Vežėjo atstovo Prancūzijoje pareigos ir atsakomybė

Vežėjo atstovo Prancūzijoje pareigos ir atsakomybė

Vežėjo atstovo Prancūzijoje pareigos ir atsakomybė

Vežėjai dažnai nesuvokia, kokios yra jų atstovų Prancūzijoje pareigos ir už ką toks atstovas tikrai atsako. Į šiuos klausimus atsakome žemiau esančiame straipsnyje.

Pagrindinėmis Lietuvos vežėjo atstovo Prancūzijoje užduotimis yra kontaktai su vietos administracijos ir kontrolės tarnybomis bei transporto įmonės dokumentų saugojimas Prancūzijos teritorijoje.

Be to, nors ir neoficialiai, tačiau atsižvelgiant į vežėjų poreikius, jis turėtų atitikti keletą papildomų reikalavimų, pvz., turėti specialių sektoriaus ir teisės žinių, bei gebėti bendradarbiauti su atitinkamomis Prancūzijos tarnybomis. Žemiau išsamiai paaiškiname, kokios yra atstovo Prancūzijoje pareigos ir kokia jo atsakomybė Prancūzijos įstatymų atžvilgiu.

Vežėjo atstovas – kas juo gali tapti?

Vežėjo atstovu gali tapti bet kuris juridinis asmuo, kuris atitinka šiuos kriterijus:

– yra Prancūzijos Respublikos rezidentu;

– nuolat būna (gyvena) Prancūzijoje;

– žino prancūzų kalbą;

– turi SIRET numerį;

Be to, nors tai nėra Prancūzijos įstatymų reikalavimas, o transporto įmonių poreikis, atstovas turėtų turėti atitinkamų žinių šiose srityse:

– Prancūzijos darbo ir prekybos įstatymai;

– Europos transporto įstatymai;

– transporto sektorius;

Vežėjas gali pasinaudoti atstovo paslaugomis, o bendradarbiavimo pagrindas yra tarp transporto įmonės ir atstovo sudaryta sutartis. Svarbu, kad sutartyje būtų visos papildomos sąlygos, kurias norime, kad atstovas atitiktų.

Kokiam laikotarpiui skiriamas atstovas?

Atstovas skiriamas 18 mėnesių laikotarpiui (nuo susitarimo dienos pasirašymo). Dėmesio – atstovas privalo pateikti informaciją kontrolės tarnyboms per papildomus 18 mėnesių nuo sutarties galiojimo pabaigos.

Kokios yra vežėjo atstovo Prancūzijoje pareigos?

Pagal „Loi Macron“ įstatymą atstovas privalo:

– nedelsdamas pateikti informaciją Prancūzijos kontrolės tarnyboms;

– saugoti vežėjo dokumentus apie jo veiklą Prancūzijoje ir sunkvežimių vairuotojų komandiravimą.

Su kokiomis tarnybomis atstovas turi bendradarbiauti?

Atstovas bendradarbiauja su:

– darbo inspekcija,

– žandarmerija,

– policija,

– muitine,

– mokesčių inspekcija,

– kelių transporto inspekcija.

Kokius dokumentus turi saugoti vežėją atstovaujanti įmonė?

Atstovas turi saugoti ir – tam prireikus – Prancūzijos administracijai pateikti šiuos dokumentus:

– darbo sutartį (privaloma prancūzų kalba),

– komandiruotės pažymėjimą,

– sutartis ar kitus dokumentus, patvirtinančius atstovo paskyrimą,

– darbuotojo atlyginimo už komandiruotę suvestinę,

– vairuotojo atlyginimo sumokėjimo patvirtinimą,

– dokumentą, kuriame nurodytas galiojančios kolektyvinės sutarties, susijusios su komandiruotu vairuotoju, pavadinimas.

Taip pat verta paminėti, kad vairuotojų atlyginimų suvestinėje turėtų būti informacija apie bendrą valandinį tarifą, dirbtas valandas (įskaitant viršvalandžius), atostogas ir valstybines šventes bei atlyginimo elementus.

Dėmesio – dokumentai gali būti saugomi elektronine versija, tačiau jie turi būti ne redaguojamo formato (pvz., PDF).

Kokia atstovo atsakomybės sritis?

Deja, atstovas Prancūzijoje neatsako už jokius pažeidimus ar klaidas. Už jo neteisėtą veiklą atsako vežėjas. Dėl šios priežasties bendradarbiavimo sutartyje verta aiškiai nurodyti, kokia yra atstovo atsakomybė ir už ką jis yra atsakingas atsižvelgiant tiek į administracines, tiek į baudžiamąsias nuostatas.

Sankcijos už „Loi Macron“ nuostatų nesilaikymą

Baudos už „Loi Macron“ taisyklių nesilaikymą:

– 2 000 Eur už kiekvieną vairuotoją, jei vežėjas darbuotojui neišdavė pažymėjimo arba jei jis nepaskyrė atstovo Prancūzijoje;

– 4 000 Eur pakartotinio įsipareigojimų neįvykdymo atveju.

Visų nuobaudų sumos negali viršyti 500 000 Eur.

Laikinas veiklos Prancūzijoje sustabdymas, jei pažeidžiami pagal „Loi Macron“ įstatymą kylantys įsipareigojimai (pvz., pažeidžiamas darbo laikas, netinkamos darbo sąlygos, nėra dokumentų vertimų į prancūzų kalbą).

– 750 Eur už komandiruotės pažymėjimo kabinoje trūkumą;

– 450 Eur už darbo sutarties transporto priemonėje trūkumą;

Vežėjų atstovavimas Prancūzijoje

“Groupe Espro” kanceliarija Europos rinkoje veikia daugiau nei 10 metų. Šiuo metu ji turi biurus Nicoje ir Tulūzoje, o būstinę – Varšuvoje. Specializuojasi darbuotojų komandiravime į Prancūziją, kelių transporto darbo teisės srityje bei siūlo paslaugas, susijusias su vežėjo atstovavimu Prancūzijoje.

Jei ieškote patyrusio vežėjų atstovo Prancūzijoje (su SIRET numeriu), prašome skambinti arba rašyti. Kalbame lietuviškai!

Tinklalapis: www.groupespro.com/lt

El. paštas: atstovas@groupespro.com

Mob. tel.: +48 511 338 465 (Artūras Jarošas)

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi