „į jų gyvenamąją šalį“.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi