TransInfo

Erikas Ovcarenko/BNS

Transporto įmonių rizikos vertinimo kontrolė. Procedūros ir administracinė atsakomybė

Europos Sąjungos šalyse įvesta nauja kelių transporto pažeidimų rizikos vertinimo sistema. Pakeistoje patikrinimų tvarkoje numatyta reikalavimus pažeidžiančias įmones tikrinti dažniau, o įstatymų besilaikančius vežėjus – rečiau.

Vidutinis skaitymo laikas 5 minutės

Prie naujos rizikos vertinimo sistemos Europos Sąjungos šalyse pereita dėl Mobilumo pakete numatytų pakeitimų – pažeidimų, susijusių su vairavimo laiku, pertraukomis bei tachografų naudojimu. Transporto įmonių rizikos lygiui apskaičiuoti taikoma nauja bendra formulė. Tarnybos atsižvelgs į patikrinimų keliuose ir transporto įmonėse rezultatus. 

„Bendroje formulėje turėtų būti atsižvelgiama į padarytų pažeidimų skaičių, sunkumą ir dažnumą, kontrolės, per kurią jokių pažeidimų nenustatyta, rezultatus ir į tai, ar kelių transporto įmonė visose savo transporto priemonėse naudojo išmaniuosius tachografus“, – rašoma Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/22/EB taikymo taisyklės, susijusios su bendra transporto įmonių rizikos vertinimo apskaičiavimo formule.

Paaiškėjus rizikos laipsniui, kiekviena transporto įmonė bus priskirta vienai iš keturių rizikos grupių, pažymėtų spalvotais kodais (reitingas yra prieinamas tikrinimo tarnyboms):

  1. Pilka spalva – įmonės, kurios nebuvo patikrintos.
  2. Žalia – mažos rizikos vežėjai.
  3. Oranžinė – vidutinės rizikos vežėjai.
  4. Raudona – didelės rizikos vežėjai.

Raudonoje grupėje esančios bendrovės tikrinamos pirmiausia. 

„Galutiniame įmonės rizikos vertinime atsižvelgiama į bendrą patikrinimų, atliktų tiek kelyje, tiek jos patalpose, skaičių, įskaitant patikrinimus, per kuriuos nebuvo nustatyta jokių pažeidimų“, – nurodoma Reglamente (ES) 2022/695.

Vairuotojų ir įmonių patikrinimai

Kaip laikomasi Mobilumo paketo nuostatų, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) tikrina atlikdama tiek sunkiasvorių transporto priemonių priežiūrą Lietuvos keliuose, tiek planinius 2023 m. transporto įmonių patikrinimus. Kontrolę vykdo LTSA ir Valstybinė darbo inspekcija (pagal savo kompetenciją).

LTSA pareigūnai tikrina:

  • ar sunkvežimių vairuotojai nesiilsi transporto priemonėje, kai naudojasi normaliu kassavaitiniu poilsiu ar bet kokiu ilgiau nei 45 valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuriuo kompensuojami ankstesni sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiai,
  • ar per keturias savaites užtikrinamas vairuotojo grįžimas į vežėjo registracijos šalį arba į jo gyvenamąją vietą, kad vairuotojas galėtų pasinaudoti bent vienu normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu,
  • ar užtikrinama, kad įmonės turimos transporto priemonės, su kuriomis vykdomas tarptautinis krovinių vežimas, grįžtų į įmonę jos registracijos adresu ne vėliau kaip kas aštuonias savaites,
  • ar transporto priemonių, kuriuose įrengti skaitmeniniai tachografai, vairuotojai įveda šalies simbolį kaskart, kai kerta sieną,
  • ar laikomasi kabotažo operacijų reikalavimų šalies viduje (tai apima užsienio vežėjų kabotažo operacijas Lietuvos teritorijoje),
  • ar informaciją apie komandiruotus vairuotojus vežėjai teikia vairuotojų komandiravimo portale.

LTSA pareigūnai duomenis apie užsienio vežėjų į Lietuvą komandiruotus vairuotojus tikrina taikydami kontrolę šių vežėjų transporto priemonėms keliuose, Lietuvos vairuotojų komandiravimą kontroliuoja užsienio šalių kompetentingos institucijos. 

„LTSA gauna prašymų tarpininkauti tarp suinteresuotos užsienio kontroliuojančios institucijos ir Lietuvos vežėjo pateikiant duomenis apie komandiruotą vairuotoją. Esame sulaukę per dvidešimt tokių užklausų“, – aiškina Eglė Kučinskaitė, LTSA Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja.

Jos teigimu, transporto priemonių patikrinimai keliuose vykdomi nuolat ir yra netikėti, transporto įmonės patikrinimas gali pasikartoti. 

„Tai priklauso nuo nustatomų pažeidimų tikrinant tiek vežėjų transporto priemones kelyje, tiek pačią įmonę“, – sako LTSA atstovė.

Transporto įmonių kontrolės procedūros

LTSA sudaro metinį tikrintinų transporto įmonių sąrašą atsižvelgdama į iš užsienio šalių gautą informaciją apie ten padarytus ir Lietuvoje nustatytus pažeidimus (labai sunkius ir sunkiausius). Patvirtintas numatomų tikrinti įmonių sąrašas kasmet skelbiamas Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

„Patvirtinus metinį tikrintinų įmonių sąrašą, kiekvienai iš jų išsiunčiamas pranešimas apie įtraukimą į patikrinimų planą, o artėjant pačiam patikrinimui – teisės aktai numato, kad įmonė turi būti informuota ne vėliau kaip dešimt darbo dienų iki numatyto patikrinimo dienos“, – tvirtina E. Kučinskaitė.

Transporto įmonių kontrolės procedūros atrodo taip: tikrinimo dieną LTSA pareigūnas, pradėjęs tikrinimą, analizuoja įmonės pateiktus vairuotojų darbo ir poilsio režimo duomenis, sužiūrėdamas tiek vairavimo (darbo) ir poilsio režimą, tiek kaip laikomasi Mobilumo paketo nuostatų. Tam naudojama speciali šių duomenų analizavimo programa. 

„Be šių duomenų patikrinimo, vertinamas įmonės atitikimas licencijavimo sąlygų reikalavimus. Baigus tikrinimą, rezultatai surašomi įmonės patikrinimo akte, su jais supažindinamas jos vadovas ar už krovinių arba keleivių veiklą atsakingas asmuo (transporto vadybininkas). Nustačius pažeidimų, už kuriuos numatoma administracinė atsakomybė, transporto vadybininkui surašomas administracinio nusižengimo protokolas“, – komentuoja E. Kučinskaitė.

Tai tik straipsnio dalis. Visą tekstą galite perskaityti Žurnalo transporto vadovams numeryje. Spustelėkite žemiau esantį paveikslėlį ir atidarykite žurnalą.

Paantraštės