Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Atsižvelgdami į didelį sektoriaus susidomėjimą, parengėme atsakymus į svarbiausius klausimus susijusius su komandiravimu dirbti Belgijoje.

Vairuotojų komandiravimas į Belgija ir toliau sukelia nemažai problemų sektoriuje. Dėl šios priežasties parengėme populiariausių klausimų ir atsakymų, kaip turi būti daroma, rinkinį.

1. Kokios taisyklės reglamentuoja darbuotojų komandiravimą į Belgiją?

Prievolę mokėti minimalų darbo užmokestį komandiruotiems į Belgiją darbuotojams nustatė teisės aktas Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.

2. Kada atsiranda pareiga mokėti darbo užmokestį?

Remiantis Belgijos pateikta informacija, prievolė mokėti minimalų darbo užmokestį Belgijoje kyla

– vykdant pervežimus Belgijos Karalystės teritorijoje, kai juos vykdo bendrovės, kurių būstinė yra kitoje valstybėje narėje, ir dalyvauja darbuotojas / vairuotojas, atliekantis pervežimą pagal kliento arba vežėjo iš Belgijos užsakymą (pagal komercinę sutartį, sudarytą tarp dviejų bendrovių);

– vykdant kabotažą Belgijos teritorijoje.

3. Kada ir kaip turi būti vykdomas pranešimas?

Pranešimas vykdomas kiekvieną kartą pervežimo, vykdant kurį turi būti mokamas minimalus atlyginimas Belgijos teritorijoje, terminui.

Pranešimai atliekami naudojantis ekonomine platforma LIMOSA, kurią galima rasti puslapyje: http://www.limosa.be/

4. Ar yra reikalingas atstovas?

Atstovą, turintį korespondencijos adresą Belgijos teritorijoje, skirti nėra būtina. Yra reikalaujama tik turėti „asmenį ryšiams palaikyti” – tai gali būti bendrovės savininkas arba kliento darbuotojas (patariame, kad paskirtas asmuo galėtų bendrauti bent jau anglų kalba). Su asmeniu ryšiams palaikyti nėra būtina pasirašyti sutartį.

5. Kokie dokumentai turi būti transporto priemonėje?

Be standartinių dokumentų, transporto priemonėje turi būti LIMOSA Document L1 pranešimo patvirtinimas. Kaip ir kitose šalyse, mes taip pat rekomenduojame, kad automobilio salone būtų dokumentas A1.

6. Kokios yra minimalaus darbo užmokesčio skaičiavimo taisyklės ir dydžiai?

Minimalus darbo užmokestis yra mokamas pagal Belgijoje galiojančias transporto sektoriaus kolektyvines sutartis – Transport routier et la logistique pour compte de tiers: sous-secteur personel roulant.

Be minimalaus darbo valandos atlyginimo, transporto sektoriaus kolektyvinėje sutartyje taip pat numatyta mokėti kitas išmokas (pvz. už prieinamumo valandas, stažą, susijusias su verslo kelione)

7. Kokie yra privalomi minimalūs darbo užmokesčio tarifai transporto sektoriuje?

Minimalaus darbo užmokesčio tarifai pavaizduoti šioje lentelėje:

Kelių personalo minimalus darbo užmokestis (bruto, val.)

Komandos nariai 38 valandos per savaitę, Eur
Perkrovėjas – palydovas 10,596
Besimokantis darbuotojas (gaunantis patyrusio darbuotojo pagalbą) 10,596

Transporto priemonės, kurios didžiausia pakrovimo masė mažesnė nei 7 tonos, operatorius

Darbuotojas, teikiantis kurjerio paslaugas < kaip 6 mėnesiai stažo sektoriuje (A kategorija)

11,006

Transporto priemonės, kurios didžiausia pakrovimo masė yra nuo 7 iki 15 tonų, operatorius

Darbuotojas, teikiantis kurjerio paslaugas > kaip 6 mėnesiai stažo sektoriuje (B kategorija)

11,2535

Transporto priemonės, kurios didžiausia pakrovimo masė yra didesnė arba lygi 15 tonų, operatorius

Traktoriaus + priekabos vairuotojas

Transporto priemonės – šaldytuvo operatorius

Kurjerių bendrovės darbuotojas

11,6475

9. Kokios nuobaudos gali būti skiriamos įmonėms už minėtų nuostatų nesilaikymą?

Baudos dėl LIMOSA deklaracijos nebuvimo ar pavėluoto užpildymo gali siekti 400-4.000 Eur. Informaciją apie kitas baudas vežėjams, kurios siekia keliasdešimt tūkstančių eurų, rasite adresu: http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=4704

 

Dėl pirmiau išdėstytų aplinkybių, svarbu yra nepamiršti pildyti vairuotojų, komandiruojamų dirbti Belgijos teritorijoje, įvažiavimo ir išvažiavimo registrus, tam, kad su jais būtų tinkamai atsiskaityta.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros