Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo persvarstymas buvo oficialiai priimtas Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) posėdyje. Prieštaravo tik Lenkija ir Vengrija. Didžioji Britanija, Kroatija, Lietuva ir Latvija susilaikė nuo balsavimo, patvirtinant abejones dėl vairuotojų komandiravimo ir pažangos trūkumo šioje srityje.

Bendrame pareiškime Lenkijos ir Vengrijos atstovai pastebėjo, kad esamos taisyklės „nustatė švelnų balansą tarp darbuotojų apsaugos ir laisvės teikti paslaugas“. Jie taip pat teigia, kad naujoji direktyva „nepagrįstai ir neproporcingu būdu apribos laisvę teikti paslaugas“.

„Vietoj to, kad būtų įrankiu darbuotojų apsaugai, tai tikėtina, kad taps protekcionistinių priemonių įgyvendinimo priemone“ – skaitome pareiškime. – „Labai tikėtina, kad tai sukels, kad pati teisinė komandiravimo įstaiga praras savo reikšmę, o tai labai pakenks visos Sąjungos konkurencingumui“.

Problema tai ne tik auganti biurokratija

Lenkija ir Vengrija išreiškė susirūpinimą, kad naujosios taisyklės itin paveiks mažas ir vidutines įmones, ypač dėl jose nustatytos administracinės naštos.

„Dvejų metų pereinamasis laikotarpis yra nepakankamas prisitaikymui prie naujų taisyklių, ypač MVĮ atveju“ – teigia politikai.

Jie pridūrė, kad tiek direktyvos persvarstymas, tiek „išsamios taisyklės, reglamentuojančios komandiravimą kelių transporto sektoriuje („lex specialis“ – Mobilumo paketas), turėtų būti laikomi paketu“.

„Derybos dėl „lex specialis“ vis dar vyksta, todėl direktyvos pokyčiai pagal apibrėžimą negali būti laikomi subalansuotais“ – apibendrino politikai.

Didžioji dauguma

Tačiau Lenkijos ir Vengrijos balsas buvo vienišas. Lietuva, kuriai direktyva nėra naudinga, susilaikė nuo balsavimo. Panašiai kaip ir Latvija. 22 valstybės balsavo dėl direktyvos persvarstymo. Kas toliau?

Kaip nurodo Danuta Jazlovecka, „po kelių dienų bus oficialus teisės akto pasirašymas, o tada laukiame naujos direktyvos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Praėjus dvidešimčiai dienų po paskelbimo, įsigalios nauja darbuotojų komandiravimo direktyva. Praėjus 2 metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo, Valstybės narės perkeldamos šią direktyvą turės pritaikyti nacionalinius įstatymus.

Redakcijos komentaras:

Prieštaravo dvi valstybės. Deja, Lietuva nusprendė išlikti pasyviojo stebėtojo vaidmenyje. Kodėl? Ko laukiame? Kur yra verslininkų interesų gynimas, garsiai skelbimas Lietuvos balso nešimas Europoje? Deja, dar kartą baigėsi tik politikų skelbimais.  

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros