Sunkvežimių nuoma be vairuotojų – sekanti valstybė pritaiko savo taisykles prie ES reglamentų. „Revoliucija transporto sektoriuje“
Bartošo Vavryšuko/Trans.INFO nuotr.

Sunkvežimių nuoma be vairuotojų – sekanti valstybė pritaiko savo taisykles prie ES reglamentų. „Revoliucija transporto sektoriuje“

Viena Europos šalis įvedė įstatymus palengvinančius sunkvežimių nuomą be vairuotojo.

Viena Europos šalis įvedė įstatymus palengvinančius sunkvežimių nuomą be vairuotojo.

Sunkvežimių nuoma be vairuotojų – sekanti valstybė pritaiko savo taisykles prie ES reglamentų. „Revoliucija transporto sektoriuje“
Bartošo Vavryšuko/Trans.INFO nuotr.

Italijos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2023 m. birželio 13 d. Įstatymo Nr. 69/2023 galiojantis dekretas, sušvelninantis sunkvežimių nuomos be vairuotojo Italijoje taisykles. Transporto portalai naujus reglamentus pavadino „revoliucija sektoriuje“.

Dekretas panaikino kelių eismo kodekso 84 straipsnyje nustatytą kliūtį, kuri žymiai ribojo pramoninių sunkvežimių nuomą be vairuotojo Italijoje.

Iki šiol sunkvežimių nuoma buvo leidžiama tik vežėjams, registruotiems Kelių transporto įmonių registre arba užsienio įmonės (bet iš ES) ir tik tarptautiniam transportui. Įsigaliojus Dekretui su Įstatymo Nr. 69/2023 galiojimu, yra galimybė naudoti be vairuotojo nuomojamus sunkvežimius taip pat nacionaliniam transportui.

Svarbiausias dekreto punktas yra 24 straipsnis, kuriuo modifikuojamas kelių transporto kodekso 84 straipsnis, pakeičiant antrą pastraipą tokiu tekstu:

„Vykdant tretiesiems asmenims krovinių gabenimą kelių transportu, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtai įmonei išnuomotų sunkvežimių, vilkikų, priekabų ir puspriekabių, autotraukinių ir sujungtų sunkvežimių be vairuotojo naudojimas, su sąlyga, kad pirmiau nurodytos transporto priemonės yra įregistruotos arba leidžiama jas eksploatuoti pagal bet kurios valstybės narės teisės aktus“.

Tačiau reikia pabrėžti, kad tokiai nuomai taikomos tam tikros sąlygos. Visų pirma čia kalbama apie tai, kad nėra vairuotojo, nėra su ta pačia įmone sudarytos paslaugų sutarties dėl vairuojančio ar lydinčio personalo, transporto priemonę naudoja ją nuomojanti įmonė tik nuomos laikotarpiu.

Birželio 13 dienos dekretu Italija įgyvendina ES direktyvą 2022/738, kuri tiksliai reglamentuoja transporto priemonių be vairuotojų nuomos kelių transporte klausimą.

Lengvesnė sunkvežimių nuoma

Praėjusių metų balandžio mėnesį Europos Parlamentas priėmė teisės aktus, kuriais sušvelninami apribojimai susiję su kitoje ES šalyje išnuomotų furgonų ar sunkvežimių be vairuotojų, naudojimu.

Naujųjų taisyklių tikslas yra padėti vežėjams bei nuomos ir lizingo įmonėms susidoroti su trumpalaikiu, sezoniniu ar laikinu transporto paklausos piku arba padėti pakeisti netinkamas ar sugadintas transporto priemones.

Pagal ES teisės aktus transporto įmonės gali naudotis kitoje ES šalyje registruotomis išnuomotomis transporto priemonėmis bent du mėnesius per metus. Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad šios transporto priemonės būtų įregistruotos pagal jų teisės aktus praėjus 30 naudojimo dienų. Įmonės turės pranešti savo nacionalinėms valdžios institucijoms apie nuomojamų transporto priemonių naudojimą, kad patvirtintų, jog jos sudaro ne daugiau kaip 25 procentus viso įmonės naudojamų krovininių transporto priemonių parko.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi