Šiais metais daugėjo investicijų į skirtingas pramonės sritis

Šiais metais daugėjo investicijų į skirtingas pramonės sritis

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

18.12.2018

Trans.INFO

Trans.INFO

18.12.2018
Šiais metais daugėjo investicijų į skirtingas pramonės sritis

Investicijos apdirbamojoje pramonėje šiemet, palyginti su 2017 m., padidėjo, remdamasis pramonės įmonių vadovų apklausa, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Šiais metais 46 proc. apklaustų pramonės įmonių vadovų teigė, kad investicijos padidėjo (prieš metus – 39 proc.), 33 proc. – kad sumažėjo (prieš metus – 43 proc.), 7 proc. įmonių visai neturėjo investicijų (prieš metus – 5 proc.).

Didžiausia dalis įmonių, investavusių 2018 m., buvo kitos gamybos (t. y. sporto, žaislų, muzikos instrumentų ir kt.) gaminių bei gėrimų gamybos veiklose, mažiausia – statybinių medžiagų gamybos veiklose.

Investicijos 2019 m. – didės

Pramonės įmonių vadovai prognozuoja, kad investicijos 2019 m. didės, – taip teigė 37 proc. vadovų, 28 proc. – planuoja tokias pačias investicijas kaip ir praėjusiais metais, mažėjimą numato 26 procentai, o 9 proc. apklaustųjų investuoti neketina. Prognozuojama, kad labiausiai investicijos didės niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos bei kitos gamybos gaminių įmonėse.

Apklausos duomenimis, 2018 m. pramonės įmonės daugiausia investavo į įrenginių atnaujinimą (37 proc.), gamybinio pajėgumo plėtrą (28 proc.), produkcijos gamybos modernizavimą (15 proc.) bei kitiems tikslams (20 proc.) (t. y. užterštumui mažinti, reklamai, darbo saugos priemonėms įsigyti ir kt.). 2018 m., palyginti su 2017 m., mažiau įmonių investavo kitiems tikslams ir daugiau investicijų skyrė įrenginiams atnaujinti.

Gamybos produkcijos paklausa

2019 m. 31 proc. apklaustų įmonių vadovų planuoja investuoti į senų įrenginių pakeitimą, 28 proc. – į gamybinio pajėgumo plėtrą, 16 proc. žada skirti produkcijos gamybai modernizuoti ir 25 proc. – kitiems tikslams.

Apklausos duomenimis, investicijas labiausiai skatina gaminamos produkcijos paklausa – šią priežastį nurodė 80 proc. įmonių vadovų. Didelę įtaką investicijoms turi naujų technologijų plėtra bei kvalifikuota darbo jėga (73 proc.) ir finansiniai ištekliai arba numatomas pelnas (62 proc.).

Pramonės įmonių investicijų tyrimas atliekamas pagal bendrą suderintą ES programą. Apklausiama apie 800 respondentų – dešimtadalis visų pramonės įmonių, kurių pajamos sudaro apie 80 proc. visų pramonės įmonių pajamų.

Pixabay nuotr./Elta.lt

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi