Verslo tendencijos ir ekonominių vertinimų rodiklis. Pasitikėjimo rodiklis sumažėjo

Verslo tendencijos ir ekonominių vertinimų rodiklis. Pasitikėjimo rodiklis sumažėjo

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

Trans.INFO

Trans.INFO

04.12.2020

Trans.INFO

Trans.INFO

04.12.2020
Verslo tendencijos ir ekonominių vertinimų rodiklis. Pasitikėjimo rodiklis sumažėjo

Ekonominių vertinimų rodiklis 2020 m. lapkritį, palyginti su spaliu, sumažėjo 6 proc. punktais ir sudarė minus 8 proc., praneša Statistikos departamentas. Tam įtakos turėjo blogėjanti situacija dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos.

Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2019 m. lapkričiu, sumažėjo 14 proc. punktų. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 35, prekybos – 13, vartotojų – 7, pramonės ir statybos – 3 procentiniais punktais.

Pramonė ir gamyba

Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, pramonės pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 5 proc. punktais. Tam įtakos turėjo pesimistiška gamybos prognozė. Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis sumažėjo nuo 27 iki 20 proc., o prognozuojančių mažėjimą – padidėjo nuo 20 iki 30 proc. 

Blogesnė ir gaminių eksporto prognozė: 19 proc. įmonių prognozavo eksporto didėjimą, 20 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 25 ir 16 proc.). Panašiai kaip ir prieš mėnesį, dauguma (79 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 9 proc. – planavo mažinti, 12 proc. – didinti.

Tačiau tiek pramonės produkcijos gamyba, tiek gaminamos produkcijos paklausa lapkritį, palyginti su spaliu, padidėjo: 35 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba padidėjo, 19 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 27 ir 26 proc.). Gaminamos produkcijos paklausos padidėjimą nurodė 31 proc. apklaustų įmonių vadovų, 22 proc. – sumažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 24 ir 26 proc.).

Statybos sektoriaus

Verslo tendencijos statybos sektoriuje suprastėjo. Pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4 procentiniais punktais. Nors 61 proc. įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 24 iki 31 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis mažės. Blogesnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: mažiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 41 proc. apklaustų įmonių vadovų, 6 proc. – prognozavo, kad užsakymų daugės (prieš mėnesį – atitinkamai 34 ir 11 proc.). Dauguma (84 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 6 proc. – kad didės.

Lapkritį statybos darbų paklausą daugiau nei pusė (57 proc.) apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 40 iki 42 proc. padidėjo įmonių vadovų dalis, teigiančių, kad statybos darbų paklausa nepakankama. Statybos darbų apimties tendencijos suprastėjo: 22 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 30 proc. – nurodė, kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 27 ir 26 proc.).

Mažmeninė prekyba

Ne išimtis ir mažmeninės sektorius. Apklausa parodė, kad lapkritį, palyginti su spaliu, prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 9 procentiniais punktais. Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėn. jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 21 iki 12 proc., o kad ji pablogėjo – padidėjo nuo 6 iki 11 proc.

Beveik du trečdaliai (65 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 11 iki 22 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pablogės. Didžioji dalis (67 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 22 proc. – nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Kaip ir praėjusį mėnesį, 96 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 3 proc. – kad didės.

Paslaugų sektorius

Paslaugų sektoriuje verslo tendencijos pablogėjo – pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 8 procentiniais punktais. Nors beveik pusė (49 proc.) įmonių vadovų teigė, kad teikiamų paslaugų paklausa per pastaruosius mėnesius nesikeitė, tačiau nuo 23 iki 26 proc. padaugėjo teigiančiųjų, kad ji sumažėjo.

Statistikos departamento pranešimas

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi