TransInfo

Lietuvos vežėjai gali susigrąžinti pinigus už leidimų pervežimui tam tikrais Lenkijos keliais trūkumą

Vidutinis skaitymo laikas 6 minutės

Š. m. sausio 11 d. Lenkijos įstatymų leidinyje buvo paskelbta Viešųjų kelių įstatymo pataisa, susijusi būtent su transporto priemonėmis, kurių leistina vienos varančiosios ašies apkrova siekia iki 11,5 t. O tai reiškia, kad netrukus krovinių vežėjai – taip pat ir užsieniečiai, kuriems buvo skirta bauda už leidimų vežti tam tikrais Lenkijos keliais trūkumą, galės pradėti teikti paraiškas atnaujinti tas bylas.

Priminkime – iki šiol norint važiuoti sunkvežimiais su kroviniu iki 11,5 t daugeliu viešųjų kelių Lenkijoje, reikėjo įsigyti atitinkamus leidimus. Šis reikalavimas buvo užginčytas, o 2019 m. kovo mėn. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nustatė, kad jis neatitinka ES teisės (konkrečiai Direktyvos 96/53 / EB). Taigi Lenkija turėjo pakeisti teisinį reglamentavimą.

Tai reiškia, kad kelių vežėjai – ne tik iš Lenkijos, bet ir iš užsienio – gali kovoti už baudų, kurias turėjo sumokėti už minėtųjų leidimų trūkumą, grąžinimą. Paraišką gali pateikti bet kuris vežėjas, vykdęs vežimą nuo 2011 m. sausio 1 d., nepriklausomai nuo maršruto, pakrovimo ar iškrovimo vietos.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiška turi būti pateikta pirmosios instancijos institucijai, priėmusiai sprendimą skirti nuobaudą.

Taigi, pvz., kelią valdančiai vietos valdžios padalinio institucijai, o, jeigu nuobaudą paskyrė Kelių transporto inspekcija – tada atitinkamam vaivadijos inspektoriui. Tačiau jeigu sprendimą turėjo peržiūrėti administracinis teismas, tada skundą dėl proceso atnaujinimo reikia pateikti tam teismui, kuris neseniai priėmė sprendimą dėl nuobaudos skyrimo (t.y. Vaivadijos administraciniam teismui arba Vyriausiajam administraciniam teismui) – pataria Malgožata Veleba-Valicka, TLP darbdavių asociacijos teisės konsultantė.

Paraiškoje reikia nurodyti instituciją priėmusią sprendimą, sprendimo datą ir numerį bei pateikti įmonės, kuri siekia proceso atnaujinimo, duomenis. Paraišką pravartu motyvuoti, atsižvelgiant į akto pakeitimą ir ESTT sprendimą. Skundo administraciniam teismui atveju reikia pateikti identiškus duomenis, susiejant juos su teismo sprendimu, priimtu tuo klausimu.

Oficialaus, tikslaus paraiškos ar skundo pavyzdžio teisės aktuose nėra.

Šiuos dokumentus gali sudaryti kiekvienas verslininkas, tačiau profesionalūs įgaliotiniai, turėdami jau panašius dokumentus gali vežėjams efektyviai šiais klausimais padėti ir patarti. Tik skundas pateikiamas Vyriausiajam administraciniam teismui turi būti privalomai rengiamas anksčiau minėtųjų įgaliotinių – pažymi Veleba-Valicka.

Ji dar priduria, kad nors įstatymas to nereikalauja, pravartu prie teikiamos paraiškos prijungti dokumentus, susijusius su institucijų išduotais sprendimais arba teismo nuosprendžiu bei baudos apmokėjimo pinigais įrodymą.

Tuo atveju, kuomet vežėjas pakeitė įmonės pavadinimą, įmonė buvo perimta arba padalinta, arba įvyko kitas šiuolaikinės šalies teisinis veiksmas, reikia prijungti dokumentus, kurie patvirtina teisinį naujojo subjekto, kuris prašo sugrąžinti baudą, paveldėjimą, kadangi tuo metu būtent tas (naujas) subjektas turės teisę į žalos atlyginimą – aiškina teisės konsultantė.

Be pinigų grąžinimo už pačią baudą, vežėjams pagal įstatymą priklausys taip pat palūkanos, apskaičiuotos kaip mokestinės nepriemokos. Palūkanas skaičiuos institucijos ir teismai sprendžiantys atnaujintas bylas. Bus skaičiuojamos nuo vežėjo baudos sumokėjimo dienos arba nuo dienos, kuomet buvo surinkta nuobauda administracinio vykdymo būdu (nes ir taip būta), iki sprendimo arba teismo nuosprendžio išdavimo dienos, tada būtina grąžinti pinigus. Toks grąžinimas turėtų įvykti per 14 dienų pradedant nuo dienos, kada pinigus grąžinantis sprendimas taps galutinis arba įsigalios teismo nuosprendis.

Jeigu vežėjas gavo kelias baudas

Įstatymas nenumato galimybės keliais atvejais pateikti kolektyvinę paraišką. Taigi, jeigu vienas vežėjas gavo kelias baudas, tai kiekvienai baudai turėtų parengti atskirą atnaujinimo paraišką.

Kiekvienu atveju buvo priimtas atskiras sprendimas arba atskiras teismo nuosprendis, taigi jie bus taip pat atskirai sprendžiami – aiškina ekspertė. – Tačiau, jeigu viskas liečia tą pačią instituciją, tai, siunčiant visas, atskiras paraiškas arba skundus, galima juos sudėti į vieną voką ir tokiu būdu sumažinti išlaidas – priduria.

Sunki kelių vežėjų kova

Vežėjai už pinigus kovojo jau anksčiau, t.y. iki ESTT sprendimo, tačiau bylas pralaimėjo, kadangi tuo laiku nebuvo teisinio pagrindo veiksmingai ginčyti paskirtas nuobaudas. Po to, priėmus nuosprendį, kai kurie iškart prašė atnaujinti procesą, tačiau dėl to, kad teisinėse nuostatose nėra tiesioginės atnaujinimo sąlygos, tie procesai vyko ir vyksta įvairiai, t.y. kai kurie atgauna pinigus, o kiti laukia sprendimo – pažymi Malgožata Veleba-Valicka.

Reikalai atrodo taip. Nuobaudos už leidimo važiuoti keliais nebuvimą buvo skiriamos administracinių bylų, o vėliau – teismo procesų metu, nes kai vežėjas nesutiko su galutiniu sprendimu, jis galėjo jį ginčyti toliau. Tokiu būdu bylos toliau vyko kituose teismuose, tačiau jeigu galutinai būdavo priimtas neigiamas Vyriausiojo administracinio teismo nuosprendis, tada nebuvo jokio kito būdo, kaip reikalauti grąžinti pinigus Lenkijoje.

Tam, kad galima būtų atnaujinti procesą, yra reikalinga sąlyga. Pagal dabartinį teisinį reglamentavimą yra tai, pvz., sprendimo paskelbimas dėl nusikaltimo arba Konstitucinio Tribunolo pareiškimas, kad norminis aktas, kuris yra tokio sprendimo priėmimo pagrindas, prieštarauja Konstitucijai. Minėtojo akto pasirodymo dėka, buvo sukurta nauja sąlyga – čia kalbama apie ESTT sprendimą, kuriame nurodyta, kad Lenkijos nuostatos prieštarauja ES teisei – aiškina TLP atstovė.

Tokiu būdu vežėjai turi visišką teisę reikalauti, kad sprendžiamoji institucija arba administracinis teismas dar kartą peržvelgtų visą bylą, o galutinai – grąžintų vežėjui pinigus.

Pakanka vieno mėnesio pateikti paraišką institucijai (t.y. iki 2021 m. vasario 26 d.) arba trijų mėnesių administraciniam teismui (t.y. iki 2021 m. balandžio 26 d.) – tai pakankamas laikas, ypač tiems vežėjams, kurie domisi šia tema ir informacija apie tai, koki pokyčiai vyksta jų veiklą apibrėžiančios teisės pagrinduose, juolab, kad ryšium su ESTT sprendimu, byla yra žinoma jau nuo 2019 m. kovo mėnesio – komentuoja teisės konsultantė. – Ir čia, panašiai kaip bylose dėl kelių vežėjo geros reputacijos, pagrindinį vaidmenį turi transporto vadybininkas, kuris turi būti atsakingas visų pirma už teisės aktų būklės stebėjimą.

Medžiagą padėjo paruošti Trans.INFO žurnalistė Dorota Zemkovska

Pixabay/OpenClipart-Vectors nuotr.

Paantraštės