Svarbiausi dalykai norint vykdyti tarpvalstybinius atliekų vežimus
Trans.INFO

Svarbiausi dalykai norint vykdyti tarpvalstybinius atliekų vežimus

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai paruošė aktualius dalykus, kuriuos reikia žinoti norint vykdyti tarpvalstybinių atliekų gabenimą.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

12.09.2022

Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai paruošė aktualius dalykus, kuriuos reikia žinoti norint vykdyti tarpvalstybinių atliekų gabenimą.

Trans.INFO

Trans.INFO

12.09.2022
Svarbiausi dalykai norint vykdyti tarpvalstybinius atliekų vežimus
Trans.INFO

Aplinkos apsaugos departamentas paruošė trumpą vadovą tiems, kurie vykdo tarpvalstybinių atliekų vežimą.

  1. Tarpvalstybiniam atliekų vežimui Europos Bendrijoje (tranzitu arba be tranzito per trečiąsias šalis), iš Bendrijos į trečiąsias šalis, į Bendriją iš trečiųjų šalių ir iš vienų trečiųjų šalių į kitas tranzitu per Bendriją taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo.
  2. Taip pat tarpvalstybiniam atliekų vežimui – priklausomai nuo atliekų pavojingumo, jų tvarkymo būdo, išsiuntimo ir paskirties šalių – taikoma:
  • Leidimo procedūra („Išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas“)

Jeigu atlieka yra pavojinga, jos vežimui taikoma Išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra, aprašyta Reglamento ir Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme „Dėl atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo” nuostatose.

  • Supaprastinta procedūra („Bendri informacijos reikalavimai”)

Vadovaujantis Reglamento 18 straipsniu, vežant nepavojingas atliekas, esančias Reglamento Nr. III ir IIIB prieduose arba Bazelio konvencijos (dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės)  „Žaliajame atliekų sąraše“, asmuo, organizuojantis vežimą, užpildo Reglamento VII priedo dokumentą ir laikosi kitų Reglamento 18 straipsnio reikalavimų.

  • Vežimo draudimas (tam tikrais atvejais atliekų importo į ar eksporto iš Europos Bendrijos atvejais)
  1. Aplinkosaugininkai pataria naudotis gairėmis, kurios pateikiamos Europos komisijos puslapyje rekomendacinės gairės dėl tarpvalstybinių atliekų vežimų (Waste shipments correspondents’ guidelines). Taip pat Aplinkos apsaugos agentūros puslapyje galite rasti patalpintas gairių Nr. 12 dėl plastikų atliekų vertimas į lietuvių kalbą (oficialus) bei gairių Nr. 10 (Reglamento VII priedo pildymas) (neoficialus vertimas).
  2. Įmonėms, kurios atliekas surenka, veža, prekiauja ir yra tarpininkai veiklą gali vykdyti tik ją užregistravę Atliekų tvarkytojų valstybės registre. Toks reikalavimas numatytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 10 dalimi (toliau – ATVR). Atsižvelgiant į tai, įmonės, vykdančios atliekų surinkimą ir (ar) vežimą (įskaitant įvežimą (importą) ir išvežimą (eksportą)), prekybą atliekomis ir tarpininkavimą, turi registruotis ATVR. Įmonės ATVR registruojamos Atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatuose ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
  3. Svarbu žinoti, kad Tarpvalstybinių atliekų vežimų (TAV) duomenys teikiami per Vieningą gaminių ir pakuočių atliekų informacinę sistemą (GPAIS). Nuoroda į GPAIS TAV vartotojo vadovą rasite čia.
  4. Lietuvos Respublikos siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas vykdo Aplinkos apsaugos agentūra.
Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi