Tranzito garantija – kas tai ir kodėl jos būtinai reikia?
Julius Kalinskas/BNS nuotr.

Tranzito garantija – kas tai ir kodėl jos būtinai reikia?

Tranzito garantija - tai raštiškas garanto įsipareigojimas atsakyti muitinei už prekėms taikomų muitinės tranzito  procedūrų reikalavimų  įvykdymą  pervežant muitinės prižiūrimas prekes iš vienos muitinės įstaigos į kitą. Garantijos paskirtis - užtikrinti galinčių atsirasti mokestinių prievolių (nesumokėtų mokesčių) susijusių su tranzito procedūra, įvykdymą.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Lina Petronienė

Lina Petronienė

31.05.2023

Tranzito garantija - tai raštiškas garanto įsipareigojimas atsakyti muitinei už prekėms taikomų muitinės tranzito  procedūrų reikalavimų  įvykdymą  pervežant muitinės prižiūrimas prekes iš vienos muitinės įstaigos į kitą. Garantijos paskirtis - užtikrinti galinčių atsirasti mokestinių prievolių (nesumokėtų mokesčių) susijusių su tranzito procedūra, įvykdymą.

Tranzito garantija – kas tai ir kodėl jos būtinai reikia?
Julius Kalinskas/BNS nuotr.

Teikiant paslaugas klientams muitinės tarpininkas prisiima atsakomybę kaip tranzito procedūros vykdytojas. Tranzito procedūros vykdytojas – asmuo atsakingas muitinei už prekėms taikomų tranzito procedūros reikalavimų įvykdymą: tranzito deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą, pateiktų dokumentų autentiškumą, procedūros įvykdymo užtikrinimą, mokesčių sumokėjimą.

Kada muitinė reikalauja garantijos? 

  • Atidedant muitų ir mokesčių sumokėjimą, taip pat taikant kitas mokėjimo lengvatas (atidedant nepriemokų išieškojimą, nustatant ilgesnį jų sumokėjimo terminą arba jį išdėstant);
  • Steigiant muitinės sandėlius, laikinojo saugojimo sandėlius, laikinai saugant prekes ne laikinojo saugojimo sandėliuose;
  • Taikant Sąjungos/ bendrąsias tranzito, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti, laikinojo išvežimo perdirbti, galutinio vartojimo procedūras;
  • Importuojant pakaitos produktus prieš prekių laikinąjį išvežimą perdirbti;
  • Išleidžiant į laisvąją apyvartą prekes, dėl kurių mokestinės prievolės dydis gali būti didesnis (paimtas prekių mėginys, bus tikslinama prekių muitinė vertė ir pan.);
  • Kitais nereikšmingais atvejais.

Garantijos nereikalaujama:

  • Iš valstybės, regioninės ir vietos valdžios institucijų arba kitų institucijų, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, kai jos vykdo savo veiklą kaip valdžios institucijos;
  • Vežant prekes stacionariomis transporto priemonėmis;
  • Kai Sąjungos tranzito procedūra prekėms, gabenamoms jūra arba oru tarp Sąjungos uostų arba oro uostų, įforminama naudojantis supaprastinimu (leidžiama elektroninį transporto dokumentą pateikti vietoj muitinės deklaracijos);
  • Kitais nereikšmingais atvejais.

Tranzito deklaracijos paruošimo ir garantijos paslauga vežėjui kainuoja tik keliasdešimt eurų, tačiau klientai dažnai nesusimąsto, kokio dydžio atsakomybė tenka pažeidus tranzito procedūrą. Tarpininkas tokiu atveju privalės įvykdyti visus įsipareigojimus muitinei ir  sumokėti nustatyto dydžio mokesčius. 

Tranzito procedūrų pažeidimai gali atsirasti dėl paprasčiausių priežasčių. Pavyzdžiui, dažniausiai pasitaikant klaida, kai vairuotojas, prekes pristato gavėjui ir neužvažiuoja į muitinę. Kitas dažnai pasitaikantis atvejis, kai vairuotojas gavėjui neperduoda informacijos, dokumentų ir tranzito deklaracijos, kur matyti, kad prekės yra muitinės prižiūrimos ir kontroliuojamos bei privalo būti sumokėti importo mokesčiai. 

„Bunasta“ dažnai susiduria su situacija, kai kreipiasi klientai su problemomis, nors paslauga buvo suteikta kito muitinės tarpininko. Ne visi muitinės tarpininkai turi pakankamai kompetencijų, kaip spręsti vieną ir kitą klausimą. Pasitaiko atvejų, kai kreipiasi klientai dėl milijoninės garantijos išdavimo savaitgaliais arba nakties metu.

Renkantis muitinės tarpininką rekomenduojama atkreipti dėmesį, kur įmonė turi savo biurus ir kokiomis kalbomis aptarnaujami klientai. Dažni atvejai, kai įmonių deklarantas sugeba tik paruošti tranzito deklaraciją, tačiau nemokėdamas kalbos negali vežėjui padėti kilus klausimams. 

Straipsnio autorė: Lina Petronienė, „Bunasta“ Europos muitinės paslaugų padalinio vadovė

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)