Pereinamojo laikotarpio pabaiga. Šioje šalyje jau vykdomi Mobilumo paketo nuostatų laikymosi patikrinimai
Politi.dk

Pereinamojo laikotarpio pabaiga. Šioje šalyje jau vykdomi Mobilumo paketo nuostatų laikymosi patikrinimai

Vasario 2 d. įsigaliojo Mobilumo paketu įvestos naujos Kelių transporto darbuotojų komandiravimo nuostatos. Tada Danijos valdžios institucijos įvedė pereinamąjį laikotarpį, per kurį kontrolės tarnybos nevykdė taisyklių laikymosi patikrinimų.

Vasario 2 d. įsigaliojo Mobilumo paketu įvestos naujos Kelių transporto darbuotojų komandiravimo nuostatos. Tada Danijos valdžios institucijos įvedė pereinamąjį laikotarpį, per kurį kontrolės tarnybos nevykdė taisyklių laikymosi patikrinimų.

Pereinamojo laikotarpio pabaiga. Šioje šalyje jau vykdomi Mobilumo paketo nuostatų laikymosi patikrinimai
Politi.dk

„Šių metų sausio pabaigoje Danijos transporto tarnyba (Færdselsstyrelsen) paskelbė, kad  iki šių metų balandžio 30 d. patikrinimai, ar laikomasi naujojo vairuotojų komandiravimo įstatymo, bus „orientaciniai“. Iki balandžio pabaigos iš naujų reglamentų kylančios baudos nebuvo skiriamos. Tačiau pereinamasis laikotarpis baigėsi, o tai reiškia, kad nuo gegužės 1 dienos Danijos transporto tarnyba pradėjo tikrinti ir reikalauti naujų komandiravimo transporte taisyklių laikymosi“, – rašoma oficialiame tarnybų pranešime.

Nuo šio mėnesio skiriamos baudos už įsipareigojimų dėl komandiruotės registravimo IMI sistemoje nesilaikymą, atitinkamo atlygio mokėjimo netaikymą ar atitinkamų dokumentų neturėjimą.

Tarnyba primena, kad komandiruotas vairuotojas vykdydamas kabotažą arba kombinuoto transporto kelių dalį turi teisę į Danijos minimalų valandinį atlygį. Patikrinimo kelyje metu vairuotojas turi pateikti savo komandiravimo deklaraciją ir papildomus dokumentus.

Remiantis „Færdselsstyrelsen“ pateikta informacija, nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2023 m. vasario 28 d. minimalus valandinis darbo užmokestis Danijoje už komandiruotę yra 173,64 Danijos kronos (apie 23,33 Eur), tiek už kabotažą su transporto priemonėmis, kurių svoris didesnis nei 3,5 tonos, ir už pradiniam ir galutiniam kombinuoto transporto maršrutui su transporto priemonėmis, kurių svoris didesnis nei 3,5 t.

Pakrovimo ir iškrovimo laikotarpiai, poilsio laikotarpiai ir kiti galimi darbai, kurie neįeina į krovinių gabenimą kaip kabotažo arba kombinuoto transporto kelių transportu dalį, neįskaitomi į darbo laiką, kuriam taikomas minimalus atlyginimas“, – aiškina tarnyba naujųjų taisyklių gairėse.

Be to, „Færdselsstyrelsen“ paaiškina, ar vairuotojas turi turėti su savimi atlyginimo lapelius, darbo sutartis ir darbo laiko apskaitos žurnalus.

„Vairuotojui tereikia disponuoti ir pateikti komandiravimo deklaracijos kopiją bei dokumentus, kad gabenimas vyksta Danijoje. Be to, paprašius turi pateikti tachografo duomenis“, – informuoja Danijos transporto tarnyba.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi