Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Be tachografo nė žingsnio – tai žino visi, susiję su krovininiu transportu. Tačiau kaip elgtis šiam prietaisui sugedus? Ką daryti, kai toks incidentas atsitinka kelyje arba problemų atsiranda dar bendrovės būstinėje? Kas ir kokių veiksmų turi imtis?

Tachografo gedimai neįvyksta dažnai, tačiau jeigu jau įvyksta, sukelia daug problemų. Tai yra svarbiausias prietaisas vairuotojo kabinoje, nes jame įrašomi visi įvykiai, tokie kaip vairavimo, poilsio ar kito darbo trukmė.

Taisyklės reglamentuoja, kas turi pašalinti gedimą

Mums į pagalbą ateina 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 165/2014. Būtent šiame dokumente pateikiama visa informacija apie tachografus, naudojamus kelių transporte. Čia rasime tikslius nurodymus, kaip elgtis įvykus tachografo gedimui.

Pagal reglamentą, būtent transporto įmonė yra atsakinga už gedimo pašalinimą. Žinoma, savininkas ar mechanikas negali to padaryti savarankiškai. Remontą gali atlikti tik patvirtintas montuotojas arba patvirtinta serviso įmonė.

Tachografo gedimas – kiek laiko užtruks gedimo šalinimas?

Remontui turime net 7 dienas. Tačiau čia kyla klausimas: nuo kada? Nuo momento, kai atsirado gedimas? Bet mes ne visada žinome, kad kažkas atsitiko su įrenginiu.

Svarbus yra įrašas, kurį matome reglamente, o konkrečiau 37 straipsnyje, kuriame sakoma: „nuo netinkamo veikimo nustatymo“. Taigi, pagrindinio gedimo (tachografo kortelės išėmimas, ekrane rodoma žinutė arba netgi negalėjimas naudotis tachografu) klausimas yra aiškus. Nuo momento, kai vairuotojas turėjo galimybę aptikti gedimą, pradedamas skaičiuoti 7 dienų terminas. Tačiau svarbu, kad savaitės poilsio atveju vairuotojas pastebės tai, pavyzdžiui, pirmadienio ryte, nes per tą laiką jis nenaudojo tachografo.

-
+

Labiau paslėptų defektų (duomenų įrašymo problemų, jutiklio gedimų) atveju gedimą galima nustatyti tik įmonei atlikus patikrinimą arba nuskaičius duomenis iš kortelės ar tachografo tik grįžus į bazę. Žinoma, jei anksčiau ekrane nebuvo tokio pranešimo.

Ir čia turėtume nepamiršti, kad pranešimas apie klaidą automatiškai įrašomas į atmintį. Taigi, kai vairuotojas paspaudžia mygtuką „OK“, pranešimas išnyks, tačiau patikrinimo metu atitinkamos institucijos gaus apie tai atitinkamą informaciją.

Avarinis maršrutas – sužinokite apie procedūrą

Kai gedimas įvyksta būnant bazėje, situacija yra paprasta: nuo jo nustatymo momento turime 7 dienas remontui. Transporto priemonę nukreipiame į patvirtintą servisą, kur atsikratome problemos. Bet ką reikėtų daryti, kai gedimas įvyksta kelionės metu?

Jei problema užklups vairuotoją kelyje, turime laikytis panašios procedūros, o būtent: gedimo pašalinimui turime 7 dienas nuo jo aptikimo. Tačiau čia atsiranda du galimi sprendimai: jei esame tikri, kad per šį laiką mums pavyks pasiekti bazę ir ten atlikti remontą, vairuotojas tęsia kelionę. Tačiau jei grįžti per tą laiką neįmanoma, būtina susisiekti su artimiausiu patvirtintu servisu ir ten atlikti prietaiso remontą.

Jei vairuotojas nusprendžia tęsti maršrutą, jis privalo registracijos lape ar laikiname registracijos lape užrašyti tokią informaciją:

– Įrašyti identifikavimo duomenis (vardą ir pavardę, vairuotojo pažymėjimo ir vairuotojo kortelės numerį) bei informaciją apie visus laikotarpius, kuriuos registravo prietaisas.

– Pasirašyti.

Šiuolaikinės problemos – naujausių tachografų gedimai

Tachografai, įrengiami po 2012 m., turi daugiau apsaugų (dvejopa transporto priemonių judėjimo identifikavimo sistema), todėl rodomų pranešimų ir gedimų gali būti daugiau.

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į gedimus „judesio jutiklio klaida“ arba „duomenų vientisumo sutrikimas“. Tokie įvykiai nurodo judesio jutiklio veikimo problemas, o tai reiškia – vairuotojo aktyvumo (vairavimo) registravimo problemas.

Tokius gedimus būtina pašalinti kuo greičiau, o nesant tokiai galimybei, labai tiksliai rankiniu būdu registruoti savo aktyvumą, vairavimą, darbą, poilsį – siekiant išvengti kaltinimo neregistruojant aktyvumo, už kurį skiriamos aukščiausios baudos, numatytos tarifų lentelėse.

Kita šiek tiek mažiau opi problema gali būti neaiškūs ar neteisingi pranešimai apie „ilgesnį darbo / vairavimo laiką“ ar sutrikdytą poilsį. Jau keletą metų tachografai, be jų pagrindinės darbo registravimo funkcijos, turi vairuotojo darbo laiko analizės mechanizmus. Tachografas nuolat tikrina, ar nebuvo viršytos ES teisės aktuose nustatytos normos. Tačiau verta paminėti, kad algoritmai, įdiegti tachografuose, ne visada visiškai atitinka analizės gaires ar principus sudėtingesnėse situacijose.

Kai kurie tachografai tinkama pertrauka laiko laikotarpį, užregistruotą kaip „buvimas žinioje“ stovėjimo metu, kiti tą patį buvimą žinioje įskaito į darbo laiką ir praneša apie darbo laiko trukmės pažeidimą. Priešingai nei numatyta taisyklėse, kai kurie tachografai laiko teisinga sistemą, kai važiavimo pertraukos skaidomos į 20 minučių ir 25 minučių dalis – kas yra neteisinga (susumavus gauname 45 minutes, tačiau antroji dalis turi būti ne mažiau kaip 30 minučių, ir čia įvyksta analizės klaida).

-
+

Šabloninės žinutės gali klaidinti

Šitie iš pirmo žvilgsnio palengvinimai vairuotojams gali apsunkinti darbą, kai, dezinformuotas klaidingo pranešimo, jis atsisako tęsti darbą – nepaisant spaudinio pakoregavimo rankiniu būdu, vairuotojas labiau pasitiki „dirbtiniu intelektu“ nei jo paties žiniomis ir patirtimi. Tokios situacijos nėra tachografo gedimas – vertėtų sutikrinti tokius pranešimus, pvz., analizuojant darbo laiko spaudinį.

Deja, vairuotojas ne visada turi tinkamo lygio įgūdžių. Dažnai turime papildomai susitikti su mūsų klientų vairuotojais, kad jau praktiniu būdu išnagrinėtume kelyje susidarančias situacijas. Toks mokymas draugiškoje atmosferoje per kelias valandas padidina darbuotojų pasitikėjimą savimi ir užtikrina teisingą ekrane pateikiamų pranešimų interpretavimą.

Tachografas, net jei jis rodo pranešimą apie problemą su darbo laiku, jokiu būdu neužblokuos galimybės toliau važiuoti, ir jei žinantis taisykles vairuotojas nutaria, kad tachografas padarė klaidingą analizę, jis gali ir privalo ignoruoti tokį „blogą patarėją“ ir tęsti darbą.

Todėl ypač svarbu pasirūpinti, kad vairuotojų žinių lygis būtų aukštas, kad jie galėtų jaustis drąsiai tarp visų techninių naujovių, siūlančių paruoštus, šabloninius sprendimus. Niekas negali atstoti profesionaliai parengto vairuotojo žinių ir patirties.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros