Lietuvos transporto saugos administracija nuo gruodžio 1 d. – teisėta biudžetinė įstaiga

Lietuvos transporto saugos administracija nuo gruodžio 1 d. – teisėta biudžetinė įstaiga

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

23.11.2017

Trans.INFO

Trans.INFO

23.11.2017
Lietuvos transporto saugos administracija nuo gruodžio 1 d. – teisėta biudžetinė įstaiga

Vakar Vyriausybė priėmė galutinį sprendimą reorganizuoti Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtą Lietuvos saugios laivybos administraciją (LSLA) jungimo būdu, prijungiant ją prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (VKTI), taip pat patvirtino reorganizavimo sąlygų aprašą. Po šios pertvarkos Lietuvos transporto saugos administracija tapusiai VKTI bus perduotos visos LSLA teisės ir pareigos.

Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, gerinti administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę.

– Iki šiol veikusios institucijos siekė tos pačios vizijos – saugos transporto srityje. Sujungus įstaigas, gyventojai ir verslas gaus kokybiškesnes paslaugas, atitinkančias šių dienų lūkesčius. Konsoliduoti resursai ir ekspertizė leis operatyviau dalintis skirtingų sektorių moderniais darbo metodais ir inovacijomis, mažinti administracinius kaštus ir investuoti į darbuotojų įgūdžių didinimą – sako susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Konsoliduota institucija centralizuotai atliktų bendrąsias funkcijas

Kokias?

– veiklos planavimo,
– personalo administravimo,
– finansinių išteklių apskaitos ir ataskaitų rengimo,
– viešųjų pirkimų,
– materialinio aprūpinimo,
– informacinių ir komunikacinių sistemų valdymo,
– viešųjų ryšių,
– vidinių teisės aktų rengimo,
– bendros praktikos formavimo.

Tačiau bene svarbiausias faktorius – kompetencijų didinimas

Š. m. liepos 5 d. Vyriausybės nutarimu buvo reorganizuota Valstybinė geležinkelio inspekcija (VGI), prijungiant ją prie VKTI.

Gegužės 31-ąją Vyriausybė sutiko, kad LSLA būtų reorganizuota jungimo prie VKTI būdu. Spalio 18 d. Ministrų kabineto nutarimu nustatyta, kad po reorganizavimo VKTI pavadinimas bus Lietuvos transporto saugos administracija.

Numatyta, kad šiemet lapkričio 16 d. Seime priimti įstatymų projektai, susiję su LSLA reorganizavimu ir VKTI pavadinimo pakeitimu, įsigalios gruodžio 1 d.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)