Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

15 asociacijų, atstovaujančių transporto pramonei iš ES šalių, įskaitant Lietuvą, pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje prieštaravo darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymui tarptautiniam transportui. Jie kreipiasi į ES institucijas, kad transporto priemonės nebūtų įtrauktos į direktyvą. Dokumentą pasirašė organizacijos, be kita ko iš Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Ispanijos, Nyderlandų, Airijos, Portugalijos ir Vengrijos.

Pasak Lenkijos ZMPD vežėjų sąjungos, asociacijos pripažįsta, kad reikia įtraukti aiškius, sąžiningus, kuriuos galima patikrinti ir vienodus Europos teisės aktus, kurie būtų įtraukti į Mobilumo paketą.

– Vis dėlto negalime sutikti su neproporcingu ir simboliniu darbuotojų komandiravimo direktyvos taikymu, kuria nesiekiama stiprinti bendrosios rinkos – teigia deklaracijos pasirašiusieji.

Jie nesutinka su Europos Komisijos pasiūlymu, kuriame daroma prielaida, kad tarptautiniam transportui (tranzito, dvišalio ir tarpvalstybinio transporto) bus taikomos komandiravimo direktyvos nuostatos.

Keli svarbūs argumentai

Vežėjų sąjungos deklaracijoje nurodomi keli argumentai, kurie, jų nuomone, palaiko tai, kad transportui nebūtų taikoma direktyva.

Visų pirma – transporto darbuotojai yra labai mobilūs ir kasdien kerta sieną. Todėl direktyvos nuostatų taikymas asmenims, kurie kelis mėnesius ar kelerius metus dirba kitoje ES šalyje, nei iš kurios yra kilę, yra neprotingas.

Antra, komandiravimo direktyvos taikymas transporto srityje nebus efektyvus, nes kiekvienoje šalyje reikia taikyti keletą skirtingų darbo užmokesčio ir atostogų įstatymų.

– Kontrolės tarnyboms ir įmonėms tikriausiai reikės spręsti iki 20 skirtingų šalies taisyklių, priklausomai nuo to, kur jie dirba kiekvieną mėnesį ir net 50 skirtingų minimalių darbo užmokesčio taisyklių, priklausomai nuo vairuotojo darbo stažo, transporto priemonės, kuria atlieka pervežimą, tipo, gabenamų prekių rūšies ir t. t. – teigia vežėjai.

Dėl to gali atsitikti taip, kad direktyva neproporcingai apribos daugumos ES transporto įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, veiklą.

Trečia – taikant tarptautinio komandiravimo direktyvą nesustiprės vienoda Europos rinka.

– Šis pasiūlymas gali sumažinti ES plėtrą, nes tai padidins tarptautinių krovinių vežimo kelių transportu išlaidas ir taip sumažins tarpvalstybinę prekybą – perspėjo vežėjų asociacija.

Ketvirta – direktyvos taikymas tarptautiniam transportui turės priešingą poveikį.

– Tikėtina, kad padidės savarankiškai dirbančių vairuotojų, kurie neturės laikytis komandiravimo taisyklių, skaičius, dėl kurio padidės nesąžininga konkurencija ir dar labiau apsunkins rinkos sąlygas – perspėjo vežėjai.

Be to, susirūpinimą kelia tai, kad norint išvengti nuostatų dėl komandiravimo, dalis transporto įmonių perkels transporto bendroves už ES ribų, o tai lems, kad Europos transporto rinką perims bendrovės ne iš ES.

Prancūzija primygtinai reikalauja savo

Didžiuliais pokyčių direktyvoje dėl komandiravimo šalininkais yra prancūzai. Prezidentas Emmanuelis Macronas aplankė kelias mūsų regiono šalis, siekdamas paremti koncepciją, kurios nemaža dalis Europos šalių nepalaiko.

Prancūzijos Europos reikalų ministrė Nathalie Loiseau į klausimą, ar yra galimybė rasti kompromisą komandiruojamiems darbuotojams, atsakė, kad visoje Europoje yra pritariama, kad 1996 m. direktyva būtų pakeista.

– Tai pažanga. Prancūzija išsiunčia tiek pat komandiruojamų darbuotojų, kiek jų priima. Mes nenorime apriboti delegavimo, bet nutraukti piktnaudžiavimą – sakė Nathalie Loiseau.

– Mes esame pasirengę atsižvelgti į Europos Sąjungos šalių, esančių toli nuo ekonominio centro, ypatumus. Vairuotojai išliks deleguojamais darbuotojais. Jų specifika turi būti patikslinta atskiroje direktyvoje – pridūrė Prancūzijos ministrė.

Iš jos žodžių galima daryti išvadą, kad Paryžius lengvai nepasitrauks iš Lietuvos ir kitų šalių transporto sektoriaus įrašų. Kas vyks toliau sužinosime per artimiausius mėnesius, kai direktyvos klausimas bus aptariamas ES forumuose.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros