TransInfo

Per mėnesį Lietuvos eksportas didėjo 12 proc., importas – 14,7 proc.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Per mėnesį – gegužę, palyginti su balandžiu, – Lietuvos eksportas padidėjo 12 proc., importas – 14,7 proc.

Šių metų gegužę prekių eksportuota už 2,32 mlrd. eurų, importuota – už 2,68 mlrd. eurų, remdamasis negalutiniais muitinės deklaracijų, Intrastato ataskaitų ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijų duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,4 mlrd. eurų. Lietuvos užsienio prekybos deficitas sudarė 0,36 mlrd. eurų.

Eksporto padidėjimui, anot Statistikos departamento, įtakos turėjo išaugęs

– naftos produktų (2,2 karto),

– mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (10,3 proc.),

– tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (34,2 proc.) eksportas.

Importo padidėjimą lėmė padidėjęs

– žalios naftos (3,7 karto),

– elektros mašinų ir įrangos bei jų dalių (7,3 proc.),

– plastikų ir jų gaminių (11 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 4 proc., importas – 0,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 18,2 proc., be mineralinių produktų – 4,6 proc.

2017 m. importas ir eksportas

Per metus (šių metų gegužę, palyginti su pernai geguže) eksportas padidėjo 2,7 proc., importas – 8,6 proc.

Eksporto padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs

– naftos produktų (9 proc.) (kiekis tonomis sumažėjo 5,8 proc.),

– tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (42,2 proc.),

– įvairių chemijos produktų (50 proc.) eksportas.

Importo padidėjimą lėmė išaugęs

– žalios naftos (72,2 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 21,6 proc.),

– geležies ir plieno (19,6 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,7 proc., importas – 0,1 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 6,8 proc., be mineralinių produktų – 4,1 proc.

Eksportuojamos ir importuojamos prekės

Šių metų sausį-gegužę, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas padidėjo 5,7 proc., importas – 7,4 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs įvairių

– chemijos produktų (61,7 proc.),

– baldų (11 proc.),

– tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (31,8 proc.) eksportas.

Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs

– žalios naftos (27,4 proc.) (kiekis tonomis padidėjo 0,7 proc.),

– antžeminio transporto priemonių (14,9 proc.),

– geležies ir plieno (27,3 proc.) importas.

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 7,4 proc., importas – 5,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 7 proc., be mineralinių produktų – 8,1 proc.

Lietuviško eksporto ir importo kryptys

Šių metų sausį-gegužę Lietuva daugiausia eksportavo į Rusiją (13,6 proc.), Latviją (9,7 proc.), Lenkiją (8,3 proc.) ir Vokietiją (7,5 proc.), o importavo iš Rusijos (13,1 proc.), Vokietijos (12,3 proc.), Lenkijos (11,4 proc.) ir Latvijos (7,1 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,5 proc.), Lenkiją (9,1 proc.), Jungtines Valstijas (8,4 proc.), Švediją (7,4 proc.) ir Latviją (7 proc.).

Šių metų sausį-gegužę Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13 ir 20,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (atitinkamai 15,5 ir 17,3 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,2 ir 11,8 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (18,2 proc.), įvairių pramonės dirbinių (12,1 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų bei tabako (9,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,4 proc.).

Paantraštės