Šių šalių uostai jau uždaryti Rusijos laivams
AronHerne / Pixabay/ Pixabay Licence

Šių šalių uostai jau uždaryti Rusijos laivams

Kelios Europos Sąjungos šalys jau uždarė savo uostus Rusijos laivams. Blokadas taiko Belgija, Bulgarija, Estija, Lietuva, Rumunija ir Italija.

Kelios Europos Sąjungos šalys jau uždarė savo uostus Rusijos laivams. Blokadas taiko Belgija, Bulgarija, Estija, Lietuva, Rumunija ir Italija.

Šių šalių uostai jau uždaryti Rusijos laivams
AronHerne / Pixabay/ Pixabay Licence

Šių metų balandžio 8 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė dar vieną sankcijų Rusijai paketą. Jame nurodytas, tarp kitko. draudimas įplaukti į ES valstybių narių uostus Rusijos ir Baltarusijos krovininiams laivams, išskyrus nedidelę išimtį tam tikrų kategorijų maisto ir humanitarinį transportą atliekantiems laivams. Kai kurios Bendrijos valstybės narės jau paskelbė draudimo įvedimą.

Belgija

Nuo sekmadienio, balandžio 17 d., Rusijos laivams uždrausta įplaukti į Belgijos uostus. Šis draudimas galioja ir laivams, kurie po šių metų vasario 24 d., tai yra prasidėjus Rusijos kariuomenės invazijai į Ukrainą, pakeitė Rusijos vėliavą į kitą. Bet kuris Rusijos laivas, teisėtai įplaukęs į Belgiją prieš įvedant sankcijas, galės iš uosto išplaukti. Tačiau kai jis išplauks, negalės grįžti, nebent įrodys, kad pagal ES teisę jam taikomos išimtys. Norint, kad Rusijos laivas būtų aptarnaujamas Belgijos uoste, turi būti gautas ten esančio Jūrų informacijos centro leidimas.

„Leidimas suteikiamas individualiai kiekvienam laivui, konkrečiam uostui, konkrečiam kroviniui, konkrečiam laikotarpiui“, – sakė teisingumo ir Šiaurės jūros ministras Vincent Van Quickenborne.

Tokios išimtys, inter alia, apima gamtinių dujų ir naftos bei visų farmacijos, medicinos, žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant kviečius ir trąšas, ES pirkimą, importą ar gabenimą. Taip pat iki rugpjūčio 10 d. galima gabenti branduolinį kurą ir kitas prekes, būtinas branduolinei energijai veikti, bei pirkti, importuoti ar gabenti į ES anglies ir kito kietojo iškastinio kuro pirkimas, importas ar gabenimas.

Bulgarija

Bulgarijos jūrų administracijos duomenimis, nuo balandžio 16 d. laivai su Rusijos vėliava (ir tie, kurie buvo su Rusijos vėliava iki vasario 24 d.) nebegali įplaukti į Bulgarijos jūrų ir upių uostus.

Estija

„Estijos uostai nuo sekmadienio uždaryti Rusijos laivams“, – remdamasi Ekonomikos reikalų ir infrastruktūros ministerijos informacija pranešė vietos visuomeninis radijas ir televizija ERR. Ministerijos vadovas Taavi Aas sakė, kad Europa peržiūri savo ekonominę veiklą ir tampa vis labiau nepriklausoma nuo Rusijos, nes „Kremlius nerodo agresijos pabaigos ženklų“.

Draudimas, kaip ir kitose ES šalyse, galioja ir Rusijos laivams, vėliavą pakeitusiems po vasario 24 d., t. y. prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą. Jis nebus taikomas laivams, kuriems reikia pagalbos, tačiau dėl to sprendimą priims policija ir pasieniečiai.

Lietuva

Rusijos laivai nebeįleidžiami į Klaipėdą nuo šeštadienio.

„Uostų veikla turi didžiulę reikšmę tarptautinei prekybai. Laivų su Rusijos Federacijos vėliava įplaukimo sustabdymas yra dalis poveikio šios šalies ekonomikai ir valdžios sprendimams“, – pranešime sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Draudimas galioja ir visiems laivams, kurie po vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, pakeitė Rusijos vėliavą arba registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą arba registrą.

Rumunija

Nuo balandžio 17 d. draudimas įplaukti su Rusijos vėliava plaukiojantiems laivams galioja ir Rumunijoje. Draudimas galioja ir krovininiams laivams, bei pramoginiams laivams ir net jachtoms“, – informuoja Rumunijos karinio jūrų laivyno biuras (ANR).

Išimtys taikomos laivams, kuriems reikalinga pagalba ir kurie ieško prieglobsčio arba dėl avarijos sustoti uoste dėl jūrų saugumo ar siekiant išgelbėti gyvybes jūroje.

„Be to, apribojimai netaikomi laivams, gabenantiems dujas, naftą, naftos produktus, titaną, aliuminį, varį, nikelį, paladį, geležies rūdą, nesankcionuotus farmacijos produktus, maistą, žemės ūkio produktus, trąšas, branduolinį kurą ir atominės elektrinės įrangą, anglį ir kitas naudingąsias iškasenas, kurios yra kuras ES teritorijoje“, – praneša vietos žiniasklaidą.

Italija

Nuo sekmadienio, balandžio 17 d., Rusijos laivams uždaryti ir Italijos uostai.

Pagal šeštadienį Italijos naujienų agentūros „Ansa“ paskelbtą aplinkraštį, šiuo metu Italijos uostuose esantys Rusijos laivai turi išplaukti tik prekybai pasibaigus.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)