Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

2017 m. visų rūšių transportu vežta 149,8 mln. tonų krovinių – tai 14,4 proc. daugiau nei 2016 m. Daugiau krovinių vežta kelių transportu.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m., palyginti su 2016 m., daugiau krovinių vežta kelių transportu – 21,1 proc., geležinkelių transportu – 10,5 proc., jūrų transportu – 2,7 proc., transportuota naftotiekiais – 2,2 proc., ir vidaus vandenų transportu – 0,4 proc. Sumažėjo krovinių vežimas oro linijų transportu – 30,3 proc.

Tarptautinis krovinių vežimas 2017 metais

Tarptautinis krovinių vežimas 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 17,9 proc. Augo tarptautinis krovinių vežimas kelių transportu – 32,3 proc., geležinkelių transportu – 13,8 proc., jūrų transportu – 3,6 proc., ir transportavimas naftotiekiais – 2,2 proc. Sumažėjo krovinių vežimas oro transportu (30,3 proc.).

Vidaus krovinių vežimas 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo 8,9 proc. Tebevyravo vidaus krovinių vežimas kelių transportu, kuris sudarė 69,8 proc. viso vidaus vežimo.

Klaipėdos jūrų uosto ir Būtingės terminalo rodikliai

Praėjusiais metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale perkrauta 52,9 mln. tonų krovinių – tai 7,3 proc. daugiau nei 2016 m. 2005–2017 m. laikotarpiu Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir Būtingės terminale krovinių krova kasmet vidutiniškai augo po 5,5 proc. 2017 m. 35,7 proc. (18,9 mln. tonų) visų perkrautų krovinių sudarė žalia nafta ir naftos produktai.

Natūraliosios ir cheminės trąšos sudarė 26 proc. (13,8 mln. tonų) visų perkrautų krovinių ir jų krova, palyginti su 2016 m., padidėjo 9,3 proc. Krovinių konteineriuose, krovininėse kelių transporto priemonėse ir prekiniuose vagonuose 2017 m. buvo perkrauta 7,6 mln. tonų – tai sudarė 14,3 proc. visų perkrautų krovinių, palyginti su 2016 m., jų perkrovimas padidėjo 4,7 proc.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros