Rugpjūčio mėnesį įsigalios naujos poilsio taisyklės. Pažiūrėkite, ką pakeitė „Mobilumo paketas“

Rugpjūčio mėnesį įsigalios naujos poilsio taisyklės. Pažiūrėkite, ką pakeitė „Mobilumo paketas“

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Paweł Łazarewicz

Paweł Łazarewicz

10.08.2020

Rugpjūčio mėnesį įsigalios naujos poilsio taisyklės. Pažiūrėkite, ką pakeitė „Mobilumo paketas“

„Mobilumo paketas“ turi ir šalininkų, ir priešininkų. Vairuotojams taisyklių pakeitimai tai šansas geresnėms darbo sąlygoms. Vežėjai nėra patenkinti, nes dėl naujų reglamentų jiems atsiranda naujų išlaidų. Tačiau vieni ir kiti turi prisitaikyti, nes „Mobilumo paketas“ galų gale įsigaliojo. Su poilsiais susiję pirmieji pakeitimai įsigalios maždaug po dviejų savaičių – nuo rugpjūčio 20 dienos.

Nuo rugpjūčio 20 d. vežėjams teks susitvarkyti su naujomis privalomo poilsio taisyklėmis. Vairuotojo darbas turi būti suplanuotas taip, kad jis galėtų pailsėti ne kabinoje, o tokiose sąlygose, kurios leistų organizmui regeneruotis, kas turi padėti vairuotojui vykti į sekantį maršrutą ir nekelti jokios grėsmės kelyje.

Minėtus tarptautinio transporto įstatymo pakeitimus pasiūliusi Europos Komisija siekia pagerinti kelių saugumą, apsaugoti vairuotojų darbo sąlygas ir užkirsti kelią dėl taisyklių nesilaikymo atsirandantiems konkurencijos iškraipymams.

Naujos vairuotojų poilsio taisyklės

Nuo rugpjūčio 20 d. vairuotojai negalės praleisti ilgesnių kaip 45 valandų poilsio laikotarpių kabinoje. Vežėjas privalės užtikrinti vairuotojui tinkamą būstą su sanitarinėmis priemonėmis. Jis taip pat bus atsakingas už išlaidų padengimą. Vieta, kur vairuotojas praleis savo poilsį, gali būti greta automobilių stovėjimo aikštelės.

Taip pat sugriežtintos sutrumpintų savaitinių poilsio laikotarpių atsiėmimo taisyklės. Nuo rugpjūčio 20 d. vairuotojas, pasinaudojęs dviem sutrumpintais savaitės poilsio laikotarpiais iš eilės, po jų turės teisę atsiimti reguliarų savaitinį poilsį su atitinkama kompensacija. Tai reiškia, kad likusią sutrumpinto savaitinio poilsio laiko dalį jis turi pasiimti vienu metu. Kompensacija bus atsiimama pasibaigus trečiai darbo savaitei iškart po savaitės, kurią buvo sutrumpintas kassavaitinis poilsis.

Vežėjas privalės organizuoti darbą taip, kad vairuotojas galėtų lengvai grįžti į įmonės buveinę ir galėtų atsiimti jam priklausančius poilsio laikotarpius. Toks grįžimas turi būti dokumentuotas. Įrodymu gali būti išrašai iš tachografų, vairuotojo darbo planai ar kiti dokumentai.

Važiavimo laiko viršijimas maksimaliai dviem valandomis

Rugpjūtį taip pat pasikeis vairavimo laiko pratęsimo taisyklės. Vairuotojui bus leista viršyti dienos ir savaitės vairavimo laiką ne ilgiau kaip dviem valandomis, tam, kad jis galėtų pasiekti darbdavio operatyvinį centrą arba savo gyvenamąją vietą poilsiui. Prieš papildomas vairavimo valandas jis turės padaryti nepertraukiamą 30 minučių pertrauką. Reikės nurodyti papildomų valandų priežastį – atvykus į tikslinę ar sustojimui tinkamą vietą, būtina nedelsiant tachografo registracijos lape ar spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašyti šio pratęsimo priežastį.

Kiekvienas prailgintas darbo laikotarpis turi būti kompensuojamas lygiaverčiu poilsiu, praleistu vieną kartą iki trečiosios savaitės, einančios po atitinkamos savaitės, pabaigos.

Išimtys, kai vairuotojas galės praleisti pertrauką ar pailsėti kabinoje

Pailsėti kabinoje galės tik vairuotojai esantys kelte ar traukinyje. Tačiau yra sąlyga – kabinoje turi būti gultas ar miegamoji vieta. Kita situacija, kai pertrauka kabinoje yra priimtina – darbas dviese arba su keliais porininkais. Besiilsintis vairuotojas negali padėti vairuojančiam kolegai. Ši galimybė taikoma tik 45 minučių pertraukoms.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi