Šiais metais Vokietijoje pritrūks 70 tūkst. sunkvežimių vairuotojų. Ekonomika už tai sumokės milijardus Eur
Malgožatos Šotkovskos nuotr./Trans.INFO

Šiais metais Vokietijoje pritrūks 70 tūkst. sunkvežimių vairuotojų. Ekonomika už tai sumokės milijardus Eur

Šiais metais vairuotojų trūkumas Vokietijoje, lyginant su 2022 m., padidės 32 proc. - rodo Vokietijos įmonių ir pramonės asociacijų konsorciumo atliktas tyrimas. Taip pat buvo įvertintos išlaidos, kurias patiria Vokietijos ekonomika dėl darbuotojų trūkumo transporto sektoriuje.

Šiais metais vairuotojų trūkumas Vokietijoje, lyginant su 2022 m., padidės 32 proc. - rodo Vokietijos įmonių ir pramonės asociacijų konsorciumo atliktas tyrimas. Taip pat buvo įvertintos išlaidos, kurias patiria Vokietijos ekonomika dėl darbuotojų trūkumo transporto sektoriuje.

Šiais metais Vokietijoje pritrūks 70 tūkst. sunkvežimių vairuotojų. Ekonomika už tai sumokės milijardus Eur
Malgožatos Šotkovskos nuotr./Trans.INFO

Praėjusių metų vasario mėnesį konsorciumas, kurį, be kita ko, sudaro 16 transporto ir logistikos sektoriaus įmonių ir 5 asociacijų pradėjo tyrimą pavadinimu „Kliūtys logistikos sektoriuje, ypač akcentuojant vairuotojus“. Ką tik buvo paskelbta ataskaita, kurioje pristatomi apklausos rezultatai.

Tyrimo tikslais sukurto modelio dėka ataskaitos autoriams pavyko ne tik „išmatuoti“ darbuotojų spragas Vokietijos transporto sektoriuje, bet ir numatyti, kiek šiais metais išaugs sunkvežimių vairuotojų trūkumas.

Remiantis, tarp kita ko, Federalinės užimtumo agentūros duomenimis, 2021 m. Vokietijoje trūko 36 tūkst. vairuotojų, o pernai net – 53 tūkst. Šiemet tikimasi, kad trūkumas padidės dar 32 proc. ir sieks 70 tūkst. laisvų darbo vietų. Tai yra didesnis darbuotojų trūkumas nei, pavyzdžiui, švietimo ir globos sektoriuje.

10 mlrd Eur nuostolių

Ataskaitoje iš viso buvo nustatyti 32 padariniai, susiję su vairuotojų stoka. 15 iš jų turi tiesioginį poveikį krovinių vežimo keliais išlaidoms, ir 17 sunku įvertinti, nes jie yra netiesioginiai kokybiniai poveikiai.

Iš viso vien dėl vairuotojų trūkumo kaštų padidėjimas visame logistikos sektoriuje siekia apie tris procentus (bendri logistikos kaštai 2022 m. išaugo apie 8 proc.). „Tai reiškia papildomą maždaug 10 milijardų eurų finansinė naštą Vokietijos ekonomikai dėl vairuotojų trūkumo“ – skaitome dokumente.

Daugiau nei 40 vairuotojų trūkumo priežasčių

Išsami analizė leido sukurti platų katalogą su daugiau nei 40 skirtingų priežasčių, kurios gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atsakingos už vairuotojų trūkumą.

Jos skirstomos į 8 kategorijas:

  • Vairuotojo įvaizdis (reputacija, uždarbis, pripažinimo trūkumas).
  • Darbo aplinka (darbo ir šeimyninio gyvenimo derinimo klausimas, mokymo išlaidos, darbo atmosfera).
  • Darbo sąlygos (laiko spaudimas, sauga).
  • Technologijos/organizacija (pvz., autonominių transporto priemonių, dėl kurių vairuotojai neteks darbo, perspektyva).
  • Neaiškumas dėl alternatyvių pavarų tinkamumo ar darbo praktikos reikalavimų.
  • Logistikos tinklo architektūra (laiko langai, neefektyvus krovinių erdvės panaudojimas).
  • Infrastruktūra (kamščiai dėl statybų, automobilių stovėjimo vietų trūkumas).
  • Paklausa (ekonomikos augimas, sezoniniai/trumpalaikiai svyravimai arba mažesnių siuntų dydžių tendencija).
  • Galimybės patekti į sektorių (demografiniai pokyčiai, naujų transporto priemonių laukimo laikas arba didesnės transporto priemonių su alternatyvia pavara išlaidos).

Reikalingi skubūs veiksmai

Pasirodo, kad ypač svarbios yra darbo sąlygos, darbo aplinka ir profesijos įvaizdis visuomenėje. Tyrimo metu buvo išanalizuota ir įvertinta daugybė priemonių vairuotojų trūkumo problemai spręsti. Ataskaitoje išvardijama 19 priemonių, kurios turi didelį potencialą. Kalbama čia, be kita ko, apie politines priemones, pvz., automobilių stovėjimo vietų skaičiaus didinimą, sunkvežimių vairuotojų amžiaus sumažinimą iki 17 metų arba supaprastintą trečiųjų šalių vairuotojų pažymėjimų pripažinimą. Kitos priemonės tai darbdavių veiksmai, pavyzdžiui, specialaus asmens, atsakingo už vairuotojų samdymą, paskyrimas arba premijos už darbuotojo rekomendavimą į sunkvežimio vairuotojo pareigas.

Be to, tyrimo autoriai atkreipia dėmesį, kad reikėtų geriau išnaudoti skaitmeninius sprendimus, nors šie sprendimai „greito palengvėjimo“ neatneš. Tačiau optimizavimo procesai tarp įmonių, didėjant skaidrumui ir naudojant skaitmenines programas, turi didžiausią potencialą trumpuoju laikotarpiu įveikti krovinių vežimo keliais kliūtis. Taikant esamus skaitmeninius sprendimus, turimus pajėgumus jau dabar galima geriau išnaudoti.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)