Produkcijos ir gamybos tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

Produkcijos ir gamybos tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

Vidutinis skaitymo laikas 8 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

21.01.2019

Trans.INFO

Trans.INFO

21.01.2019
Produkcijos ir gamybos tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

Ekonominių vertinimų rodiklis 2018 m. gruodžio mėn. buvo 4 ir, palyginti su lapkričio mėn., sumažėjo 1 procentiniu punktu, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4, statybos – 2, vartotojų ir paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu. Pramonės pasitikėjimo rodiklis nepasikeitė.

Palyginti su 2017 m. gruodžio mėn., ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais: paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 11, pramonės – 3, vartotojų ir statybos – 2, prekybos – 1 procentiniu punktu.

Ekonominių vertinimų rodiklis ir jo sudėtinės dalys

2017 2018 Didžiausias nuo 2003 m. Mažiausias nuo 2003 m.
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ekonominių vert. rodiklis 0 –1 0 4 6 10 9 10 10 9 8 7 5 4

18

(2007-04)

–44

(2009-01)

Pramonės pasitik. rodiklis –6 –9 –7 –6 1 3 0 3 2 1 –1 –2 –6 –6

14

(2007-04)

–38

(2008-12)

Statybos pasitik. rodiklis –23 –28 –24 –15 –3 –2 –4 –4 –2 –10 –13 –18 –24 –26

20

(2007-05)

–84

(2009-04)

Prekybos pasitik. rodiklis 5 5 4 7 6 9 11 11 11 11 11 10 10 6

42

(2007-04)

–58

(2009-02)

Paslaugų pasitik. rodiklis 18 18 17 28 22 31 30 32 31 32 31 29 30 29

33

(2006-07)

–46

(2009-03)

Vartotojų pasitik. rodiklis –10 –8 –8 –7 –6 –5 –3 –5 –3 –3 –2 –5 –5 –6

9

(2007-03)

–56

(2009-01)

 

Lietuvos gamyba ir pramonė – ekonominiai rodikliai

Pramonės įmonių vadovų apklausa parodė, kad gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., verslo tendencijos mažai keitėsi. Pramonės pasitikėjimo rodiklis buvo minus 6, t. y. liko toks pat kaip ir praėjusį mėnesį.

Tačiau gruodžio mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo geresnis gaminamos produkcijos paklausos vertinimas: dauguma (75 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 3 proc. teigė, kad ji per didelė, 22 proc. – kad per maža (prieš metus – atitinkamai 70, 1 ir 29 proc.).

Be to, 2018 m. gruodį, palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, augo ir produkcijos gamyba: 31 proc. respondentų atsakė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 12 proc. – kad sumažėjo (prieš metus – atitinkamai 25 ir 16 proc.).

Produkcijos gamybos prognozė šiek tiek pesimistiškesnė nei prieš mėnesį: per artimiausius 3 mėn. produkcijos gamybą ketino didinti 19 proc. apklaustų įmonių vadovų, tiek pat – mažinti (prieš mėnesį – atitinkamai 21 ir 18 proc.).

Gamybos eksporto prognozės

Gaminių eksporto prognozė panaši kaip prieš mėnesį: 18 proc. įmonių vadovų prognozavo eksporto augimą, 13 proc. – mažėjimą. Darbuotojų skaičiaus didėjimą prognozavo 10 proc. apklaustų įmonių vadovų, dauguma (84 proc.) – darbuotojų skaičiaus keisti neketino.

Kainų didėjimą prognozavo 20 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 5 proc. (prieš mėn. – atitinkamai 12 ir 4 proc., prieš metus – atitinkamai 18 ir 9 proc.).

Pagrindiniai veiksniai, ribojantys gamybą, buvo nepakankama paklausa (36 proc.) ir darbuotojų trūkumas (17 proc.). 39 proc. respondentų atsakė, kad jų gamybos niekas neriboja.

Mažmeninės prekybos Lietuvoje ekonominiai rodikliai

Mažmeninės prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad 2018 m. gruodžio mėn., palyginti su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu, verslo tendencijos prekyboje šiek tiek pagerėjo. 2018 m. gruodį daugiau nei du trečdaliai (67 proc.) respondentų savo įmonės verslo padėtį vertino gerai, tik 2 proc. – blogai (prieš metus – atitinkamai 63 ir 2 proc.).

Tačiau gruodžio mėn., palyginti su lapkričio mėn., prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiškesnė prekybos verslo padėties prognozė: 15 proc. įmonių vadovų tikėjosi, kad per artimiausius mėnesius jų verslo padėtis gerės, 5 proc. prognozavo, kad blogės (lapkričio mėn. – atitinkamai 22 ir 4 proc.). Blogesnė ir prekių įsigijimo prognozė: kad įsigys daugiau prekių teigė 19 proc. apklaustų įmonių, kad mažiau – 13 proc. (lapkričio mėn. – atitinkamai 30 ir 8 proc.).

Dauguma (82 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 14 proc. – numatė priimti naujų. 85 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 9 proc. – kad didės.

Pasak įmonių vadovų, mažmeninės prekybos įmonių veiklą labiausiai ribojo konkurencija (nurodė 65 proc. įmonių), nepakankama paklausa (36 proc.), netobuli įstatymai (25 proc.), darbuotojų trūkumas (17 proc.). 15 proc. įmonių nurodė, kad jų veiklos neriboja niekas.

Paslaugų sektorius Lietuvoje – ekonominiai rodikliai

Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad pasitikėjimo rodiklis 2018 m. gruodžio mėn. buvo 29, arba 1 procentiniu punktu mažesnis nei prieš mėnesį, bet 11 procentinių punktų didesnis nei 2017 m. gruodį, o palyginti su kitais sektoriais, jis išlieka didžiausias.

Tiek per mėnesį (nuo 33 iki 37 proc.), tiek per metus (nuo 25 iki 37 proc.) padaugėjo įmonių vadovų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis pagerėjo. Didėjo ir teikiamų paslaugų paklausa: 2018 m. gruodžio mėn. 44 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 9 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 38 ir 8 proc., prieš metus – atitinkamai 31 ir 6 proc.).

Tačiau teikiamų paslaugų paklausos prognozė artimiausiems 3 mėnesiams buvo pesimistiškesnė: 33 proc. įmonių vadovų numatė paklausos didėjimą, 12 proc. – mažėjimą (lapkričio mėn. – atitinkamai 40 ir 7 proc.). Beveik du trečdaliai (64 proc.) respondentų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 28 proc. – planavo priimti naujų. Teikiamų paslaugų kainų didėjimą artimiausiu metu prognozavo 12 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažėjimą – 3 proc.

Įmonių vadovų teigimu, paslaugų sektoriaus įmonių veiklą labiausiai ribojo nepakankama paklausa (31 proc. įmonių) ir darbo jėgos stoka (15 proc. įmonių). Tačiau net 43 procentų apklaustųjų teigė, kad jų įmonės veiklos neriboja niekas.

Šaltinis: Statistikos departamentas/Wikipedia commons nuotr. 

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi