Nuosprendis dėl tachografo perjungiklio naudojimo – vairuotojas apskundė baudą už rankiniu būdu įvestus duomenis
Ursulos Pšepiuros/Trans.INFO nuotr.

Nuosprendis dėl tachografo perjungiklio naudojimo – vairuotojas apskundė baudą už rankiniu būdu įvestus duomenis

Veronos taikos teismo nuosprendis patvirtina Italijoje nusistovėjusią teismų praktiką, susijusią su rankiniu būdu įvestais duomenimis ir perjungiklio (selektoriaus) naudojimu tachografuose.

Veronos taikos teismo nuosprendis patvirtina Italijoje nusistovėjusią teismų praktiką, susijusią su rankiniu būdu įvestais duomenimis ir perjungiklio (selektoriaus) naudojimu tachografuose.

Nuosprendis dėl tachografo perjungiklio naudojimo – vairuotojas apskundė baudą už rankiniu būdu įvestus duomenis
Ursulos Pšepiuros/Trans.INFO nuotr.

Veronos teismas išnagrinėjo bylą, kurioje vairuotojas buvo nubaustas 52 Eur bauda už ES reglamento Nr. 165/2014 dėl tachografų 34 straipsnio 3 ir 5 dalių pažeidimą. Šiomis nuostatomis reglamentuojamas vairuotojo kortelių ir tachografo diskų naudojimas bei vairuotojo vairavimo ir poilsio duomenų įvedimo taisyklės.

Italijos Veronos policijos teigimu, vairuotojas neteisingai naudojosi veiklos pasirinkimo funkcija, nes rankiniu būdu neįvedė kitų užduočių. Iš tikrųjų vairuotojo veiklos diagramose buvo matyti, kad šis laikas nebuvo įvestas, kad inspektorius galėtų nustatyti vairuotojo darbo laiką (pagal Direktyvos 2002/15/ES 3 straipsnio aib punktą). Todėl sunkvežimio vairuotojui buvo skirta bauda, kurią jis vėliau apskundė. Byla buvo perduota teismui, pranešė Italijos transporto portalas uominietrasporti.it.


Taip pat skaitykite: Vilkikų vairuotojai rado būdą, kaip įsilaužti į naujos kartos tachografą


Veronos teismas savo sprendime pažymėjo, kad minėtas reglamentas neįpareigoja vairuotojo naudotis veiklos pasirinkimo funkcija, o tik suteikia jam teisę įvesti kitą veiklos rūšį nei ta, kurią automatiškai įveda tachografas, kai vairuotojas faktiškai vykdo šią veiklą.

Taip Veronos teisėjas patvirtino Riminio teisėjo sprendimą (292/2019), kuriame teigiama, kad vairuotojai turi turėti galimybę rankiniu būdu pasirinkti kitas veiklos rūšis (darbas, prieinamumas arba pertrauka/poilsis). Abu teismai pabrėžė, kad tai yra galimybė, o ne pareiga, o tai rodo, kad Italijos tarnybos neteisingai aiškina taisykles. Vairuotojo bauda buvo panaikinta, o teismo išlaidos – kompensuotos.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)