TransInfo

Prancūzijos teismas panaikino nuobaudą už poilsį kabinoje

Prancūzijos teismas šį mėnesį panaikino 2019 m. birželio mėn. Rumunijos vežėjui skirtą baudą už reguliarų kassavaitinį poilsį transporto priemonės kabinoje.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

„2022 m. gegužės mėn. Prancūzijos teisėjas panaikino 2019 m. birželio mėn. DREAL pareigūnų Rumunijos įmonei skirtą 719 Eur baudą, už tariamą kassavaitinį poilsį vairuotojo kabinoje“, – praneša Rumunijos transporto portalas t-times.ro.

Vežėjas, padedamas Rumunijos vežėjų asociacijos UNTRR rekomenduoto teisininko, apskundė nuobaudą, nes vairuotojas nebuvo užkluptas darant nusižengimą, t. y. įprasto kassavaitinio poilsio metu stovinčioje transporto priemonės kabinoje.

Sunkvežimio vairuotojas buvo sustabdytas kelyje ir inspektorių apklausiamas prancūzų kalba – be vertėjo pagalbos – jam nežinoma kalba. Vyriškis apklausos metu neprisipažino, kad ilsėjosi transporto priemonėje. Dėl to teismas panaikino sankciją ir įpareigojo grąžinti 750 Eur.

„Pastaraisiais metais daugeliui Rumunijos vežėjų Prancūzijos valdžia skyrė baudas, patikrinus jų vairuotojus, nepaisant to, kad jų poilsio vieta buvo, pvz., giminaičių namai, o ne sunkvežimio kabina“, – praneša Rumunijos portalas.

Tokia Prancūzijos valdžios praktika prieštarauja tiek Prancūzijos teisės aktams, tiek Europos Komisijos gairems. Remiantis oficialiais dokumentais, teisėsaugos institucijos negali reikalauti, kad vairuotojas pateiktų dokumentus, įrodančius, kad jo įprasto kassavaitinio poilsio laikas prieš patikrinimus kelyje nebuvo praleistas transporto priemonėje.

Taip pat pagal Prancūzijos transporto ministerijos paskelbtas nuostatas, vairuotojui nereikia turėti jokio dokumento, kuris galėtų patvirtinti tikrinančiam asmeniui, kad kassavaitinio poilsio metu jis buvo ne transporto priemonės kabinoje. Jis turėtų būti užkluptas darant nusižengimą, o jo kaltę turi įrodyti inspektorius. Išimtis yra tada, kai vairuotojas pats prisipažįsta nakvojęs transporto priemonės kabinoje, netgi jai tai įvyko 28 dienas iki patikrinimo.

Prancūzija ir teisės aktų taikymas

Prancūzija yra viena pirmųjų šalių, įvedusių baudas už reguliarų kassavaitinį poilsį sunkvežimio kabinoje (2014 m.). Didžiausia baudos suma už šį nusikaltimą siekia net 30 tūkst. Eur.

Tai taip pat vienintelė šalis, įvedusi draudimą nakvoti mikroautobusuose. Nuo 2020 m. rugsėjo 3 d. penktos klasės bauda – 1,5 tūkst. Eur, taikoma „darbdaviui, kuris privertė savo darbuotoją kasdienio ar kas kassavaitinio poilsio laikotarpį praleisti komercinėje transporto priemonėje arba apgyvendinimo vietoje, kurioje nebuvo užtikrintos jo sveikatą gerbiančios saugos, komforto ir higienos sąlygos“.

Pagal Prancūzijos teisės aktus, darbdavys taip pat baudžiamas, jei darbuotojas negali pagrįsti, kad paskutinius poilsio laikotarpius praleido gerose sąlygose. Praėjusių metų pabaigoje Europos Komisija nusprendė, kad draudimas atsiimti kasdieninį ar kassavaitinį poilsį lengvosiose komercinėse transporto priemonėse pažeidžia Bendrijos teisę ir paragino Prancūziją laikytis ES vidaus rinkos taisyklių.

Paantraštės