Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

12 Europos šalių vežėjų organizacijos kartu su IRU parašė Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen laišką. Jie reikalauja, kad Briuselis pagaliau imtųsi ryžtingų veiksmų prieš Austrijos regioninės valdžios pakartotinius sunkiosioms krovininėms transporto priemonėms taikomus eismo apribojimus.

Organizacijos bendrame Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen ir Europos transporto komisarei Adinai Valean skirtame laiške primena ankstesnius laiškus ir skundus, į kuriuos Komisija dar neatsakė. Jie taip pat pabrėžia, kad dėl daugybės Tirolio taikomų priemonių kyla rimtų sunkumų įgyvendinant reguliarų krovinių gabenimą ir problemų dėl tiekimo grandinių išlaikymo ES.

„Tirolis trukdo laisvam prekių judėjimui svarbiu šiaurės – pietų prekybos maršrutu. Tai pažeidžia pagrindinį Europos Sąjungos įstatymą ir nepaiso ES Teisingumo Teismo sprendimų, nustatančių tokių priemonių sąlygas Tirolyje. IRU tikisi, kad Europos Komisija imsis greitų veiksmų, kad būtų laikomasi ES įstatymų“, – komentavo Raluca Marian, generalinė IRU delegatė ES.

ES Teisingumo Teismas jau du kartus pasmerkė Tirolį už bandymą apriboti krovinių gabenimą nepateikiant tinkamų alternatyvų. Austrijos regioninės valdžios institucijos nurodė, kad krovinius galima gabenti geležinkeliu ir kombinuotu transportu, tačiau esamų maršrutų nepakanka. Europos Komisija 2019 m. pažadėjo iki 2021 m. gerokai padidinti geležinkelių pajėgumus, tačiau tai neįvyko. Todėl kol kas transporto koridoriumi iš Europos pietų į šiaurę vykstančius krovinius gabena sunkvežimiai.

Draudimai naudoti sunkvežimius, blokiniai patikrinimai ir naktinės rinkliavos trukdo krovinių srautui ir, kai ryte atsinaujina įprastas eismas, tai sukelia didelius kamščius.

„Transporto asociacijos gerb. von der Leyen atkreipė dėmesį į tai, kad daugelis vidutinių įmonių ir jų darbuotojų vis labiau nusivylę tuo, kad Europos Komisija nieko nedaro, kai Austrija pažeidžia laisvą prekių judėjimą kaip vieną iš keturių pagrindinių Europos Sąjungos laisvių“, – rašoma naujausiame Vokietijos logistikos asociacijos BGL pranešime.

EC – Audiovisual Service nuotr.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros