Už mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą baudos iki 30 tūkst. Eur. Nauji teisės aktai tik transporto sektoriui
Transcash.eu nuotr.

Už mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą baudos iki 30 tūkst. Eur. Nauji teisės aktai tik transporto sektoriui

Šį mėnesį Ispanijoje įsigaliojo nauji teisės aktai, pagal kuriuos taikomos baudos už mokėjimo tvarkos pažeidimą. Šie teisės aktai susiję tik su kelių transporto sektoriumi. Už uždelstus mokėjimus gresia net iki 30 tūkst. Eur bauda.

Šį mėnesį Ispanijoje įsigaliojo nauji teisės aktai, pagal kuriuos taikomos baudos už mokėjimo tvarkos pažeidimą. Šie teisės aktai susiję tik su kelių transporto sektoriumi. Už uždelstus mokėjimus gresia net iki 30 tūkst. Eur bauda.

Už mokėjimo įsipareigojimų nevykdymą baudos iki 30 tūkst. Eur. Nauji teisės aktai tik transporto sektoriui
Transcash.eu nuotr.

Spalio 2 dieną Ispanijos įstatymų leidinyje BOE (Boletín Oficial del Estado) paskelbtas naujas įstatymas, kuriuo bandoma išspręsti neatliktų mokėjimų kelių transporto sektoriuje problemą. Šis įstatymas įsigalioja nuo spalio 3 dienos ir numato didžiules baudas, siekiančias 6 tūkst. Eur už pavėluotus mokėjimus. Už pakartotinus pažeidimus baudos gali būti padidintos iki 30 tūkst. Eur.

Ispanijoje priimtas įstatymas visų pirma klasifikuoja įstatymo numatyto maksimalaus mokėjimo termino viršijimą kaip rimtą pažeidimą, kai už mokėjimą atsakinga šalis yra ne vartotojas, o transporto kaina lygi arba mažesnė nei 3 tūkst. Eur. Tuo atveju, kai vėluojama mokėti, o transporto paslaugos kaina didesnė nei 3 tūkst. eurų, kalbama jau apie rimtą pažeidimą.

Ispanijoje taikomos baudos už pavėluotus mokėjimus

Baudos, skiriamos už uždelstus mokėjimus už transporto paslaugas, priklauso nuo mokėtinos sumos dydžio:

nuo 401 iki 600 Eur, kai transporto kaina mažesnė nei 1000 Eur,

nuo 601 iki 800 Eur, kai transporto kaina nuo 1000 iki 1500 Eur,

nuo 801 iki 1000 Eur, kai transporto kaina nuo 1501 iki 3000 Eur,

nuo 1001 iki 2000 Eur, kai transporto kaina nuo 3001 iki 4000 Eur,

nuo 2001 iki 4000 Eur, kai transporto kaina nuo 4001 iki 6000 Eur,

nuo 4001 iki 6000 Eur, kai transporto kaina didesnė nei 6000 Eur.

nuo 6001 iki 18 tūkst. Eur, jeigu atsakingas asmuo buvo jau nubaustas, jo atžvilgiu vykdant administracinę procedūrą už bet kokį kitą labai rimtą pažeidimą per pastaruosius 12 mėnesių. Bauda gali būti padidinta iki 30 tūkst. eurų, jeigu vėlavimas mokėti daro esminę įtaką kreditoriaus mokumui arba kai maksimalus mokėjimo terminas, numatytas pagal teisės aktus, viršijamas daugiau nei 120 dienų.

Naujas įstatymas, tai vyriausybės bandymas susidoroti su viena didžiausių problemų transporto sektoriuje. Transporto sąjungų federacijos „Fenadismer“ teigimu, šiuo metu dviem iš trijų mokėjimų, klientų atliekamų transporto įmonėms, atvejais buvo pažeidžiami galiojantys teisės aktai. Beveik pusė vėluojamų apmokėti sąskaitų apmokama praėjus daugiau nei 90 dienų, o viena ketvirtoji praėjus net daugiau nei 120 dienų.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)