TransInfo

Naujausi pakeitimai lenkiškoje SENT sistemoje. Patikrinkite, kokias pareigas turės vežėjas ir vairuotojas

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Pakeitimai Lenkijos SENT sistemoje pradeda galioti nuo spalio 1 dienos. Jie įveda naujus įsipareigojimus vežėjams ir vairuotojams, ir yra susiję su sunkvežimio, vežančio jautrias prekes, padėties duomenų perdavimu. Nesilaikantiems šių reikalavimų bus priskirtos didelės finansinės baudos. Tačiau tam tikra paguoda gali būti tas, kad kol kas baudos nebus taikomos.

2018 m. birželio 15 d. teisės akto dėl krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais stebėjimo sistemos pakeitimas, įveda įpareigojimus pateikti transporto priemonės, gabenančios jautrias prekes, geolokacijos duomenis. Įvesti sprendimai yra skirti neteisėtos prekybos neregistruotomis prekėmis ir akcizais apmokestinamomis prekėmis pašalinimui, taip stiprinant ekonomikos konkurencingumą ir stabilumą.

Pakeitimai SENT sistemoje – transporto priemonės geografinė padėtis

Remiantis pakeitimais, vežėjas privalo įrengti transporto priemonėje įrenginį, kuriuo gali būti:

– lokatorius, t. y. įrenginys (pvz., planšetinis kompiuteris, išmanusis telefonas), kuriame įdiegta programinė įranga, kurią pateikė Nacionalinės mokesčių administracijos vadovas, naudojama krovinių vežimo maršrutui stebėti

arba

– vežėjo naudojama sistema, renkanti ir perduodanti transporto priemonės geografinę padėtį, taip vadinama išorinė lokalizavimo sistema (lenk. ZSL).

SENT-GEO lokatorius turi būti nemokamai prieinamas įrenginiams su Google Android ir Apple IOS sistemomis.

Kaip nurodo įstatymų leidėjas, pateikiami geografinės padėties duomenys tai:

– geografinės koordinatės, susijusios su transporto priemonės buvimo vieta, jos greitis, šių koordinačių gavimo data ir laikas,

– transporto priemonės azimutas,

– palydovinių duomenų perdavimo klaida ir lokatoriaus numeris arba išorinės lokalizavimo sistemos numeris.

Vežėjas per visą paraiškoje nurodytą krovinių vežimo maršrutą, privalo užtikrinti esamų transporto priemonės geografinės padėties duomenų perdavimą – lokatoriaus numeris arba išorinės lokalizavimo sistemos numeris turi būti įvestas paraiškoje.

Vairuotojas yra atsakingas už lokatoriaus įjungimą ir išjungimą.

Dėmesio! Naujos baudos

Įstatyme numatytos didelės baudos vežėjams:

– 10 tūkst. PLN (apie 2358 Eur) – tuo atveju, jei nenurodyti esamos transporto priemonės geografinės padėties duomenys į kelių stebėjimo sistemą ir įrangos trūkumas,

– nuo 5 tūkst. iki 7,5 tūkst. PLN (apie 1179 Eur iki 1768 Eur) – jei per prekių vežimo patikrinimą aptiktas netinkamas lokatoriaus naudojimas (pvz. jei nebuvo įjungtas).

Lokatorius ekrane pateiktais pranešimais informuos vairuotoją apie jo veikimo sutrikimus ir gedimo laiką. Vairuotojas yra atsakingas už kitų sutrikimų nustatymą, pvz. išmaniojo telefono išsikrovimą.

Lokatoriaus gedimas – reikės sustoti

Jei nustatomas ilgiau nei vieną valandą trunkantis lokatoriaus arba išorinės lokalizavimo sistemos gedimas, transporto priemonės vairuotojas privalo nedelsdamas sustoti artimiausioje stovėjimo aikštelėje ar kitoje stovėjimo vietoje.

Transportas gali būti tęsiamas, kai vežėjas pasirinko vieną iš alternatyvių sprendimų:

1) po to, kai buvo atkurtas lokatoriaus arba išorinės lokalizavimo sistemos veikimas arba

2) perkrovus prekes į transporto priemonę, kurioje įrengtas veikiantis lokatorius arba kurios geografinės padėties duomenys perduodamos į registrą iš išorinės lokalizavimo sistemos,

3) po to, kai sunkvežimyje buvo įrengtas veikiantis (naujas) lokatorius,

4) kai vežėjas pateikė informaciją muitinės ir mokesčių inspekcijos viršininkui, kurio teritorijoje buvo nustatytas, ilgiau nei vieną valandą trunkantis lokatoriaus ar išorinės lokalizavimo sistemos gedimas, ir buvo atliktas:

  1. oficialaus uždarymo įvedimas,
  2. konvojaus, apie kurį kalbama 2016 m. lapkričio 16 d. įstatymo dėl Nacionalinės mokesčių administracijos 67 straipsnyje (Žin. 2018 m., punktas 508, su vėlesn. pakeit.), užsakymas.

Svarbios šiuo atveju yra pereinamojo laikotarpio nuostatos, kurios teigia, kad pradėtiems ir nebaigtiems prekių vežimams prieš įsigaliojant pakeisto įstatymo nuostatoms bus taikomos nuostatos, galiojančios šio transporto pradžios dieną. Tačiau svarbu, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. vežėjams ir vairuotojams nebus taikomos jokios sankcijos, už įsipareigojimų, susijusių su geografinės padėties duomenų perdavimu, nesilaikymą.

Trans.INFO nuotr.

Paantraštės