Sandėliavimo, transportavimo ir pakrovimo darbai pavojingiausi Lietuvoje

Sandėliavimo, transportavimo ir pakrovimo darbai pavojingiausi Lietuvoje

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

18.10.2017

Trans.INFO

Trans.INFO

18.10.2017
Sandėliavimo, transportavimo ir pakrovimo darbai pavojingiausi Lietuvoje

Valstybinė darbo inspekcija per šių metų devynis mėnesius gavo 29 pranešimus apie mirtinus įvykius darbe. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu buvo gauti 35 pranešimai. Dažniausi mirtini nelaimingi atsitikimai įvyko dėl užgriuvusių krovinių bei eismo įvykių metu.

– Matome, nors ir nežymų, situacijos gerėjimą. Tačiau kai kurie sektoriai ir darbai išlaiko savo rizikingumą. Pavojingiausiais darbais nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti išlieka sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo, statybos remonto, miško kirtimo darbai – saugos darbe situaciją Lietuvos įmonėse komentavo VDI Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

Jo teigimu, atliekant šiuos darbus šalyje per 9 mėnesius įvyko pusė mirtinų ir kiek mažiau nei pusė sunkių nelaimingų atsitikimų.

– Lyginant 2016 m. tris ketvirčius su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius – 7 atvejais – ženkliai sumažėjo apdirbamosios gamybos įmonėse – teigia Saulius Balčiūnas.

Nelaimingi atsitikimai priklauso nuo darbo stažo

S.Balčiūnas atkreipia dėmesį, kad didesnį darbo stažą įmonėje turintiems darbuotojams nelaimingi atsitikimai įvyksta žymiai rečiau.

Trečdalis mirtinų ir ištirtų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki 1 metų.

Pavojingiausi darbai – sandėliavimas, transportavimas, pakrovimas

Dažniausiai mirtini nelaimingi atsitikimai per šių metų tris ketvirčius nutiko užkritus/užgriuvus kroviniams ar birioms medžiagoms bei eismo įvykių metu.

Penktadalis atvejų nutiko darbuotojams nukritus iš aukščio. Sunkius pakenkimus sveikatai darbuotojai patyrė nugriuvę. 3 mirtini ir 3 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe įvyko neblaiviems darbuotojams.

Netinkamas darbų organizavimas

Tiriant nelaimingų atsitikimų priežastis, nustatyta, kad daugiau nei trečdalis ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko dėl netinkamo darbų organizavimo bei įmonėje nepakankamos saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės.

Dažnai, atlikdami darbus, darbuotojai patys nesilaikė vadovų duotų nurodymų ar sąmoningai rizikavo savo sveikata ir gyvybe.

– Pastebime, kad kai kuriose įmonėse darbuotojai vis dar tik teoriškai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais. Darbuotojai nėra tinkamai apmokomi ir instruktuojami, o taip pat netinkamai įrengiamos ir darbo vietos, apsaugos priemonė, – dažniausias sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų priežastis vardino S. Balčiūnas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi