Tai jau patvirtinta. To pareigūnai negalės reikalauti iš vairuotojų savaitės poilsio patikrinimo metu

Tai jau patvirtinta. To pareigūnai negalės reikalauti iš vairuotojų savaitės poilsio patikrinimo metu

Vidutinis skaitymo laikas 2 minutės

Diana Pascal

Diana Pascal

24.04.2019

Diana Pascal

Diana Pascal

24.04.2019
Tai jau patvirtinta. To pareigūnai negalės reikalauti iš vairuotojų savaitės poilsio patikrinimo metu

Kontrolės įstaigos ES šalyse turės šiek tiek apribotus įgaliojimus tikrinant sunkvežimių vairuotojų savaitės poilsį. Apie tai rašoma Europos Komisijos laiške Tarptautinei kelių transporto sąjungai (IRU).

Remiantis IRU gautu laišku, kontrolės įstaigos negali reikalauti iš vairuotojo jokių dokumentų, kurie patvirtintų 45 valandų poilsio praleidimą už transporto priemonės kabinos. Kalbama čia apie viešbučių kvitus arba sąskaitas – skaitome Vokietijos DSLV asociacijos, kuriai IRU perdavė Komisijos laišką, pranešime.

Siekiant paremti minėtus patarimus, Europos Komisija nukreipia į Reglamento (ES) Nr. 165/2014 36 str. Šiame straipsnyje nurodomi, kuriuos dokumentus turi pateikti vairuotojas tikrinimo įstaigų prašymu. „Dokumentas, patvirtinantis poilsio praleidimą už kabino, nebuvo į jį įtrauktas” – DSLV asociacija cituoja EK pagrindimą.

Bauda tik sugautiems veiksmo metu

Briuselis jau balandžio pradžioje pareiškė nuomonę dėl reguliaraus savaitės poilsio kontrolės ir reikalavimo, kad vairuotojas turėtų kvitą už viešbutį. Tai buvo reakcija į Ispanijos Susisiekimo ministerijos parengtą ataskaitą, kurioje pateiktos instrukcijos tarnyboms, kaip atlikti 45 valandų pertraukos patikrinimą.

Ispanai greitai pasitaisė ir pakeitė procedūrą. Šiuo metu už netinkamai atliekamą poilsį galima nubausti tik veiksmo metu sugautą vairuotoją. Tos pačios EK instrukcijos buvo įtrauktos į IRU skirtą laišką. Pagal jas, sunkvežimio vairuotojas gali būti nubaustas, jei patikrinimo metu jis praleidžia 45 valandų poilsį transporto priemonėje.

Nuobauda už kvito neturėjimą? Reikalaukite pinigų grąžinimo!

Europos Komisija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad jei įvyko anksčiau minėtoms nuorodoms neatitinkanti patikrinimo praktika, reikia susisiekti su kompetentingomis institucijomis, kad būtų atgauta už nuobaudą sumokėta suma. Tik reikėtų prisiminti, kad įstatymas netaikomas anksčiau sumokėtoms nuobaudoms – grąžinimo galima reikalauti tik naujų nuobaudų atveju.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi