Transportas ir logistika automobilių pramonėje. Tai ne tik „just in time” (1/3)

Transportas ir logistika automobilių pramonėje. Tai ne tik „just in time” (1/3)

Transportas ir logistika automobilių pramonėje. Tai ne tik „just in time” (1/3)

Automobilis susideda iš kelių tūkstančių dalių. Vien tik tai yra iššūkis gamintojams ir logistams. Šiuo atžvilgiu automotive sektorius laikomas labai reikliu. Dėl didelio gamybos sudėtingumo ypač svarbus ne tik užduočių vykdymo greitis, bet ir tikslumas. Logistikos paslaugos šioje srityje daugiausia susijusios su tiekimu į gamyklas ir techninio aptarnavimo centrus. Dažnai gamybos linijų atveju tai daroma pagal „just in time” principą, o tai gali būti papildomas sunkumas.

Automobilių pramonėje logistika ir transportas vadovaujamasi savo principais. Laiko požymis yra tai, kad gaminama daug tam tikro modelio variantų, kurių tūkstančiai komponentų gali būti tiekimi iš įvairių pramonės šakų: mašinų, chemijos ar elektros. Jų sudėjimas į visumą, pagal precizinį grafiką tai iššūkis logistikos tarnyboms. Kad logistikos operatorius/vežėjas – gamintojas galėtų sėkmingai bendradarbiauti, visų pirma būtina, kad šalys keistųsi informacija.

Tik ji palengvina:

– veiksmingą viso proceso kūrimą,

– tinkamą saugyklų ir buferinių zonų vietų įkūrimą,

– užduočių laiku atlikimą,

– tinkamo prekių saugumo (tiek sandėliavimo, tiek transporto metu), užtikrinimą,

– veikimą pagal galiojančius teisės aktus (aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos taisykles).

Tai atrodo suprantama, automotive sektoriuje transportas ir logisitka gauna ypatingą reikšmę.

Automotive sektoriaus transportas ir logisitka reikalauja glaudaus vežėjo, siuntėjo ir logistikos operatoriaus bendradarbiavimo

Rinkoje yra daug įmonių turinčių ilgametę patirtį aptarnaujant šio sektoriaus klientus. Subkomponentų pristatymo atveju labai svarbu suprasti principą „just in time“ (pristatymas laiku). Jis svarbiausias gamybos linijų darbo organizavime. „Just in time“ reiškia subkomponentų pristatymą būtent tuo metu, kai jų reikia. Bendradarbiavimas pirmiausia turi būti grindžiamas komunikacijos ir operacijų sinchronizavimu gamintojo-tiekėjo-logistikos operatoriaus linijoje. Ir tai trumpuoju ir ilgalaikiu laikotarpiu.

„Just in time“ netoleruoja jokių vėlavimų, nes tai gali sustabdyti gamybos liniją, o tai reiškia nuostolius. Siekiant išvengti tokio pobūdžio problemų, kiekvieną kartą analizuojant sandėliavimo ir transportavimo procesus turėtų būti sukurtas atsarginis sprendimas, kad nenumatytų įvykių atveju būtų galima greitai įgyvendinti „B planą“. Telematika taip pat yra ypač svarbi, nes tai palengvina pastovią „just in time“ pristatyme esančių prekių vietos kontrolę.

Pastaraisiais metais, kaip tik automotive sektoriuje išsivystė (reikalaujanti dar tikslesnių pristatymų) sistema atitinkanti tikslius surinkimo linijos gamybos poreikius – „just in sequence“ (tiksliai pagal gamybos linijos seką).

WMS analizuoja rotacijos lygį

Proceso informatizavimas leidžia sutrumpinti atsako į kliento užsakymą laiką ir dėl to prekės pristatomos laiku. Iš tiesų tai tikrai yra vadovėlis struktūrizuoto šio sektoriaus logistikos pasiūlymo pagrindas.

Automotive sektoriui skiri pristatymai paprastai reikalauja plačios WMS sistemos, kuri tarp kitko apibrėžia prekių kategorijas ir pakavimo taisykles, panaudojimą. Be to, šioje kategorijoje sistema nustato SKU duomenų rotacijos lygius ir atitinkamai paskirsto saugojimo zonas.

Projektuojant automotive sektoriaus produktų saugyklą, reikia turėti omenyje ne tik saugomų prekių matmenų ir vertės analizę, bet ir visų pirma rotacijos analizę. Nedidelių matmenų prekės turėtų būti atskirose lentynų saugojimo vietose. Jei tai vertingos prekės, tokios zonos turėtų būti papildomai aprūpintos prieigos kontrolės sistemomis. Jei tam tikra prekė yra papildomai klasifikuojama kaip pavojinga medžiaga (pvz., oro pagalvės, saugos diržų įtempikliai), būtina atskirti kitą zoną pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Kokybės kontrolės procesas yra pavaldus gamybos linijos darbui. Ši kontrolė yra griežtai formalizuota ir apibrėžta aiškiomis procedūromis.

Svarbus logistikos paslaugos elementas yra jau pagamintų produktų platinimas galutiniams gavėjams. Visų pirma svarbu užtikrinti produkto saugą (apsauga nuo pažeidimų transporto metu, nuo vagystės ir išorinių veiksnių).

Pristatymo laikas yra svarbus, tačiau jis yra antrinis tinkamos prekių apsaugos atžvilgiu. Atsižvelgiant į produkto specifiškumą, pristatymai turi būti atliekami su specialiais transportais, kurie padidina išlaidas, tačiau užtikrina maksimalų saugumą.

EDI pagreitina dokumentų srautą

Laiko ženklas – tai vis dažniau automotive naudojamas elektroninis duomenų ir kitų EDI (Electronic Data Interchange) dokumentų siuntimas. Tai yra jų siuntimas iš vienos organizacijos kompiuterio taikomosios programos arba duomenų bazės į kitos organizacijos taikomąją programą arba duomenų bazę.

Tai pagreitina dokumentų srautą ir palengvina keitimąsi informacija. Dirbant „just in time“ bei „just in sequence“ sistemose tai ypač svarbu. Viskas, paprasčiausiai kalbant, yra pagrįsta elektroninio pašto principais ir tai nepriklauso nuo naudojamos įrangos ir programinės įrangos savybių. Elektroninio keitimosi duomenimis elementai: elektroninė sąskaita-faktūra, apskaitos dokumentų apyvartos kontrolė, tiekimo tinklų valdymas ir kt. Elektroninis parašas taip pat tampa vis labiau paplitęs.

Kaip šie sprendimai praverčia automotive logistikai? Paskutinis „Adampol“ atliktas EDI diegimas buvo susijęs su žinoma elektrinius automobilius gaminančia įmone. Pagrindinė ryšio funkcija buvo krovinių užsakymų sąsaja ir pakrovimo ir iškrovimo patvirtinimo pranešimai. Būtina buvo sukurti visiškai naują komunikacijos protokolą, kas buvo iššūkis IT skyriui.

– Kita nedidelė kliūtis buvo tai, kad komunikacija vyksta čia ne vienašališkai ar dvišaliu, o trišaliu (Klientas, Uostas ir Mes) būdu. Visa ši informacija turėjo būti parengta per labai trumpą laiką, atitikti trims sistemoms ir būti pagrįsta ne standartine failų su pranešimais keitimosi procedūra, o informacijos mainų technologija, pagrįsta http – Webservice protokolu. Be visiškai naujo mums ryšio, klientas buvo pradėjęs savo vidaus sistemą, kurioje ką tik buvo baigtas bandymų etapas. Buvo keletas kliūčių, tačiau įgyvendinimas buvo sėkmingai baigtas – paaiškino „Adampol“ atstovas.

Siuntėjai tikrina vežėjus

Siuntėjai turi specialius reikalavimus vežėjams ir logistikos operatoriams. Vertinami sertifikatai. Daugelis automotive veikiančių vežėjų pripažįsta, kad prieš pasirašant sutartį, kyla klausimas dėl siuntėjų turimų sertifikatų tipo.

Daugelis dokumentų vertinančių vežėjų patikimumą, daugiausia dėmesio skiria visos tiekimo grandinės saugumui, tai yra ir galutiniams subrangovams, apie kurių buvimą siuntėjas paprasčiausiai negali turėti informacijos. Sertifikatų, kuriuos mes nagrinėjame automotive sektoriuje, pavyzdžiai yra ISO 28000 (Security Management System for the Supply Chain) apimantis tiekimo grandinės saugumo sritį, kuris pagal sritį yra taip pat universalus kaip ir jo pirmtakas, „TCC Elite“ (Trans.eu Certified). Automotive praverčia TAPA TSR (Trucking Security Requirements).

Norint tai gauti reikia atlikti auditą arba procedūrą, kuri patikrina, ar įmonė atitinka reikalavimus ir sertifikavimo standartus. Paprastai kalbant, tai yra dokumentų ir procedūrų, pagal kurias veikia vežėjas, patikrinimas.

Kartais konkrečių sertifikatų atveju tai taikoma labai išsamiems sprendimams, pvz., telematikos naudojimui.

– Šiandien, nepaisant didžiulio vietinių transporto įmonių potencialo, tik pusė jų turi telematikos sistemas, taigi ir sistemas, skirtas stebėti parką realiuoju laiku. Todėl mūsų sertifikuotų bendrovių sunkvežimiai turi būti aprūpinti GPS sistemomis – aiškina Trans.INFO svetainėje vyresnioji auditorė Katažyna Transukaria-Bylok (Katarzyna Transukaria-Bylok), kuri vadovauja TCC Elite sertifikavimo programai.

Kitoje dalyje parašysime apie logistikoje ir transporte naudojamas saugojimo sistemas, transporto priemones ir kitus įrankius.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)